Mitt barndomshjem på Rom i Lyngdal 1944-1950

 

 

 

Mitt barndomshjem ble barnehage på Rom i Lyngdal
med COOP OBS i Handelsparken som nærmeste nabo 2013.


Bilde av pappa, Andreas Emanuel Omland, og meg rundt 1948-49 foran huset til Hans og Petra Rom der jeg bodde fra 1944-1950.

 

De seks første årene av mitt liv var der Rom gårdsbarnehage ligger. Våningshuset og låven er revet. Men jeg ser for meg tuntreet som står igjen, jeg ser et frukttre som var bøyd lik en vinkel, jeg ser den lave inngangen til fjøset, jeg ser utedoen, jeg ser meg selv leke på kjøkkenet vårt med melpose.

 

Pappa skulle sove med meg på kjøkkenet en natt for at jeg skulle avvendes med melk fra mamma. Jeg våknet før pappa, og jeg brukte friheten til å leke med poser i kjøkkenskapet. Jeg ser vinduet i trappeoppgangen. Da jeg skulle gå julebukk hos Hans og Petra Rom, ble jeg redd meg selv, for jeg så speilbildet av en julebukk i vinduet i trappa.

 

Hans hadde mange offentlig verv og satt i Banken. Petra var mer hjemme. Jeg ser meg selv på kjøkkenet hos Petra. Hun hadde vært i Amerika, og hun kunne derfor lærer meg engelske ord ut fra ABC boka. This is a horse, kunne jeg lærde.

 

Hans og Petra hadde ikke selv barn, men de tok til seg Solveig Sofie Olsen til oppfostring. Og så ble det en barnehage der i 2004. Sofie og jeg var en slags forvarsel for en barnhage vi aldri kunne drømme om da. Hvordan skal vi ta vare på minnene etter Hans og Petra, og alle de andre som bodde, arbeidet og bygde opp det gamle Rom? Er det noen personer innen Handelsparken som kan gå foran for å lage en minnetavle over mennesker som er Roms røtter?

 

Utbyggerne av Handelsparken kan bruke barnehagen som ideskaper for utviklingen av Parken. Barnehagen er et moderne speilbilde av gårds- og hagedriften på Rom før.  Alle aktørene i Handelsparken kan reflektere ut fra spørsmålene: Hvordan kan vi bruke fortiden på Rom til å utvikle framtidas Rom? Hvordan kan vi bygge en ny identitet og en ny merkevare som er forankret i den lokale historien?

 

Rom gårdsbarnehage ble startet i 2004 og er godkjent for 48 plasser. Vi har tre avdelinger: en småbarnsgruppe,  Kyllingen og  Høna og Hanen. (Det er et eget opplegg for de eldste i barnehagen.) I tillegg til dette så har vi flotte naturområder i gangavstand fra barnehagen: sentralt med skog, dyrket mark og egen uteplass i skogen med gapahuk. Uteområdet preges av et levende miljø med dyr (hester, esel, ponni, geiter, sau, høner, hund, katter, kaniner, gris og fugler), samt lekeapparater tilpasset barnas alder. Vi har frukthage, drivhus og grønnsakshage. Inne har vi også god plass med blant annet egen gymsal, ballrom og snekkerbod. Les mer om Rom gårdsbarnehage på Internet.

 

Trygve Omland

Rom i Lyngdal rommer stadig mer

Hva er Rom i Lyngdal?

I Norske Gaardnavne er navnet Rom ut fra Rom som dativ. Det betyr vrå, krå eller krok. Passer dette til at Rom ligger i nordøstre hjørne eller i krok på ei slette?

Rom besto av to gårdsnummer 155 som er Rom østre og 156 som er Rom vestre.

Østre Rom grenser mot østre Høyland, Lille Bjodland, Herdalen og Vestre Rom. En mindre del av gården ligger adskilt lenger vest på Romsmoen.

Vestre Rom er i dag noe misvisende fordi det er oppstykket og spredt. Gården har teiger som grenser til Nygård, Angersmyr, Hagen, Gauksåsen og Tuen, og i øst mot Gullkjønna og i nord mot Østre Rom. Videre deler Østre Rom Vestre Rom i to, og går helt nord til østre Høyland, i sørøst og vest grenser Vestre Rom til Prestegården.

I dag har jeg inntrykk av at vi bruker navnet Rom mer romslig som samlebegrep for områdene fra Herdalen til Prestegården. De nye byggefeltene i Hagekleiva og Romsåsen går da inn under begrepet Rom. Eller er dette inntrykket feil? Trenger vi en ny grensesetting for framtids Rom? Rom går igjen i mange navn nå: Rom næringsområdet (planarbeid 2007),  Romskogen, Romeid AS, Romsåsen, Romsveien (2013).

Fra gammelt av hadde Østre Rom og Vestre Roms felles bubeite.  Det ble regulert og skrevet ned i 1800 (1808?) med mer bestemmelse om antall dyr etter bruk og skyld (leie). De to gårdene ble utskiftet i 1850-54.

Her og nå bruker jeg navnet Rom avgrenset om hele slettelandet fra grensen ved Herdalen i øst til grensen i vest ved Prestegården, og videre tar jeg med de nye byggefeltene i Romsåsen og Hagekleiva. Rom er i sterk utvikling. Hvilke kurs bør Rom ha framover?

Bildet viser del av Rosåsen og Romsskogen.

Trygve Omland


 

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! 🙂

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere – det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen