Forsvinn ut

Jeg så fram til en ny time på Kristen Videregående Skole Sør Lyngdal. Timen begynte som vanlig. Men jeg bar på en hemmelighet. Elevene skulle få en overraskelse i denne timen. Plutselig banket det på døra til klasserommet.
Forsvinn ut, sa en elev høyt og tydelig da døra gikk opp. Eleven satt rett ved døra. Hun trodde det var andre elever som banket på og ville inn.
Døra ble åpnet og inn kom en kjent og kjær stortingsrepresentant, deretter skolens rektor og så en lokal eller regional politiker.
De ble møtt med klar tale: Forsvinn ut!
Mottakelsen ble ikke slik jeg hadde tenkt meg. Risikoen ved å holde på en hemmelighet kan ha en høy pris. Men timen tror jeg ble god, nyttig og aktuell. Gjestene hadde humor nok på lager til å ta imot denne noe uvanlige velkomsten.

Nå skal vi stemme inn gode representanter til styrende organer i Den Norske Kirke og i det norske samfunnet.
Godt valg. Forsvinn inn i lukket avdeling til hemmelig valg. Har du et smil på lager, så smiler vi tilbake over partigrensene. En liten latter letter på stemninga.

Trygve Omland
Lyngdal 31. august 2015.

Borghaug skole med fokus på Slevdalsvannets naturreservat på Lista

Da jeg leste i Lister24 om Borhaug skole som var engasjert i Slevdalsprosjektet også i 2016, fikk jeg lyst til å dele foto og tekst som jeg laget etter åpninga i 2015. Det er en viktig historie.

Jeg har ikke deltatt i utvelgelsen av autorisasjon til et nytt nasjonalt våtmarkssenter, det er det eksperter som står bak, men jeg har fått den glede å fortelle dere alle at Lista har blitt valgt som nytt besøkssenter, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft under åpninga av Slevdalsvannet naturreservat 28.08.2015. Autorisasjonen varer i første omgang i fem år, før man vil ta en ny vurdering. I hvert av disse årene, blir senteret støttet med opptil 850.000 kroner. Les mer i Lister24. Jeg har nå lest mer i papirutgaven 11. juni 2016.

 

Dette er fjerde gangen vi har dette hvor vi hele uken jobber med naturen i nærområdet som fyret, fuglestasjonen, naturmuseet, vindmøllene, steinodden, Slevdalsvannet og skøytemuseet, sier Jan Andersen, rektor på Borhaug skole til Lister24.

 

Ordfører i Farsund kommune, Richard Buch, fortalte stolt til skolebarn og skuelystne om utviklinga av naturmiljøet langs kysten i sør og om kulturlandskapet på Lista. Mange hadde møtt opp til åpninga av Slevdalsvannet naturreservat. Borhaug skole ved 5. klasse, som vi ser på bildet, representerte framtida og håpet om et sunt klima og et god naturmiljø.

 


Fra venstre lytter klima- og miljøminister Tine Sundtoft til informasjon om Slevdalsvannet naturreservat. Hun åpnet reservatet sammen med to skoleelever den 28. august 2015 . Til høyre ser vi en fotograf fra NRK Sørlandet.

 

 

Fakta i følge Lister24:

Slevdalsvannet ble vernet som naturreservat i 2005. Det dekker et areal på 462 dekar. Det regnes som et viktig våtmarksområde, og inngår i Ramsar-området i Listaområdet som er viktig for trekkende fuglearter.

Slevdalsvannet ble som kjent vernet som naturreservat i 2005. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med sump, strandenger, rik vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv, amfibier og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området utgjør en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og pedagogisk betydning. Se grundigere informasjon i Lister24 den 19. mars 2014.

 

To elever fra 5. klasse på Borhaug skole forteller om et prosjekt som klassen har hatt om Slevdalsvannets naturreservat. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft lytter ivrig på barnas budskap.

 


Maleriet over kakebordet er malt av kunstneren Alfred Vågsvoll. Tittelen på maleriet er Hvilens vann. Det kombinerer synet av Slevdalsvannets naturreservat og Salme 23,2 i Bibelen, tenker jeg. Han – Gud – lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Uttrykket hvilens vann finner vi i bibeloversettelsen fra 1930. Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann. Gud, som den gode hyrde, leder oss til å søke hvile i vann og gress, i et sunt klima og godt naturmiljø, ja, i Guds omsorg for alt han har skapt.

