Skjærtorsdag innstiftes nattverden

I dag på skjærtorsdag spør vi: Hva gir Gud oss i nattverden?

Vi kan samle det i fire ordgrupper som begynner på s. Det betyr særdeles tilfredsstillende, den beste karakteren du kan få.

syndenes forlatelse,

styrke til kristenlivet,

samfunn med Kristus og andre kristne

og salighet på forskudd.

I dag går vi  til kapellet i Korshavn på gudstjeneste kl 17.00 for å feire skjærtorsdag.

 

Vi skal samle tankene rundt ett begrep: Syndenes forlatelse.

 Vi leser i Matt 26,26-28 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

Paktens blod peker på Jesu forestående død. Det blir sammenlignet med offerdyrets blod i den gamle pakt. som stadfestet forsoningen mellom Gud og mennesker. Se 2 Mos 24, 8.

En kvinne takket for en nattverdgudstjeneste som jeg hadde på et gammelt skolehus. To ungdommer gikk til nattverd for første gang, fortalte hun.Du sa at vi kommer til nattverd på Jesu rettferdighet. Det var fint at du sa det. Det må du si mange steder. 

Vi makter ikke selv som syndige mennesker å bli rettferdige for Gud. Alle har vi syndet og står uten ære hos Gud. For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke én. Rom 3,10.

Men Jesus, Guds Sønn, er rettferdig for Gud. Han levde i fullkommen lydighet mot Gud vår Far i himmelen. Derfor kunne han ta over alle våre forsømmelser og feiltrinn. Han tok imot vår urett og urettferdighet, og vi tar imot hans rettferdighet. Gratis og ufortjent regnes Kristi rettferdighet som vår egen. Det Kristus har, blir den troende sjels eiendom, sa Martin Luther. Troen eier og har Kristi rettferdighet, og dermed har vi syndenes forlatelse, den totale tilgivelsen.

Når vi kommer til nattverd, kommer vi ene og alene på Kristi rettferdighet. Da blir vi Ren og rettferdig, Himmelen verdig. (Sangboka nr 222). Vi bytter bort våre synder og får syndenes forlatelse i stedet. Kan du annet enn å si ja takk til dette bytte?

En kvinne som var glad for Jesu rettferdighet, sa til meg: Det var godt at du sa: Jeg kan også gå tom. Jeg tenker alltid på ny nåde når jeg graver ut høy i fjøset, sa. Kuene spiser daglig høy, stadig nytt høy. Vi mennesker må også spise. Vi må spise stadig på nytt Guds ord og Jesu legeme og blod i nattverden. Slik blir Jesu rettferdighet vår.

Skjærtorsdag 29. mars 2018 Lyngdal.

Trygve Omland

Lyngdal Yngreshytte samler barn og voksne.

Veggene vitner i Lyngdal Yngreshytte.

Vi var 31 samlet på Lyngdal Yngreshytte torsdag 22. mars 2018, 25 barn fra 5. klasser og 6 voksne ledere. Barna hentes i Sirdalsbuss fra Årnes skole, Lyngdal bedehus og Å barneskole.

Da jeg kom inn i hytta og så bilder på veggene og på peisen, fikk jeg lyst til å vise fram noen av dem. Kanskje en og annen får lyst til å kjøre inn til Yngreshytta for å mimre. Bildene vitner om ei hytte før i tida, og om Jesus og hans himmelfart. Jeg tenker at mange vil kjenne igjen disse bildene.

Jeg hadde andakt om Salme 37,5:

Legg din vei i Herrens hånd!

Stol på ham, så griper han inn.

Den første Yngreshytta brant ned for ca 50 år siden.

Kanskje du som leser dette, kan fortelle noe om bildene jeg har lagt ut.

Det ble tatt bilde fra utsida av dagens hytta for å vise at det enda var mye snø.

Lyngdal 24. mars 2018.

Trygve Omland

Lyngdal Yngreshytte samler mange.

