Herrens velsignelse på Farmen

Realityprest

”Hele Norges realityprest peker på Jesus og vil sette gode spor hos mennesker,” leser vi i magasinet AGENDA 3:16 1/2021. Mange husker den unge presten, Thor Haavik, fra TV2s program kalt ”Farmen”. Programmet er Norges mest sette realityserie og har gått på TV 2 siden 2001.
Thor spurte allerede den første kvelden på Farmen om en av deltakerne ville høre velsignelsen. Responsen var enorm.
Thor siterte da slutten av en velsignelse:
”Herren velsigne deg og bevare deg fra alt ondt og føre deg til det evige liv. Må Jesu nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds fellesskap være med deg. Du er trygg, du er elsket og du er viktig.”
I flere år etter at storebror Thor ble kristen hadde han godnattstund med søsknene sine. Da fikk de høre historier om tro og Gud.
Thor forteller i intervjuet i Agenda. ”– Det er mange som skriver til meg at de har blitt inspirert til å følge Jesus enda tydeligere i hverdagen sin.”
Jeg setter stor pris på denne setningen: “Du er trygg, du er elsket og du er viktig.”
Kilde:
Tekst Birgit Nersten Lopakci Foto Morten Wanvik i Agenda 3:16.
Jeg har fotografert av forsiden i Agenda 3:16 i nr 1/2021.
Lyngdal 18.03.2021
Trygve Omland
________________________________________
Lyngdal 16.02.2021
Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier '1/2021 21. ảrgang 38 000 lesere AGENDA 3:16 20 ẢR 080660 oronatider: Vi savner aerhet og llesskap Hovedsaken: A leve med ΜΕ Thor Haavik: Prest og realitykjendis leirskredet rammet Gjerdrum Utroskap gräsonen de minste'
Thor Haavik

 

 

 

 

 

Guds kjærlighet til spedalske

Søster Milly hadde Guds kjærlighet til spedalske
Misjonær på Madagaskar for Det norske Misjonsselskap, Søster Milly, forteller om den første gangen hun møtte spedalske ansikt til ansikt i kirka deres. Over altertavla i kirka sto det skrevet:
GUD ER KJÆRLIGHET.
Da oppdaget jeg at alle ansiktene var så smilende og glade, forteller Søster Milly (Emilie Koppperud). Jeg forsto da at denne menigheten på omkring 300 hundre mennesker kanskje mer enn andre hvilte i denne kjærligheten.
Dette er bare et lite glimt fra Søster Millys mange gripende fortellinger fra livet sammen med spedalske på Mangarano. Selv om det er gått ca 40 år siden jeg leste om henne og hørte henne fortelle, er jeg enda dypt berørt av hennes skildringer av de spedalske. De utstrålte Guds kjærlighet på tross av stygge skader i ansiktet og på kroppen.
Kan du finne boka om Søster Milly på en gjenbrukbutikk, vil jeg anbefale deg å kjøpe den og leste den til inspirasjon.
Kilde: Boka ”Søster Milly” skrevet av A. Ugland., Nomi forlag, 1972. s.54.
Bildet av Søster Milly er fotografert av fra Misjonstidende nr 2 – 2008.
Lyngdal 18.03.2021
Trygve Omland
Kan være et bilde av 1 person

Salme av Hjalmar Svennevik

Salmesamling av Svennevik
Jeg lette etter ei diktbok om mor i litteraturen. Den fant jeg ikke, men jeg kom i stedet over ei gammel bok av Hjalmar Birger Svennevik. Den kom ut i 1950 på Noregs boklag med tittelen DEO GLORIA.
Det er en samling salmer som er strukturert etter kirkeåret med utgangspunkt i advent.
Den første salmen i boka kan stå som et eksempel på salmer som Svennevik har skrevet. Han var prest i Lyngdal fra 1934, og prost i Lister fra 1947.
Han skreiv salmene på nynorsk, og han brukte vanlige språklige virkemidler. Den første salmen i boka har overskriften ÆRA VERE GUD! Salmen har sju vers. Sju kan være et hellig tall som er satt sammen av 3+4, tre for den treenige Gud og 4 for verden. Vi kan da tenke oss at Gud elsker verden. Svennevik bruker gjentakelser. Han kan på den måten understreke noe, f.eks i første og i siste vers står det ”i hjartans glede”. Han bruker enderim som tronar og vonar, rike og like osv..Han framhever Gud ved å bruke store bokstaver når han taler til Gud som Du, Deg, Din. Vi kan vel si at Gud blir æret med store bokstaver. Når du leser salmen, ser du at den er bygd opp systematisk med fire setninger i hvert vers.
Med ringe ord
i hjartans glede
eg syng min Gud
eit ærekvede.
Høgt over alle folk
Du tronar.
Til Deg dei ser,
på Deg dei vonar.
Med kjærleik rår Du
land og rike
I makt og rett
finst ei Din like.
Du himmel
med stjernor strødde.
Du under fot
Din fiend trødde.
Din skapning jord
og himmel fyller.
Din nådesol
alt livet gyller.
Du gav meg barnerett
av nåde
og fria meg
frå syndevåde.
Di syng eg her
i hjartans glede
med ringe ord
mitt ærekvæde.
Hjalmar B. Svennevik var født 23.07.1899. Han var prest i Lyngdal fra 1934 og prost i Lister i 1947, sokneprest i Oddernes 1955-69.
Bildet jeg har tatt viser Lyngdal kirke . Blant annet der var Svennevik prest.
.
Lyngdal 18.03.2021
Trygve Omland
Kan være et bilde av himmel
Lyngdal kirke