Søpla i Libanon er en trussel mot liv og helse.

registrerte Avfallskrise og politisk søppelflom i Libanon. Elven av søppel brer seg gjennom gatene i Beiruts forstader. Folk frykter for liv og helse. Myndighetene er lammet. Byen var en gang Østens Paris. Nå flommer stinkende søppel gjennom gatene i Beirut. Slik står det skrevet i Vårt Land i dag den  29.02.2016.

Hvordan kan Norge hjelpe til her i nærområdene til flyktning? Gjør det lille du kan, tenker jeg. Samarbeid med andre land  om å gjøre noe. Det er bedre å gjøre litt sammen istedet for å drukne i håpløshet. Hvis alle bare kritiserer, skjer det ingenting. Kan vi se et spirende håp i noe som en liten gruppe speidere gjorde? Kan små skritt spre seg som ringer i vann etter at en liten stein har truffet overflaten?

Jeg fløy i tankene tilbake til da jeg var i UNIFIL i Libanon i 1983. Vi så søppel da også, men i mye mindre grad. I byen Ebel Es Saqi i Sør-Libanon der jeg bodde, var det en speidertropp. Vår bataljonssjef kontaktet speiderne for å gjøre noe med søpla i byen. Jeg ser for meg ivrige ungdommer i aksjon for en reinere by. Da de var ferdig med jobben, feiret de den reine byen med fest sammen med bataljonssjefen. På viktige steder i byen var det nå satt ut søppeldunker. Selv om dette var en enkel oppgave å løse der og da, kan vi lære noe. Noen må gripe tak i problemet, vise vilje til å samarbeide, gjøre det som er mulig, og ta et oppgjør med korrupsjon, pengemakt og maktmisbruk.

Libanon har en befolkning på 4,5 millioner. Dette tallet har steget til 5,7 millioner pr januar 2015. Det er da 1,2 million flyktninger fra Syria.

Ser styresmaktene i verden alvoret i utfordringen fra et lite, fattig land som  er i politisk kaos?

Bildet er tatt utenfor huset jeg bodde i. Jeg står sammen med en offiser i bataljonsstaben  på min høyre side foran og sjefen for stabskompaniet på den andre siden. I sentrum står heltene, forbildene, framtida – speiderne i byen.

Trygve Omland

29. februar 2016

 

Utsikt i Norge, Tenerife og USA

Vi gikk tur fra Oftebro terrasse og inn i feltet med juletrær, pyntegrønt og sauer. Terrenget er fullt av muligheter for turgåere som velger nærmiljøet i Lyngdal.

Vi reiser videre tilbake i tid til utsikt som gir oss mange varige minner. Utsikt gir oversikt og perspektiv på livet. Vi trenger av og til å løfte blikket så vi ikke blir for nærsynt.

 

Utsikt mot Romsåsen og Handelsparken i Lyngdal.

 

Utsikt i går kveld kl 17.45 på veien fra Nenningsland til Høylandsreet mot Kvavikfjorden.

 

Utsikt i 2015 fra vandrehjemshytta i nærheten av Prekestolen i Rogaland

 

Utsikt fra et fjell på Tenerife i 2014.

 

Utsikt i 2015 fra Rockefeller Center i USA.

Trygve Omland

28.02.2016

 

Strendene på Lista gir rekreasjon og refleksjon: Mitt drømmested.

Jeg fant, jeg fant, sa Askeladden. Hva fant du?

 

Jeg fant en mobilfri strand på Einarsneset på Lista i Farsund kommune.

 

Kom og se hva jeg fant. Stillhet, stille susen fra havet, ingen som skulle ha tak i meg. Det stumme live. Kan dette være et tegn på en form for faste?

 

Jeg fant et ødelagt garn. Fiskegarn på land fanger ingen fisk. Men kan vi bruke garnet til noe annet? Kan fantasien finne på noe lurt som gjør søppel til noe staslig? Jeg minnes den fargrike hytta som Solveig Egeland laget av søppel som dreiv inn fra havet.

 

Jeg fant en død fugl. Dun fra fuglen la strødd rundt omkring. Har det vært slåsskamp her? Er konfilkt, krangel og krig en del av livet for fredelige, flotte fugler? Hvor kan vi finne forsoning og fred?

