Du skal gi han navnet Jesus

Nytt år I JESU NAVN
Han var ung og uerfaren. Snart skulle han gå inn i Iveland kirke for å tale og lede en gudstjeneste for ca. 50 år siden. Menigheten kjente han ikke, og han kjente ikke menigheten. Han var feltprest på Evjemoen, og nå vikarierte han ved en gudstjeneste i Iveland. Den unge presten var ikke høy i hatten da klokka var 11, og han måtte gå inn i kirkerommet. Nå var det ingen vei tilbake. Da hørte presten stemmen til den eldre og erfarne kirketjeneren som hørte til i Iveland kirke.”I JESU NAVN”, sa han. Ni boksstaver, brukte han. Det var nok til å gi den usikre presten frimodighet og trygghet. Det var jeg som var den redde presten, og det var den lokale kirketjeneren som ga meg frimodighet i Jesu navn. Der Jesus går foran, kan jeg følge etter med alle mine usikre følelser. I Jesu fotspor møter vi en annen i Jesu navn.
Han var en eldre, erfaren misjonær i Det norske misjonsselskap, født i 1906 i Austad i Lyngdal. Hans navn var Gabriel Karl Nakkestad. I 1963 ble han valgt til president i Midtsynoden i den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar. Jeg møtte han for ca. 45 år siden på Drottningborg skole i Grimstad. Han skulle være med oss på leir i skolelaget som forkynner og sjelesørger. Jeg skulle ta imot denne kjente misjonæren. Det var noe høytidlig ved personen. En høyreist mann steig ut av en enkel, liten bil. Jeg gikk bort til misjonæren som var kjent for å være en bønnens mann. Velkommen, sa jeg. Misjonæren rettet seg opp og sa: ”I Jesu navn”. Straks var asfalten vi sto på hellig grunn.
Navnet Jesus er et hellig navn som betyr ”Herren er frelse” og ”Herren frelser”.
En Herrens engel sa til Josef i en drøm om Marias sønn: ”Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.”
En hver av oss kan derfor bruke bønnen:
”Herre Jesus Kristus, frels oss, så blir vi frelst.”
Apostelen Paulus sier: ”La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.”
I Jesu navn går vi inn i det nye året med håp om mer himmel på jord og med håp om evig frelse.
Lyngdal 3. januar 2021
Trygve Omland.

Rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet

Rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet
På Kvåvikstranda i Lyngdal ble jeg fascinert av lange røtter som lå tett sammen og ga vann og næring til en bukett med trær. Bølger hadde skylt innover røttene og gravd bort sand, men røttene holdt trærne på plass.
Bildet av røttene fikk meg til å tenke på en bønn som Paulus ba i følge Ef 3, 14-21 i Bibelen. Denne teksten kan egne seg godt til å meditere over. En god ide kan være å slå opp noen av henvisningene.

Ef 3,14-21 {Bønn om styrke og innsikt}
Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
[Derfor bøyer jeg mine knær Etter et innskudd, v. 2-13, fortsetter Paulus sin bønn. -> v. 1.]
15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
<2 Kor 4, 16; Kol 1, 11>
17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
<Joh 14, 23>
18 Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
[bredden … dybden universet i dets fire uendelige dimensjoner.]
<Kol 2, 2 f>
19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
<Fil 2, 13; Kol 1, 29>
21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
[Amen hebr. for “det står fast”, “det er sikkert og sant”. = amen.]
<Rom 16, 27; Gal 1, 5; 1 Tim 1, 17; 2 Tim 4, 18; Jud 25>

Her er et lite utdrag av denne kjente bønnen om styrke og innsikt.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef3,17
Kilde: Bibelen oversatt i 2011
Lyngdal 9.11.2020
Trygve Omland
Bildet kan inneholde: tre, plante, utendørs, natur og vann

Kirkebygg som veiviser

Kan et kirkebygg preke og peke på veien til lyset?
En prest i England famlet i tett tåke på vei til katedralen i York. Utenfor kirka var det vanskelig å finne fram. Men så fant han ei dør inn til kirka. Da han åpnet den, ble han forskrekket. Han så ei klar solstrime midt i kirkerommet. Han stusset. Så han et mirakel? Utenfor kirkebygget stengte tåka for lyset, men inne i kirka var lyset tydelig. Hvorfor var det slik? Hvor kom lyset fra? Han løftet blikk oppover. Da så han et vindu høyt oppe i kirketårnet. Lyset strålte inn gjennom vinduet fordi kirketårnet rakk høyere opp enn tåka.
I morgen 1. november 2020 er det Alle Helgens søndag. Vi lever i en tid preget av fortviling, forvirring og famling i tett tåke. Hvor kan vi finne lys i mørket og håp for framtida? Jeg løfter blikket oppover til Gud som sa i tidens morgen: Bli lys, og det ble lys. Jeg leter fram ord i Bibelen og leser om verdens lys.
Jesus, verdens lys
Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»Joh 8,12.
Jesu disipler, verdens lys
Jesus sier: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,14-16.
Gjennom troens vindu tar vi imot verdens lys fra Jesus og hans disipler. Lyset fra Gud når helt ned til oss.
Bilde av Lyngdal kirke midt mellom gravene.
Trygve Omland.
Lyngdal 9.10.2020
Bildet kan inneholde: himmel, sky, tre, plante, hus og utendørs

Gud er vår tilflukt og styrke

Hvem er Gud?

 

1. Gud er vår tilflukt.
Ordet tilflukt er en person eller et sted som vi flykter til når vi er i nød og fare. Tilflukt gir beskyttelse og trygghet. I Libanon i 1983 ble jeg en natt oppsøkt og vekket. Vårt område var beskutt. Jeg måtte så fort som mulig komme meg inn i mitt tilfluktsrom. Dette opplevde jeg under tjeneste i FN i Libanon. Det er viktig at vi vet hvor tilfluktsrommet er, og det er helt nødvendig at vi bruker det. Tilfluktsrommet er ikke bare mitt. Det er vårt, vårt felles rom. Gud er personen og stedet vi skal flykte til og samles. Å ta sin tilflukt til brukes ofte i bønner og rop om hjelp og frelse.
Herre, min Gud, jeg søker tilflukt hos deg.
Frels meg og berg meg fra alle som jager meg! Salme 7,2.

2. Gud er vår styrke.
Videre synger vi: Gud er en hjelp i nød og alltid nær. Et usynlig virus kalt corona truer oss alle i hele verden. Vi jages av et ondt virus som vi vet lite om. Usikkerhet om framtida skaper angst og frykt. Vi kjenner oss svake, vaklende og veike. Store og små nasjoner opplever kaos og katastrofe. Men Gud vil hjelpe oss gjennom og videre, tror jeg.
På salmistens tid var det andre trusler: Jorden skaker, fjellene vakler i havets dyp, vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Vi ser for oss jordskjelv som ryster fjell og hav. Folkeslag buldrer og bråker. Mektige riker opplever trengsel, og de trues på livet av dødens krefter. Situasjonen snører dem sammen og gjør det trangt å puste.

3. Vi har tillit til Gud.
På tross av truende trusler har vi tillit til Gud, himmelens og jordens skaper, Herren over universet og historien. Gud er midt i byen, midt mellom menneskene der de bor i Jerusalem og i andre byer og bygder i hele verden. Gud hjelper oss når morgenen gryr, og natten må vike. