Gullbryllup for kong Harald og dronning Sonja.

I dag 29. august 2018 viser media en strøm av bilder fra det eventyrlige livet til  kong Harald og dronning Sonja.Vi feirer gullbryllupet deres og deres tålmodige, trofaste kjærlighet.  

Jeg fant et bilde fra deres sølvbryllupsfeiring i boka Kong Harald monarkiet i medvind og motvind. Forfatter er Per Øyvind Heradstveit og bilderedaktør er Arne Knudsen. Ved bildet står det Knudsens Fotosenter Solvang. Lunde forlag. 1996.

Jeg var i Oslo for 50 år siden som student, og jeg var med på å markere lysing for dem ved å være til stede.

I år har Ingebjørg og jeg gullbryllup.

Nå må jeg gå fra skrivingen for å se på gudstjenesten knyttet til Harald og Sonja.

Lyngdal 29. august 2018.

Trygve Omland.

Bryllupstaler 4: Kristi vellukt i ekteskapet

I brylluper er det mange gode lukter fra dyre produkter. Det gjelder å fylle lufta med vellukt. Det skal dufter av fest og fine folk. Både brud, brudgom og bryllupsgjester bidrar til at det lukter lykke og livsglede. Men jeg vil at vi skal søke etter dufter som varer lenger enn det vi mennesker får til. Hvor finner vi slike dufter som har varemerke evig duft.

Bibeltekst:

 

Kristi kunnskap kommer fra Bibelen, fra Guds åpenbaring. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være, synger vi i en kjent salme.

– vi er som en Kristi vellukt for Gud . 2. Kor. 2,14-16.

Ekteparet Priska og Akvilas er eksempel på et ektepar som spredde Kristi vellukt for Gud. Rom 16,3-5 De var Paulus sine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, skriver Paulus, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. Menigheten i Rom samles i huset deres. De var gjestfrie.

Tema:

Kristi vellukt for Gud i ekteskapet, i hjemmet og i kirken.

Refleksjon:

Hvordan sprer Kristi vellukt seg?

Gjennom oss sprer Gud duften av kunnskapen om ham overalt. Kunnskapen om Kristus er en duft som sprer seg rundt dere som er samlet.

Før Kristus kom til jorda, kom duften fra feilfrie dyr som ble ofret til Gud. Fra reine dyr som ble steikt, steig det opp en vidunderlig duft som vitnet om bekjennelse av synder, soning og tilgivelse.

Etter Jesu død for oss på kors, skal vi spre duften av hans kjærlighet, soning og tilgivelse i samfunnet og i hjemmet.

Kristi vellukt siver inn i nesa og fyller hele kroppen og miljøet rundt med en ekte lukt som er veldig god.

Lukten er ikke til salgs som kostbar parfyme, men alltid gratis for enhver som vil ta imot.

Når en kommer inn i hjemmet deres, kan de tenke: Her lukter det ekte kjærlighet og ekte vilje til å leve i tilgivelse.

Her vil du trives, og her vil du kjenne deg trygg.  

Dere er ikke rike på gods, men dere er rike på arvegods. Dere har arvet Kristi vellukt som fyller hjemmet med en vidunderlig rikdom som ingen kan ta fra dere.

Foto og tekst: Trygve Omland

27. juli 2016

Bryllupstale 3: Grunnvollen i et hjem

Jeg går for tida gjennom bryllupstaler som jeg har holdt ved vielser i Den Norske Kirke for å se hva jeg kan bruke i dag, og hva jeg kan endre eller føye til. Resultater er ikke ferdige taler, men en skisse som man kan reflektere ut fra.

Glimt fra bryllupstale 3

Bibeltekst:

Jesus sier: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matt 7,24-25.

Tema: Gud har lagt grunnvollen til et nytt hus.

Refleksjon:

  1. Gud vil at det skal gå en opptråkket sti fra deres hus til Guds hus. Har det blitt mange gjengrodde stier i Norge siden 1980, hvis ja – hvorfor og hvordan gå opp stiene på nytt?
  2. På grunn av synden i vårt indre har viljen til troskap slått store sprekker. Derfor sprekker mange hjem. Det beste vernet mot syndens sprekker er korset som bygger bro over de største og de minste avstander. Hvordan kan korset stimulere til oppgjør, oppbrudd og tilgivelse i ekteskapet i vår tid?
  3. På en gårdsplass sto en hundre år gammel rekke med bokstaver i jern som ble til HJEM. Rett utenfor døra til huset var det et kors av tre på et par meter. Hvis noen ville inn i huset, måtte de gå forbi korset først. Hvordan kan korset være grunnlaget for et trygt hjem i år 2016?

 

 

Korset ser ut som en åpen favn med to utstrakte armer som vil omfavne deg i bønn om tilgivelse og med vilje til å tilgi. Tilgivelsen er fjellet og grunnvollen som tåler styrtregn, stormkast og storflom.