For fuglelivet har området størst betydning som rasteplass og overvintringsområde for sjøfugl. De meste tallrike artene er sjøorre, svartand, ærfugl, havelle, kvinand, smålom, islom, horndykker, storskarv og toppskarv. Teist og smålom forekommer i mindre antall. Sanglerke hekker i området. Øvrige hekkefugler har forsvunnet fra området.

 

Jeg fant rester fra 1700-tallet på Einarsneset. Her har de tørket fisk før i tida. Her har de jobbet og tjent noe til å leve av. Nå er det et  stoppested for nysgjerrige turgåere. Lett kan vi gå videre lettet over at livet i dag er fysisk lettere enn før. Men er det er lettere for alle  nå? Her er et kulturminne av type fiske- og fangstsystem.

Mitt drømmested i Farsund kommune ble ikke uventet Einarneset, etter at stemmene på Lister24 sine nettsider nå er talt opp. Stedet fikk hele 38 prosent av stemmene.Oppdatert: 17.des. 2015.

 

Jeg fant en mosegrodd stein som lå stødig i sanden og hvilte. Havvannet strøyk varlig den harde steinen med sine myke, milde dønninger. Andre dager drønner havstormen brutalt mot steinen og pisker den. Slik kan vi oppleve at livet skifter atmosfære. Det gjelder å være tilstede i livets drama og lære mer om mulighetene som åpner seg på livets scene. 

På Einarsneset er det en husmannsplass på 1700-tallet som ikke er fredet. På1800-tallet var det et aktivitets- og bosetningsområde. Einarsneset ble fredet i 1987.

Trygve Omland

26. februar 2016

Røtter knytter oss sammen

Røtter knytter oss sammen

 

RØTER
Ro treng eit bån for å feste tægan til livet.
Røter treng ein ungdom for å opne blomen mot ljoset.
Rotfeste treng eit menneske for å bere bører i motvind.

(frå “I Lydeskar”)

 

Olav Mosdøl som har skrive dette diktet, er knytt til røter, til natur og landskap som han kjenner frå Setesdal og Telemark. Eg blei kjent med Mostøl under ein repetisjonsøving i forsvaret. Vi samarbeidde om ein lyrikkveld og ein feltgudsteneste. Mostøl viser oss røtene i den norske historia og i den globale personen Jesus Kristus.

Jesus seier til sine disipler: Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Joh 15,5. Jesus er roten, ja, hele vintreet. Han bærer hele treet, så det får næring til å bære rikelig med frukt.

Den hellig Messias Kristus er roten for Israels folk. Gud har utvalgt folket som tror på Jesus som Messias, som roten for hele Guds folk i verden. Er roten hellig, er greinene det også, skriver apostelen Paulus, og han sier videre: Husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Rom 11.

Aposteln Paulus har lært oss å be slik:

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef 3,17.

Ideen til å reflektere rundt røtter i dag fikk jeg etter besøk på Arkivet i Kristiansand som ligger på Gimlekollen. Vi avsluttet et kurs om slektsgransking der. Alle har behov for å finne ut hvilke røtter man har i familie og slekt. Men de viktigste røttene er i Jesus Kristus, i Guds familie og i Guds folk.

 

Rotfeste treng eit menneske for å bere bører i motvind.

 

Trygve Omland, 25.02.2016

Slektstreff i Herdalen

Hjelp! Jeg kom over et bilde av slekta vår som har sine røtter i Herdalen. Jeg husker at vi var sammen.  Men når tok jeg dette bildet som slides, tro? Det er digitalisert i Tyskland for kort tid siden.

Hvorfor er vi samlet her? Har vi besøk fra Amerika? Jeg ser onkel Robert Rom oppe og bak på bildet og et par til bak til høyre for Robert som jeg ikke vet hvem er. Er der noen dere ute på nettet som husker noe fra denne store samlingen av forskjellige generasjoner? 

Står vi utenfor huset til ekteparet Tønnessen i Herdalen?

Trygve Omland

22. februar 2016

 

Guds rettferdighet gir frihet

Hva er Guds rettferdighet?

Det var temaet i dag i den lokale andakten i Radio Lyngdal kl 09.05. I denne uka har Shervin Ebrahimian andaktene på vegne av Norsk luthersk Misjonssamband. Han har besøkt flere forskjellige forsamlinger i Lyngdal. Han taler aktuelt inn i vår situasjon med mange innvandrere iblant oss. Selv kom han fra Iran 13 år gammel.


