Norges fokus i Sikkerhetsrådet?

Norge vil særlig fokusere på fire tema hvis Norge velges inn i rådet i dag.

Sitat fra regjeringen.no på Internett:
• Bruke fredsdiplomati. Norge har i løpet av mange år opparbeidet unik erfaring og brede nettverk gjennom fredsdiplomati. Vi vil bruke innsikten fra dette fredsengasjementet til å styrke rådets arbeid for konfliktløsning og konfliktforebygging.  

• Inkludere kvinner. Vi har i lang tid arbeidet systematisk for å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser der Norge er engasjert. Som rådsmedlem kan vi bruke kompetansen på kvinner, fred og sikkerhet i alle saker på rådets dagsorden. Vi kan bidra til å sikre at kvinners rettigheter og deltakelse ivaretas i FNs freds- og sikkerhetsinnsats.

• Beskytte sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettighetene. Som en stor humanitær aktør har vi kunnskap og erfaring vi tar med inn i Sikkerhetsrådet, også gjennom samarbeid med det sivile samfunn. Norge vil spesielt prioritere forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt.

• Klima og sikkerhet. Klima og konflikt henger sammen. Norge vil arbeide for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet og at rådet løpende vurderer hvordan klimaendringer påvirker saker som står på Sikkerhetsrådets dagsorden.
FNs sikkerhetsråd legitimitet og effektivitet avhenger av at medlemmene bidrar til at Sikkerhetsrådet innfrir ansvaret for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Norge vil være med å ta dette ansvaret. Sitat slutt.

De Forente Nasjoner (FN) har engasjert meg i mange år. I 1983 var jeg bataljonsprest i FNs fredsbevarende styrker i Libanon. De fredsbevarende styrker fikk Nobels Fredspris i 1988. FN er et viktig møtested for ulike ledere i verden, selv om de ikke får utrettet mye blant annet på grunn av vetoretten i Sikkerhetsrådet.
Bildene tok jeg i 2015 på en reise med Den norske Israelsmisjon i regi av Si-Reiser.

Bildene nedenfor er tatt på et FN-senter i USA.

 

Bilde 1 viser en jordklode som ser ut til å sprekke og er i fare.

Bilde 2. viser en pistol som forteller meg at vi lever i en verden preget av vold, krig og maktkamper.

Bilde 3 viser et FN-bygg som rommer mange oppgaver.

Bilde 4 viser Trygve Halvdan Lie fra Norge som var den første generalsekretæren i FN.

 

Jeg ber, Herre Jesus Kristus, gi oss forsoning og fred, gi oss framtid og håp.

Lyngdal 17.06.2020
Trygve Omland