Stengt inne i Vardø

 

Stengt inne i Vardø

Stengt inne

Av viltre, ville vindvegger

Av hissige havbjeff

Av belter med brautende havbrøl

Av nattmørkets mektige nettverk

Stengt inne

 

Stengt inne

Av varme vegger mot vinden

Av lune lys fra lamper

Av stille stemning i stua

Av egen ensomhet i enerom

Stengt inne

Men Herren har talt:

Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.  Åp 3,7-8.

Trygve Omland

 Gjengitt 2.11.2014 ut fra tekst som ble skrevet i Vardø 29.01.1992.