Kategori: Debatt

Barmhjertighet til barns beste.

UDI og tingretten har besluttet at Yasmin Kristensen i Lyngdal etter 16 år i Norge ikke lenger er norsk statsborger og skal sendes ut av lande. 
 

Årsaken til at Oslo tingrett har besluttet å utvise småbarnsmoren, var at hun oppga at hun var fra Somalia da hun ankom Norge. Etter at norske myndigheter i 2014 begynte å undersøke bakgrunnen hennes, innrømmet lyngdalskvinnen at hun opprinnelig kommer fra Djibouti.

? Bakgrunnen for at jeg reiste fra min familie i Djibouti til Norge i 2001, var at jeg skulle tvangsgiftes mot min vilje. Min far hadde pekt ut en mann jeg skulle giftes med, noe både jeg og min mor protesterte på. Det førte til at jeg valgte å dra fra landet til Europa. Etter som Djibouti er en del av Schengen-avtalen gjennom forholdet til Frankrike, fløy jeg til Frankrike. Der kom jeg i kontakt med fire andre personer som ville til Norge. Ei kvinne som vi var i kontakt med sa at vi ikke måtte fortelle norske myndigheter at vi var fra Djibouti, men fra Somalia. Det er det de nå har fratatt meg statsborgerskapet for og vil sende meg ut av Norge for, forteller 37-åringen. Dette er sitat fra Lister24,  den 9. august 2017.

Så leser jeg i dag bibelteksten i Vårt Land for i dag, Luk 6,36-42. Jesus sier:  Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt.
 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. 39  Han fortalte dem også en lignelse: Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta?
 40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
 41  Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: `Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!` når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.
 
Hva er sammenhengen mellom disse to tekstene, avisteksten og bibelteksten?
Er det rett av staten å straffe fire barn for en feil som moren har gjort for 16 år siden?
Er det rett av staten å tvinge en kvinne i Norge ut av landet som er gift og har fire barn etter at hun har flyktet fra tvangsekteskap i det landet hun har flyktet fra?
Er det ikke til barns beste at de fire barna får vokse opp i et hjem sammen med sin mor og sin far, når de ønsker det?
Selv om jeg ikke kjenner til den aktuelle saken mer enn det jeg leser i aviser og internett, har jeg et ansvar for å forsøke å vise barmhjertighet.
Hvordan skal vi være barmhjertige slik Gud, vår Far, er barmhjertig?
 
Trygve Omland
Lyngdal 10. august 2017.
 
 
 

Omsorgssenter: Åpenhet åpner for tillit

Åpenhet åpner for tillit i prosessen rundt nytt omsorgssenter

Omsorgssenterdebatt for lukkede dører, leste vi i Lister24 den 5. august 2016. Både formannskapet og kommunestyret i Lyngdal vil trolig lukke dørene for publikum når plassering av et nytt bo- og omsorgssenter skal diskuteres. Hvorfor vil dere stenge ute de som kan bli aktuelle brukere? Hva slags demokrati er dette? Bør ikke valg av tomt vurderes åpent i det offentlige rom? Jeg har mange spørsmål som jeg lurer på utover prisen på ei tomt. Vi trenger en åpen debatt om helheten.

  1. Har ideer om nytt bo- og omsorgssenter i Lyngdal vært framme i samtalene om kommunesammenslåing? Hvilke forpliktelser har den nye Lyngdal kommune i forhold til Audnedal? Og hvilke forpliktelser har kommunen som har tatt imot ei tomt som gave fra ekteparet Finkelsen på 1960-tallet?
  2. Hvor mye vil det koste den nye, sammenslåtte kommunen Lyngdal å oppgradere 56 institusjonsplasser og 64 omsorgsplasser i Lyngdal samtidig som Audnedal må få en tilsvarende oppgradering?
  3. Hva skal 60 million kronene brukes til konkret innen utvidelse og modernisering av bygningsmassen vi har i dag? Skal ordet flikke på forstås som et positivt ladet ord?
  4. Det snakkes om eldrebølgen som er ventet å velte over Lyngdal-samfunnet framover mot år 2030? Er ikke en bølge som velter over oss noe farlig, skummelt og truende? Er dette uttrykk for kommunens syn på oss eldre? Er det ikke bedre å velge positivt ladede ord om oss eldre?
  5. Hva er grunnlaget for å hevde at Lyngdal kommune kan spare årlig seks millioner kroner ved å bruke velferdsteknologi samtidig som antall eldre øker? Hvor mange flere over 75 år, 85 år, 95 år blir det i Lyngdal i 2030?
  6. Blir de eldre i den nye kommunestrukturen integrert i prosessen videre som ressurspersoner med høy kompetanse på å være nettopp eldre, ja, gamle med erfaring for å si det positivt?
  7. Hva vil kommunen gjøre for å skape fellesskap for eldre som alternativ til ensomhet, når velferdsteknologen skal holde individene hjemme enda lenger?

Jeg ønsker alle i den nye storkommunen en trygg, likeverdig og verdig alderdom.

Trygve Omland

Leserinnlegg under meninger i Lister24 10.08.2016.