Bildet tok jeg i høst av Shervin Ebrahimian da han deltok på Lyngdal bedehus.

Da jeg nærmet meg 18 år, ble jeg kjent med rusmiljøet i Kristiansand, forteller han til avisen  Norge i dag. Der følte jeg for første gang at jeg ble inkludert og godtatt. Jeg ble værende i det miljøet i 11 år, til jeg var 29 år gammel. Jeg gikk på hasj og speed, og prøvde også andre stoffer, sier Shervin til Norge i dag. Den første gangen han ble med på møte, tok han imot frelsen, og ble fri fra rustrang med det samme.
– På det møtet var det som om taleren bare snakket til meg. Jeg fikk troen der og da. Jeg bare forsto at dette var sant, at det var dette jeg hadde lengtet etter, sier han.
– Jeg er fri, sa han til folk etter møtet, forteller Shervin.

Da jeg hørte på andakten hans i dag, begynte jeg å tenke på Martin Luthers opplevelse for over 500 år siden. En dag i 1514 studerte han Paulus brev til romerne. Han ble stoppet foran Rom 1,17. I evangeliet ble Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som skrevet står: Den rettferdige, ved tro skal han leve.
Nå øyner jeg svaret, sa Luther til seg selv. Gud straffet Jesus i mitt sted. Ved å straffe sin sønn, Jesus, ble synden vår straffet med døden. Jesus hadde levd et fullkomment liv etter Guds lov og vilje. Han var uten synd. Derfor kunne han ta over vår synd. Alt jeg skal gjøre er å akseptere dette faktum. Jeg trenger ikke frykte at Gud skal straffe meg med en evig død. Jeg er hellig for Guds ansikt fordi Jesus er hellig for meg innfor Gud. Dette ble åpenbart for Luther ved Den hellige Ånd i andre etasje i et tårn som hørte til klosteret han levde i. Åpenbaringen av Guds rettferdighet tente en åndelig ild i Martin Luther som spredte seg videre like til vår tid.

Nå øyner jeg svaret, sa Luther til seg selv. Gud straffet Jesus i mitt sted.

Bildet tok jeg inne i Nohas ark som ligger til kai i Farsund sentrum.

Trygve Omland

22. februar 2016.

Noahs ark i Farsund 4: Kain og Abel som speil

Det var spennende å  se i Noahs ark i Farsund hvordan fortellinger i Bibelen var illustrert. Kain og Abel har inspirert mange forskjellige kunstnere og kunstarter. Vi kan bruke foretllingen som ei speil til å avsløre aktuelle holdninger og handlinger til alle tider. Fortellingen handler om synd og skyld. Kain og Abel er brødre. Det skulle være en hjelp til gjensidig samhold. I stedet blusset det opp misunnelse og maktmisbruk. Synd, hat og hevn slår ut mellom menneskene og mot Gud. Vold vosker fram i menneskets indre. Men Gud våker over både den som rammes av vold og voldsmannen. Menneskene trekkes til ansvar av Gud for urett og ugjerninger de har gjort mot Gud og sin neste.  

Les hele fortellingen i 1. Mosebok 4, 1-16 i Bibelen.

Abel var sauegjeter

Bildet på snei kan vise et skakkjørt liv. Kain drepte sin bror Abel. Hva lyser ut av øynene?

 

Til ettertanke:
1. Hvorfor drepte Kain sin bror Abel?

2. Hvordan reagerte Gud på denne voldshandlingen?

3. Hvordan ble livet til Kain etter drapet?

4. Hvorfor satte Gud et merke på Kain?

5. Hva kan vi lære av fortellingen om Kain og Abel om nestekjærlighet, ansvar, synd, skyld og straff?

Bildene har jeg tatt inne i Noahs ark.

Trygve Omland

21. februar 2016

 

 

 

 

Noahs ark i Farsund 3: Skapelsen og syndefallet

Båten Noahs ark som er fortøyd i Farsund sentrum, kan være en veiviser til tekster i Bibelen. Jeg viser noen bilder jeg tok ombord i båten som har bakgrunn i fortellingene om skapelsen og syndefallet. Tekstene er hentet fra Databibelen med  oversettelse  fra 2011. Ekstra sverte har jeg brukt der teksten er i hermetegn.
 