I går kveld 22. mars 2018 var jeg med på Lyngdal Yngreshytte. Jeg kjørte med leder på Yngreshytta i mange år, Svein Lande. Atle Minde hentet med buss elever fra 5. klasse  på Årnes skole, i Alleen ved bedehuset og på Rom ved Å barneskole. Turen med Sirdalsbussen er på ca. 25-30 km fram og tilbake. I går kveld var det 25 barn og 5 voksne ledere. Det siste veistykket måtte de gå til fots mellom meterhøye brøytekanter. Stemningen så ut til å være fin. De som løftet blikket på fotturen tilbake til bussen, ble nok fascinert av månen og stjernene.

 

Portalen inn til Yngreshytta smelter snart. Perleporten inn til Himmelriket smelter ikke, den står enda åpen. Grip sjansen.

Programmet på Yngreshytta var uten store overraskelse. Først fikk de luftet seg litt ute i snøen, så var det en runde med bingo, deretter var det tett kø for å få tak i ei  varm pølse i brød, brus eller cola. Klokka 20.00 var det tid for felles sang og andakt som jeg skulle holde. Barna virket engasjerte. De rakte opp hånda for å si noe mer enn vi hadde tid til å følge opp. Jeg hadde med et bilde av ei stor, sterk hånd som holdt rundt ei ødelagt hytte eller et bosted som var forlatt av flyktninger. Slik kan livet bli ødelagt. Jeg sa at vi i påska kunne tenke på Guds og Jesu hånd. Jesu hånd vasket skitne tær, delte ut brød og vin i nattverden, ble spikret til korset for våre synder og ble vist fram levende etter hans oppstandelse. Vi trente på å huske utenat Salme 37,5 ved å gjenta det mange ganger. Det er et kjært ord i Bibelen for meg.

Legg din vei i Herrens hånd!

         Stol på ham, så griper han inn.

Til slutt ba vi sammen bønnen Vår Far og tok i mot Herrens velsignelse.

Lyngdal 23. mars 2018.

Trygve Omland

Lyngdal Yngreshytte samler mange.

I går kveld 22. mars 2018 var jeg med på Lyngdal Yngreshytte. Jeg kjørte med leder på Yngreshytta i mange år, Svein Lande. Atle Minde hentet med buss elever fra 5. klasse  på Årnes skole, i Alleen ved bedehuset og på Rom ved Å barneskole. Turen med Sirdalsbussen er på ca. 25-30 km fram og tilbake. I går kveld var det 25 barn og 5 voksne ledere. Det siste veistykket måtte de gå til fots mellom meterhøye brøytekanter. Stemningen så ut til å være fin. De som løftet blikket på fotturen tilbake til bussen, ble nok fascinert av månen og stjernene.

 

Portalen inn til Yngreshytta smelter snart. Perleporten inn til Himmelriket smelter ikke, den står enda åpen. Grip sjansen.

Programmet på Yngreshytta var uten store overraskelse. Først fikk de luftet seg litt ute i snøen, så var det en runde med bingo, deretter var det tett kø for å få tak i ei  varm pølse i brød, brus eller cola. Klokka 20.00 var det tid for felles sang og andakt som jeg skulle holde. Barna virket engasjerte. De rakte opp handa for å si noe mer enn vi hadde tid til å følge opp. Jeg hadde med et bilde av ei stor, sterk hånd som holdt rundt ei ødelagt hytte eller et bosted som var forlatt av flyktninger. Slik kan livet bli ødelagt. Jeg sa at vi i påska kunne tenke på Guds og Jesu hånd. Jesu hånd vasket skitne tær, delte ut brød og vin i nattverden, ble spikret til korset for våre synder og ble vist fram levende etter hans oppstandelse. Vi trente på å huske utenat Salme 37,5 ved å gjenta det mange ganger. Det er et kjært ord i Bibelen for meg.

Legg din vei i Herrens hånd!

         Stol på ham, så griper han inn.

Til slutt ba vi sammen bønnen Vår Far og tok i mot Herrens velsignelse.