 

Foto og tekst: Trygve Omland

Lyngdal 17. juli 2016

 

 

Bryllupstale 2: Ærefrykt i ekteskapet

Med utgangspunkt i bryllupstaler som jeg har holdt, samler jeg mer stoff til å arbeide videre med i vår tid. Det er bare råmaterialet som kan bli brukt til forskjellige manus.

Bibeltekst:

I ærefrykt for Kristus skal dere innordne dere under hverandre. Ef. 5,21.

Tema:

Lev i ærefrykt for Kristus på kjøkkenet, blant kamerater og i kirken.

Detter er Bryllupsbibelen til min mormor og morfar. Det er Guds ord.

Gud gi oss vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære. Grundtvig.

 

Refleksjoner:

I dag fikk jeg lyst til å tenke ut fra begrepet ærefrykt som er brukt i 29 vers i Bibelen. Hvem skal vi vise ærefrykt? Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud! Fork5,6. Tjen Herren med ærefrykt, gled dere og skjelv for ham! Sal2,11. Ut fra Hebr12,28 kan vi lære å være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.

Enhver skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og dere skal holde mine sabbater. Jeg er Herren deres Gud. 3 Mos19,3.

Ut fra 2 Kor7,15 kan vi lære å ta imot hverandre som ektefeller med respekt og ærefrykt.

Duften av ekte kjærlighet fyller oss alle med glede og ærefrykt. Størst er gleden for dere to. Og den ekte gleden glir fort over i takknemlighet og ærefrykt.

Hva vil det si å ære ektefellen og andre mennesker?

Å ære vil si å respektere, hede, berømme og beundre. Ære kan være beslektet med det greske ordet for å frykte.

Hva vil det si å frykte?

Å frykte er å være redd og engste seg. Ektefeller skal være redd for å såre hverandre og engstelig for å så ord som stjeler den gode selvfølelsen.

Å vise ærefrykt kan minne om å vise dyp ærbødighet og oppriktig hensyn.

Ærefrykt for Kristus er kilden og forbildet for ektefeller til å vise ærefrykt for hverandre.

Foto og tekstvalg: Trygve Omland

Lyngdal 16. juli 2016

Bryllupstale 1: Ekteskapets blomsterhage

Sommeren er sesong for vielser og bryllup. Fra 1971 til 2011 har jeg holdt noen bryllupstaler. Gjennom førti år har jeg gjort mange forsøk på å dele ord fra Bibelen og livet med nye ektepar. Nå ble jeg nysgjerrig på å finne ut hvilke bibeltekster jeg har brukt, hvilke temaer jeg har talt om og hvilke bilder, metaforer og sammenlikninger jeg har brukt som mulighet til refleksjon. 

Glimt fra bryllupstale 1

Bibeltekst:

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,14.

Tema:

Guds to kjærlighetsblomster er kjærlighetens forening av mann og kvinne og kjærlighetens forlatelse (tilgivelse).

Refleksjoner:

Når det blir knute på en tråd, og begge parter trekker i hver sin ende av tråden, blir knuten fastere og farligere for hvert sekund. Begge må slutte å trekke i tauet, og begge må tilstå at de er en del av årsaken til knuten.

I dag tenker jeg: Her er det behov for mer følsomhet og forståelse, mer vilje til å sette den andre ektefellen i sentrum, mer lyst til å lytte aktivt etter årsakene til at det er knute på tråden. Å være forenet som ett par og forlate hverandres feiltrinn og forsømmelser er ikke alltid nok til å løsne på knuten(e) og fjerne den/dem.

Ekteskapet skulle være som en frodig og frisk kjøkkenhage der Guds to kjærlighetsblomster skaper nye blomster hver dag. I dag spør jeg: Er det et mål å dyrke fram blomster i ekteskapets hage som vi kan kalle følsomhet, forståelse, forlatelse, forening og fellesskap? Fem ord på f, ett ord på hver finger, en åpnet hånd til hverandre.


Dette er en stor bibel med mange bilder. Den kom ut 1904, altså for 112 år siden.

Morfar og mormor, Reinert Ludvig Berager  Rom og Olene Rom, født Herdal,  fikk den til bryllupet i 1913.

Guds ord det er vårt arvegods, synger vi. Bibelen er kilde og veiviser for oss som skal holde bryllupstaler.

Jeg skal la det dryppe litt fra noen bryllupstaler jeg har holdt med håp om å gi noen tanker å reflektere over.

Når og hvor talen ble holdt, og hvem jeg holdt den for, skriver jeg ingenting om. Her har jeg bare kommet med noen små glimt en generell situasjon. 

 

Foto og tekst: Trygve Omland

Lyngdal 14.07.2016.