 

Lister Videoklubb lager film om hele prosessen som har ført til Slevdalsvannets naturreservat slik vi ser det i dag. NRK Sørlandet brukte klipp fra klubbens videoopptak under TV-sendingen 28.08.2015 mellom kl  18.45 og 19.00. Videoklubben har også laget filmer om Listerhalvøya – et knutepunkt for trekkfugler og om museene på Lista. Her ser vi to av de viktigste aktørene i Lister Videoklubb, fra venstre Tor Arild Hopland fra Hægebostad og Lars Emanuel Egeland fra Kvinesdal.

 

Vinden var ikke brutal under åpninga som den i blant kan være på Lista. Sol og skyer vekslet om å slippe til.  Arbeidet med å verne om store naturverdier i Norge trenger stadig vind i seilene.

Foto og tekster: Trygve Omland

Lyngdal 29. august 2015

Siste redigering 12. juni 2016

 

Elg som tamme dyr

På Landeskogen i Grendi i Bygland kommune ligger Norges første elgpark der elgene er så tamme at du kan stryke hårene med handa. Elgparken ble åpnet i juni i år. 57 % av de som har vært innenfor gjerdet for elgparken er fra Norge. En av guidene er fra Tyskland. Han hadde bodd i Norge i ti år.

Dette bildet tok jeg på Elgtun på Landeskogen 26.08.2015.

Tradisjonen med elgen som nyttedyr stammer fra Russland og var også vidt utbredt i Sverige i følge en brosjyre fra Elgtun Landeskogen.


Det er stor forskjell på elg i en Zoo og  elg som er vant med å bli klappet på og som har kontakt med mennesker fra fødselen av. Elgmelk er ei rein næringsstoffbombe, og melka egner seg godt til å lage ost av.


Skogens konge i kafeen på Elgtunet.

Elgtunet ble presentert på en hele side i det siste nummeret av Sørlandsavisen. Mer informasjon kan vi finne på www.elgtun.no

Jeg anbefaler alle å svinge innom Elgtunet. Der blir nok ingen elgejakt. Det er forskjell på idyllen i det første diktet og elgjakta i det andre diktyet.

ELGEN LISTER SEG PÅ TÅ

Elgen lister seg på tå over kløverengen.
Himlen har fått stjerner på,
alle elger skal sove nå,
sove hele natten.

http://www.bjartebjorkum.com/section130251_40340.html

Elgjakt

jakta er igang
hører drønn ifra børsa
  var det en som falt
hørte det smalt

et liv er kanskje borte
  en jeger er blitt helt
det skiller oss mange

  svaret er delt

Av Jan E. Skagen, 03.03.2008

 

Trygve Omland

Lyngdal 28.08.2015

 

Landeskogen Peace Center

Jeg har vært to ganger på Landeskogen Peace Center i Grendi i Bygland kommune, første gang i 2013 på en litteraturkveld da Paal-Helge Haugen leste fra romanen Anne for 200 personer, og andre gang i går da vi ble vist rundt av en lokal guide. Jeg føler meg tiltrukket av Landeskogen av flere grunner. For det første jobbet min svigerfar mye på Landeskogen som rørlegger for mange år siden. For det andre har jeg brukt romanen Anne fra 1968  i undervisning i norskfaget på Kristen Videregående Skole i Lyngdal. Haugen  skildrer med sitt sanselige språk utviklinga for ei unge jente som fikk tuberkulose. Landeskogen har tidligere vært et sanatorium for mennesker med tuberkolose. Romanen slutter med at Anne dør som unge jente av sykdommen. Slik ender den triste historien:

Dei brenner klede bak uthuset. Ein raudrutete kjole, ein blå stakk, lange

gulna strømper av ull, ei grå vadmålsjakke med sølvborder, skjorter,

eit rosete tørkle.

Det er vanskelig å få det til å brenne.

For det tredje er jeg begeistret for visjonen om å bidra til fredsarbeid og kamp for meneskerettighetene.

Nå kommer det noen bilder jeg tok av symboler som jeg fant i et rom på Landeskogen Peace Center.

Hva kan de betyr? Vi kan tenke ulikt om det. Her er mine subjektive tanker.


Dette er symbol for aktive fredsreiser.

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Når jeg ser dette symbolet  tenker jeg at vi må arbeid for fred, forsoning og mot forfølgelse i hele verden.


Når jeg ser dette symbolet, tenker jeg at mange mennesker har lidd blodig urett under forfølgelse og undertrykkelse.Fingrene er revet av, og senteret i handa er gjennomhulet.

Jeg tenker også på Jesus Kristus som ble naglet til et kors for å skape fred og forsoning mellom Gud og menneskene i hele verden.  I Kol 1,20 leser vi om Kristus: … og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen da han skapte fred ved hans blod på korset.


Duen er vanlig symbol for fred og forsoning.


Minner dette teppet om et nettverk som fanger folk inne i undertrykkelse og fangenskap?

Kan den omvendte trekanten her bety det motsatte av den kristne Gud i tre personer: Gud som Far, Guds Sønn, Gud Den Hellige Ånd?

Kan  trekanten med spissen ned også være et nazistisk symbol mot jøder? Se det neste symbolet.


Davidstjerne. Jeg tenker: Vi må sto opp mot antisemittisme og jødehat.

Det er framleis grunn til å ta antisemittismen i Europa på alvor, skreiv Alf Kjetil Walgemo i Vårt Land 24.08.2015.

 

Takk til Helga Arntsen for mulighetene til å bli kjent med visjonene for Landeskogen Peace Center.

Trygve Omland

Lyngdal 27.08.2015

 

 

Kamp mot forurensing i Kina og hele verden

VM i friidrett 2015 minner meg om opplevelser vi hadde i Kina i 2013. Da vi kom til hovedstaden i Kina, Beijing, og besøkte Olympiabyen, lå det grå tåke over oss som skjulte den blå himmelen. Kullverk rundt byen kastet grå skygger over himmelen. Mange biler i økende tall fylte luften med forurensing. Guiden vår, Erik, ønsket å flytte fra Beijing til Norge sammen med kona og to døtre bl a på grunn av forurensingen. Noen gikk med munnbind for å beskytte seg. Kreft, allergi og astma blir et økende problem når lufta blir forurenset.

Norge kan stå sammen med Kina i kampen mot forurensing i verden. OL og VM kan utfordre oss til å konkurre om å bli best på å gjøre lufta frisk og rein.


Foto Oddvar Fuglestad

Når jeg ser Fugleredet i Olympiabyen i Kina,  begynner jeg å tenke på ei visa om å være varsom. Hvorfor kommer denne tanken?

Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.

av Einar Skjæråsen


Foto Oddvar Fuglestad

«Fugleredet», Beijings fantastiske OL-stadion, er knapt brukt til idrettslige formål etter at OL-flammen sloknet 24. august i fjor, leser vi i Dagbladet på nett  onsdag 5. august 2009.

Har OL og VM blitt for for stort og dyrt, og for mye et forurensende fenomen?


Foto Oddvar Fuglestad

Da sommer-OL var i Beijing i Kina i 2008 var Lyngdal representert ved Marianne Fredbo. Hun svømte i bygget vi ser på bildet, tror jeg.

Marianne Fredbo er en rutinert utøver som har deltatt i flere internasjonale mesterskap. Hun kan vise til en fin utvikling, og kan på sitt beste være med å kjempe om en topp tre plassering i hennes sterkeste øvelse: 50m butterfly. Kilde: Fra Olympiatroppen 30.06.2011 før EM i svømming for funksjonshemmede.

Trygve Omland

Lyngdal 25.08.2015

 

Lindesnes kystkultursenter er verd et besøk

Jeg har lenge hatt lyst til å besøke Lindesnes kystkultursenter. I går kveld fikk jeg ønsket oppfylt. Lister videoklubb startet sin virksomhet i høstsesongen med et besøk i den store, stilige bygningen ved sjøen på Ramsland.