Lyngdal 23. mars 2018.

Trygve Omland

 

Lyngdal Frikirke i fornyet kirkebygg.

I dag 21. mars 2018 var jeg på  arrangementet Åpen kirke i Lyngdal Frikirke.

Åpen Kirke har lenge vært et viktig samlingspunkt for folk i alle aldre i kjellerstua hver onsdag fra 11:00 til 13:00. Klokken 12.00 er det ord for dagen. Jeg var der for første gang. I dag var det Ord for dagen ved den nye hovedpastoren, Kjetil Ausland. Han leste fra Bibelen Fil 4,4-7, og han minnet oss om Guds fred i en urolig verden. Jeg tenkte straks på at det avsnittet i Guds ord fikk kona og jeg  etter en ulykke i bil for 50 år siden. Jeg ble spesielt glad i Fil. 4,7 etter at jeg fikk  hjerteinfarkt i 2006. Slik kan ord fra Bibelen komme til oss på nytt og minne oss om hva Gud har gjort med oss i vanskelige tider. Guds fred fra korset lyser mot oss fra alle kanter i vår Herre Jesus Kristus.

 

Korset lyser fra den nye veggen i Lyngdal Frikirke.

Jeg har hatt mange berikende besøk  i Lyngdal Frikirke, og takk til alle i Frikirka for det. Må Herrens velsignelse hvile over Guds folk i alle nye og gamle rom i kirka. Jeg er imponert over det jeg så av fornyelse og utvidelse av kirkebygget. Mitt første vitnesbyrd i en forsamling var i kjelleren der jeg var idag. Jeg hilser menigheten med ordet jeg leste da og ordet jeg hørte i dag.

Salme 119,9: Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. 

Jeg leste vitnesbyrdet mitt fra bibeloversettelsen fra 1930 i det som da var Lyngdal bedehus eller bedehuset i Alleen.

Fil. 4,7: Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Lyngdal 21. mars 2018.

Trygve Omland
 

 

Forbilde i idrettsmiljøer.

Forbilde i idrettsmiljøer. 

Andreas Håtveit som var med i Mesternes mester på TV sier til Se og Hør 5. februar 2016: Når jeg ikke gjorde som mange andre, gikk på sene fester og drakk alkohol, var jeg alltid klar for trening tidlig neste morgen. Det ga meg en fordel. Men jeg har også sett baksiden av rusmisbruk. Mine foreldre har hjulpet mange med rusproblemer, sier Håtveit til VG.

Vi så han nylig igjen på TV-programmet Alle mot en.

Jeg løftet han fram på årsmøtet i Vest-Agder distrikt av DNT sist lørdag. Se nedenfor.

Lyngdal 21. mars 2018. Trygve Omland

Stort behov for DNT Edru Livsstil.

Ekte livsglede.

 

Skifestivalen i Holmenkollen endte i fullstendig kaos lørdag kveld. Det brøt ut slåsskamper mellom publikummere, og flere skal ha besvimt og fått panikk. I tillegg skal enkelte ha vært ufine og slåss mot politiet.

Slik skildrer Nettavisen 10. mars 2018  i Holmenkollen som ikke bør gjentas. 

Idrett og alkohol hører ikke sammen. Men idrett uten alkohol kan samle barn, familier, ja, alle mennesker til fantastiske fester med ekte livsglede.

I denne situasjonen kan det være nyttig å tenke gjennom det nye navnet på Det Norske Totalavholdsselskap (DNT). Edru Livsstil er nå satt i fokus sammen med en rød flamme. Da jeg skulle forberede ORD FOR DAGEN til årsmøtet i DNT Vest-Agder 17. mars 2018, ble jeg nysgjerrig på hva begrepet Edru betyr.

 

Her er døra inn til Totalen i Kristiansand i Festingsgate 9, der mange søker inn på fredager for å få fellesskap, mat og noen å snakke med i en vanskelig situasjon. Kristiansand Avholdslag viser nestekjærlighet som forbilde for oss alle. I løpet av en fredag kan opp til 70 komme innom.