Frukt fra treet til kunnskap om godt og ondt.
 
Gud Herren sa til Adam: Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?
 
1 Mos 2,8-9  Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet.
[i gammel tid kan også oversettes i øst]
[Eden Navnet ligner et hebr. ord for glede. I = Septuaginta kalles hagen paradeisos, derav vårt paradis.]
 9 Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
 

 Livets tre. Ved å spise av livets tre skulle menneskene unngå døden. Det ser ut til at menneskene ikke var absolutt udødelige før syndefallet. Å bli jaget bort fra å spise frukt fra livets tre var en dødsdom. På den nye  jord i Guds fullkomne rike skal livets tre gi frukt tolv ganger om året. Det evige liv overgår alt vi har erfart før. Det blir liv i overflod.
 
1 Mos 2,16-17 Og Herren Gud ga mennesket dette budet: Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.
 
1 Mos 3,1-13  Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?
[Slangen er talerør for en ond og fristende makt. 
 2 Kvinnen sa til slangen: Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.
 4 Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste.
 7 Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.
 

Menneskenes synd mot Gud førte til og fører til skam, skyld og fornedrelse. Fikenbladene kan sees på som  en gave fra Gud til å skjule skammen etter syndefallet. 

 8  Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen.

 9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: Hvor er du? 10 Han svarte: Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg. 11 Da sa han: Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av? 12 Mannen svarte: Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. 13 Herren Gud spurte kvinnen: Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte: Slangen narret meg, og jeg spiste.

 
Til ettertanke:
1. Hvorfor kan vi si at Gud viste stor raushet mot menneskene i Edens hage?
2. Hvorfor var det farlig å spise av kunnskapens tre?
3. Hvordan viser Gud sin omsorg for menneskene etter syndefallet?
4. Hvorfor tar ikke noen ansvar for ulydigheten mot Gud og heller skylder på andre?
5. Hva slags funksjon har slangen i teksten?
 
Trygve Omland
20. februar 2016
 

 

Noahs ark i Farsund 2: Gud frelser i storflommen

Besøket i Noahs ark i Farsund, motiverte meg til å lese og studere fortellingen om Gud som reddet Noah, hans familie og livsmulighetene for alt Gud hadde skapt. Gud reagerte på all urett og alle ødeleggelsene som menneskene var årsak til. Menneskene ødela livet for hverandre, og Gud vil begynne på nytt og gi menneskene en ny mulighet.


Noahs ark i Farsund havn.
Jeg siterer nedenfor utdrag fra Bibelen om Guds bruk av Noah som forbilde for oss.

Noah som forbilde

1 Mos6,8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

1 Mos6,9 {Noahs ark}

Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud.

Hebr11,7  I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.

1 Mos 6,18-19 Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være.

1 Mos7,1 {Storflommen}

Herren sa til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg.

1 Mos 9,9-11 Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommerne deres og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»

1 Mos9,13  Jeg setter buen min i skyene,

 den skal være et tegn på pakten

 mellom meg og jorden.

1 Mos9,16  Når buen viser seg i skyene,

 vil jeg se den og tenke på den evige pakten

 mellom Gud og hver levende skapning,

 alt kjøtt og blod på jorden.

(Buen er regnbuen.)

Trygve Omland

19. februar 2016

Noahs ark i Farsund 1: Noah som forbilde

En uvanlig, rar båt ligger ved kaia midt i Farsund by. Den kalles Noahs ark. Jeg besøkte båten i dag kledd i stilongs og solide, varme klær.

Utsikten fra Noahs ark i Farsund er utmerket.

Noahs ark har ankret i Farsund. Båten er full av figurer som skal minne oss om mange fortellinger og personer i Bibelen.


Par for par gikk dyrene inn til Noah i ark.

Et besøk i Noahs ark kan friske opp fortellingen om Gud som frelste Noahs familie fra syndfloden. Vi kan leste 1. Mosebok 6,4-9,29.

Noahs ark fra kapittel 6.
 9 Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud. 10 Han fikk tre sønner: Sem, Ham og Jafet. 11 Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold. 12 Gud så på jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til ødeleggelse.
   
13 Da sa Gud til Noah: «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden er blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden.

Slik begynner fortellingen om Noahs ark.

Trygve Omland

18. februar 2016