Inntil 70 % av arbeidskraften på en hermetikkfabrikk besto av kvinner som stort sett fikk lav lønn og liten status.Når de fikk akkordlønn, ble arbeidet sterkt preget av stress. Det var også kvinner i høyere stillinger innen hermetikkindustrien, og noen kvinner var eiere og drev hermetikkfabrikker. Fabrikken på bildet avspeiler den funksjonalistiske byggestilen etter 2. verdenskrig. Det ble foredlet sursild, kryddersild, klippfisk av torsk, sei og lange. Fra 1955 til 1978 ble produkter som reker og makrellrogn i hovedsak eksportert til England og Sverige. Foto tatt av heftet om kvinner i hermetikkindustrien.


Tønneproduksjonen startet i 1960-årene.

I fabrikkens storhetstid var det fast ansatt mellom 10 og 15 personer, og i sesongen 25 kvinner.


Vi merker oss de runde og ovale formene på boksene. Fine former skulle gjøre fiskeproduktene attraktive. Kjenner du igjen disse boksene?


USA har alltid vært Norges største importør av hermetikk. Noen etablerte salgskontorer i store byer som New York og Chicago. Eksporten til utlandet generelt var størst under 1. verdenskrig 1914-1918. Eksporten av norsk fiskehermetikk til USA var størst i de harde 30-årene fra 1932 til 1939.


Myk poesi om hardt arbeid.


Oversikt over produksjon ved  Jonni Gabrielsen Preserving


Leder i styret for Lister videoklubb, Olav Vegge, kjøper gave til ekteparet Thunestvedt. De var vertskap for oss medlemmer og ektefeller denne kvelden.

Kilder:

Hefte om kvinner i hermetikksindustrien

Hefte om Lindesnes kystkultursenter som viser utstillingen Den amerikanske forbindelsen.

Foto og tekst: Trygve Omland 22. august 2015

 

 

Utfordringer fra Mongolia


Privat foto. Jeg har kopiert det  fra magasinet iTro 2015.

Språkproblemer i starten i Mongolia kunne føre til komiske situasjoner, sier Lars-Petter, sendt ut av Norsk luthersk Misjonssamband. Han gikk på butikken i håp om å få kjøpt seg noen egg. Han forsøkte å mime ei høne som verper et egg. Det endte med at han gikk hjem med en pakke dopapir.
Det var en seier da jeg hadde lært språket så godt at jeg kunne le sammen med de innfødte når de fortalte vitser, forteller Lars-Petter.

På det åndelige plan har det klart største vært å se nye mennesker komme til tro. Jeg så nye innfødte komme utenfra og inn i et av prosjektene våre som i engelskklubben eller sportsgruppa. Kristne venner inviterte de så med i kirken. Under en påskegudstjeneste ble fem nye lagt til menigheten gjennom dåp.

Du kan lese mer om Lars-Petters erfaringer i Mongolia i magasinet iTro som har temaet Masker.
Jeg er med i en gruppe i Lyngdal som støtter misjonsarbeidet i Mongolia. Gruppa er tilsluttet Norsk luthersk Misjonssamband. Vil du være med å støtte på et eller annet vis, kan du kontakte meg.


Misjonsgruppa for Mongolia har vært på mange opplevelsesrike turer.

Her er vi på Vårøy utenfor Spangereid i Lindesnes kommune.

Gjennom å være med i misjonsgruppa har jeg fått et rikere fellesskap, utvidet kjennskap til vakker natur og fordypet  innsikt i Jesus Kristus som verdens frelser.

Trygve Omland

Lyngdal Historielag i Ny Hellesund

Buss- og båttur
på smale veier
og bølger å bryne seg på.

Lyngdal Historielag arrangerte buss- og båttur søndag 16. august 2015 i overskyet vær uten regn på sjøen og med små bølger på havet. Båtturen startet i Høllen i Søgne kommune og endte på Båly i Lindesnes kommune. Vi spiste en velsmakende middag og et innbydende koldtbord på Lindesnes Havhotell. Jeg fotograferte langs kysten med min enkle iphone 5.


Båten brukte under fire timer fra Høllen til Båly. Vi var 36 påmeldte personer i båten pluss to som skulle ha vært med Søgne Historielag til Songvår fyr. De gikk inn vår båten ved en feitakelsetil. De trodde det var båten til Songvår. Men denne turen var avlyst uten at de visste det. Dermed måtte de være med til Båly og hentes der med bil. Disse to personene fungerte som guider for en liten flokk da vi passerte Harkmark og Mandal.


Restauranten Bølgen og Moi som vi ser på bildet, har kapasitet til 68 personer ved lukkede arrangement. I tillegg har vi et selskapslokale med plass til 38 personer, hvor dere har panoramautsikt over Ny-Hellesund. Perfekt for en Sørlandsk gourmetopplevelse.


Les hva Trond Moi sier om Verftet: Ny-Hellesund ? for et sted, for en historie, for en plass og for et verft! Hele stedet traff meg midt i magen og siden har min magefølelse vært i storslag. Ny-Hellesund gjør at man blir ydmyk og gir meg en følelse av historie og lange perspektiv.

BØLGEN & MOI startet i 1995 da mesterkokk Trond Moi og vinkelner Toralf Bølgen tok over Kafé Piruetten på Henie Onstad. De ville lage landets beste kafé, og klarte det etter noen krevende år. http://www.visitnorway.com/no/Product/?pid=181993.


Havbukta ligger på Helgøya, like ved Olavsundet, og ble bygget i 1842. Kolleger som Gabriel Scott, Arnulf Øverland og Nordahl Grieg besøkte Vilhelm Krag i Havbukta.

Den 52 mål store eiendommen, som består av to boenheter, ble i april 2011 taksert til 12,5 millioner kroner.

Havbukta brenner. Jeg ser en voldsom røykutvikling. Det er det gamle huset, Vilhelm Krags hus, som brenner, sa nærmeste nabo, billedkunstneren Ingrid Juell Moe, til Fædrelandsvennen klokken 14.

http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Vilhelm-Krags-bolig-i-Ny-Hellesund-totalskadet-i-brann-2381636.html 21. mars 2013.

 Roald Reme har kjøpt eiendommen Havbukta i Ny-Hellesund. … Vinduene er restaurert, og panelene er nummerert og kommer opp helt likt, sier han.www.fvn.no/lokalt/sogne/Roald-Reme-har-kjopt-Havbukta-2637530.html. 09.07.2014  fvn.no.

Vilhelm Krag skreiv i diktet øen om sola som sto opp om morgenen:

Guldmorgener!

Naar sol netop rinder
og underet sker:

Solboblen løftes
af ukjendte hænder
langsomt fra kimingen,
slipper
og svæver
mod evigheden.

Jeg har varige minner fra besøk i Ny Hellesund da jeg var prest i Søgne prestegjeld 1978-1988. Hver sommer var det en stor basar ved skolehuset i Ny Hellsund. Tunet foran skolehuset var fylt opp med svært ulike mennesker fra mange kanter av landet. Mange var på sommerferie og ville gjerne få med seg en unik kulturopplevelse..

– Det kom sterke reaksjoner da basaren ble avlyst etter å ha vært en tradisjon i 150 år. Vi besluttet derfor at vi måtte gjøre så godt vi kunne for å få den igang igjen, sier Harald Sødal.

Det blir god gammeldags basar i tillegg til salg av kaker og kaffe. Jostein Andreassen kommer og skal fortelle historier om nye Ny-Hellesund, i tillegg regner Sødal med at de får til å ordne et korps som skal stå for musikken.
– Vi får også besøk av misjonærparet Mia og Asbjørn Våreland som jobber for utsatte kvinner i Nepal. Overskuddet fra basaren kommer derfor til å gå til Nepal i år, sier han. http://www.bsnett.no/nyheter/Det-blir-basar-i-Ny-Hellesund—188565.html18. juli 2014

Et hellig minne om Herrens nattverd i et hjem på øya kommer for meg. Jeg er sammen med en gammel mann som får brød og vin sammen med ordene: Dette er Jesu legeme og Dette er Jesu blod.

 

Trygve Omland

Lyngdal 17. august 2015

 

Vektere i Farsund og Danmark

Norges eneste kvinnelige vekter viser turister rundt i Farsund by. Hver dag i juli begynner byvandringen fra Husan, byens rådhus kl. 13.30, utenom søndager. 

Jeg er imponert over vektertjenesten i Farsund, og jeg gratulerer byen med et festlig opplegg rundt Sommerbåten.