Jeg slo opp i Norsk etymologisk ordbok som forklarer hvor ordene kommer fra, og hva de betyr før og nå. Der leser jeg: Edru betyr å ikke være påvirket av alkohol og å være nøktern. Det første leddet i ordet e-dru er identisk med den norrøne bokstaven Æ «alltid». Det andre leddet er beslektet med det norske ordet drøy. Ædrøy betyr da å alltid være holdbar, alltid solid, alltid pålitelig. Drøy er noe som varer lenge, som er hardt og slitesterkt. Går vi ut fra dansk og germansk språk betyr dreuga det utholdende, aktive og pågående.

Edru livsstil er altså en livsstil som er pålitelig, solid og ikke påvirket av alkohol.

Vi går så til Bibelen for å finne ut hvordan begrepet edru fungerer i der.

I 1 Tess 5 leser vi at edru brukes om å være våken, klar og forberedt på at Jesus kan komme igjen synlig når vi ikke venter det.

Vi skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm.

I 1 Pet4,7 leser vi: Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Det vil si:  En edru livsstil er å være våken i tanker og sinn, å være forstandig og ha kontroll over seg selv.

I 1 Pet5,8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.

Den som er edru, er altså våken og klar til å ta opp kampen mot sin motstander djevelen som er Guds fiende.

Edru livsstil er i Bibelen er å være  våken, sindig og kjærlig.

 

Dette bilder henger på veggen i møterommet til Totalen i Kristiansand.

 

Å være edru er altså å ikke være påvirket av alkohol, men å være nøktern og sindig, utholdende og aktive, våken, klar og kjærlig.  

Kilder:

Norsk etymologisk ordbok av Yann De Caprona, Kagge Forlag 2013.

Bibelen bokmål, oversettelse fra 2011.

https://edru.no/

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/politiet-etter-holmenkollen-kaoset—mange-er-overstadig-beruset-og-svrt-ufine-mot-politiet/3423423630.html.

Årsmøte i Edru Livsstil DNT, 17. Mars 2018.

Lyngdal 19. mars 2018

Trygve Omland

Maria budskapsdag en gledesdag.

Maria budskapsdag dukker opp som en gledesdag midt i fastetida.  Vi minnes at engelen Gabriel kom til Maria med budskapet: Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!

Det er nå ni måneder til  jul og til Jesu fødsel. Helt fra år 350 har dagen blitt feiret. Søndag 18. mars er Marias lovsang teksten som vi skal lytte til i gudstjenester og møter.

 

Bebudelseskirka i Nasaret er bygd for å minnes jomfru Maria som fikk budskap fra Gud: Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Tårnet på bebudelseskirka ser ut som et fyrtårn med god utsikt over Nasaret.

Heftet som dette bildet er tatt fra er Editor Franciscan Printing Press, Jerusalem. 

 

I området rundt alteret finnes det ruiner av to tidligere kirker bygd ved siden av et oldtidshus som sies å være stedet der englebudskapen ble forkynt for jomfru Maria. Dagens kirke ble bygd ferdig i 1969. Den er utsmykket med fargerike kunstverk fra mange land som skildrer Madonna og barnet. Da jeg var inne i denne kirka, ble jeg fascinert at innsida av tårnet som for meg så ut som ei hvit lilje med rot i himmelen og med åpning mot oss mennesker her på jorda. Se på liljene, sa Jesus. De vitner om Guds omsorg. Liljene sender himmelsk duft til oss jordiske, tenker jeg.

Kilde: En bibelsk reise i Det hellige land. Redaktør Reuven Dorot, 2000.

I følge Wikipedia er det ca. 33 000 muslimer og ca. 30 000 kristne i Nasaret. Andelen kristne faller også her som i andre byer i Midt-Østen. Da blir ekstra viktig å formidle Marias Lovsang i hele Israel og til jordens ende. 

Luk 1,46-55 (Bibeloversettelse fra 2011).

