Årsaken til at Oslo tingrett har besluttet å utvise småbarnsmoren, var at hun oppga at hun var fra Somalia da hun ankom Norge. Etter at norske myndigheter i 2014 begynte å undersøke bakgrunnen hennes, innrømmet lyngdalskvinnen at hun opprinnelig kommer fra Djibouti.

? Bakgrunnen for at jeg reiste fra min familie i Djibouti til Norge i 2001, var at jeg skulle tvangsgiftes mot min vilje. Min far hadde pekt ut en mann jeg skulle giftes med, noe både jeg og min mor protesterte på. Det førte til at jeg valgte å dra fra landet til Europa. Etter som Djibouti er en del av Schengen-avtalen gjennom forholdet til Frankrike, fløy jeg til Frankrike. Der kom jeg i kontakt med fire andre personer som ville til Norge. Ei kvinne som vi var i kontakt med sa at vi ikke måtte fortelle norske myndigheter at vi var fra Djibouti, men fra Somalia. Det er det de nå har fratatt meg statsborgerskapet for og vil sende meg ut av Norge for, forteller 37-åringen. Dette er sitat fra Lister24,  den 9. august 2017.