Les mer: Vekter Elin

For 20. året på rad har Farsunds vekter, Elin Salvesen, vist turister og andre rundt i Farsund sentrum. Bildet er tatt fra http://www.visitnorway.com/no/product/?pid=97001.

Trygve Marthinsen elsker sine sommerlige kveldsvandringer som vekter i Ribe.
Klokken er slagen 8.
Når mørket jorden blinder, og dagen tager af,
synger den pensjonerte sivilingeniøren.
Ordningen med vektere som gikk ordensvakt i Ribe startet allerede på 1300-tallet og opphørte først i 1902. Allerede i 1935 ble tradisjonen tatt opp igjen til ære for turistene, slik at også denne tradisjonen har rukket å bli 80 år.
I begynnelsen av juni i år var vi med Si-reiser på sporet etter salmediktere i Danmark. Vi bodde et par  netter i det eldste danske hotellet, Hotel Dagmar, i den eldste byen i Danmark, Ribe. En kveld fulgte vi byens vekter til noen stoppesteder. Turen begynte på torvet, og den varte ca. 45 min.. Vi hoppet av etter en stund på grunn av kulda. Vekteren fortalte om viktige steder i byen på dansk og engelsk. Vektertjenesten varer fra mai til oktober, samt uke 7 og i påska.

På veggen ved en trappeoppgang i Hotel Dagmar hang dette maleriet som viste fram vektersangen og vekteren i funksjon.
Hans Adolf Brorson ble biskop i Ribe fra 1741. En stor statue av biskopen står utenfor Ribe Domkirke. Biskop Brorson var en åndelig vekter som enda vekker oss opp ved sine inderlige salmer.
Vektere kan vi lese om i Bibelen. De var skiltvakter på murer, eller på hauger og fjelltopper. Vekterne var en slags bypoliti som skulle sikre trygghet og orden i gatene. Når det nærmet seg morgenen, skulle de varsle at det kommer en ny dag. Herrens profeter i Israel ble ofte kalt vektere. En strofe fra salmene viser hvordan vektere kunne brukes i en poetisk tekst om lengsel.
Min sjel venter på Herren,
mer enn vektere på morgenen,
vektere på morgenen.Sal 130,6

Foto to og tre fra Ribe i Danmark: Trygve Omland

Pir i sjøen pirrer meg

Piren pirret meg i går ettermiddag. Jeg slapp ned i sjøen ei regle med svarte, rusta kroker uten agn på. En bitte liten pir var rask til å nappe i en av krokene. På et øyeblikk dro jeg opp ti pir fra havet ved Svennevik i Lindesnes kommune. En pir plumpet ut i sitt rette element igjen, og godt var det. Vi kunne ikke få plass til mer enn ni pir i ei steikepanne. Pirene pirret meg til å lete etter dikt om pir eller makrell. Jeg fant et dikt som maler fram spenningen og stemningen i sjøen når makrellen biter på nakne kroker.Her er nok plass til en pir til likevel, men det er ikke så lett å se når du fisker.

Makrellen er her

Av Trond Rudsli, 09.07.2009

Det plasker i havet fra tusen kropper,
som flyr for fangsten er nær
Først hit, så dit, de er overalt,
Det er ingen tvil, makrellen er her
Det rykker og napper i stang og snøre,
det spraker i panner og koker i kar
Uansett hvilken tid, uansett hvilket vær,
Det er ingen tvil, makrellen er her

En haug med båter er alle på vei,
til steder hvor makrellen holder seg
Kasser og bøtter i hopetall,
skal fylles slik at det lønner seg
Vel er det hysteri nedi vannet,
men det er det også der ovenpå
For alle vil ha av den overflod,
og sjansene for det er gode nå

Ooops, det rykker igjen,
hvor mange makreller denne gang tro
Full harpe er full uttelling,
i forrige rykk ble det bare to
Men denne gang drar det mere,
til begge sider, både opp og ned
Havet er gavmildt på slike dager,
til glede for alle som opplever det

Kilde: http://fortellinger.net/tekster/dikt/trond_rudsli/makrellen_er_her

Foto og tekst som innledning til diktet: Trygve Omland

Lyngdal 14.08.2015