46 Da sa Maria: 
          Min sjel opphøyer Herren,
          
    47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
          
    48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
          
    49 for store ting har han gjort mot meg,
          han, den mektige; hellig er hans navn.
          
    50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
          over dem som frykter ham.
          
    51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
          
    52 Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
          
    53 Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.
          
    54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
          og husket på sin miskunn
          
    55 slik han lovet våre fedre,
          Abraham og hans ætt, til evig tid.

Lyngdal 16. mars 2018.

Trygve Omland.

Jesus som vår stedfortreder.

Misjon er fremfor alt å fortelle om Jesus som vår stedfortreder.

 

 

2 Kor 5,14-15 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. 15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.

Jesus, vår Frelser og Herre, gjør seg til ett med oss. Han identifiserer seg helt med oss, blir menneske av kjøtt og blod.

I Hebr 4,15 leser vi: For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

 

Dette er mat for vårt åndelige liv, en skatt vi aldri blir ferdig med å se på i takknemlighet. Jesus, Guds Sønn, som er ett med oss i alt, han er vår representant og stedfortreder overfor Gud. Han tok på seg den straffen vi fortjener for våre synders skyld, for våre forsømmelser og vår egoisme og alle våre bomskudd på Guds bud. Det Jesus gjorde, det gjorde han i vårt sted, på våre vegne, for oss. I Guds øyne var det som vi selv gjorde det. Vi må aldri bli trøtt av å tale om Jesus som vår stedfortreder innfor Guds ansikt. Igjen og igjen må vi forkynne kjernen i vår kristne tro til stadig nye generasjoner.

Vi ble minnet om Jesus som vår stedfortreder i går kveld på møtet på Lyngdal bedehus av Terje Fossdal. Takk, Terje.

Lyngdal 15.03.2018

Trygve Omland

Hvorfor går vi til Cirkus Arnardo?

 I går kveld 13.03.2018 var jeg på sirkus igjen ved Å barneskole i Lyngdal. Hva er det som får oss til å møte opp i sirkusteltet mer enn en gang? Forskjellene fra år til år er ikke veldig store. Jeg gikk i år fordi jeg ble spurt av sønnen om jeg ville ta med barna Thora og Berly.

Er det barnebarn som driver oss til å sitte sammen et par timer å se på artister, akrobater, klovner, sjonglører, sterke menn og spenstige kvinner, hissige hunder og dresserte hester?

Er det ønske om at barn og barnebarn skal få oppleve det som noen opplevde i sin barndom?

Er det gleden ved å føre videre våre gamle tradisjoner i en tid som er blandet opp med mye nytt og mange motstridende kulturer?

Er det blitt en vane for noen å gå på sirkus en gang i året?

Trenger vi  noen ritualer, noe som gjentar seg og er gjenkjennelig i møte med alt det nye og fremmede?

Er det behov for å kjenne spenningen når artister svinger seg i fritt svev under telttaket som er fullt av stjerner?

Er det  selve livet som utfordrer grensene våre for hva vi våger og hva vi mestrer ? 

Er det alt dette, mye annet eller ingen spesiell grunn?

Hva mener du?

I år er det 250 år siden Philip Astley trakk opp en sirkel på en forlatt flate nær Waterloo i London og fylte den med artister og andre typer som ble starten på det moderne sirkuset. For 70. gang ruller Cirkus Arnardo i år på veiene i Norge med mange artister fra andre land, men uten elefanter, og godt er det. Dyrevern er viktig. Den lille runde sirkelen i sirkusteltet er ikke stor nok arena for en elefant som kan bli fire meter høy og veie mer enn ti tonn på det meste. På safari i Tanzania i 2004 så jeg mange elefanter i sitt rette element i naturen. 

 

Bildet av cirkusdirektør Arild Arnardo i heftet om sirkuset  2018.

Alt i alt er jeg imponert over det artistene og  familien Arnardo får til. 

Lyngdal 14. mars 2018.

Trygve Omland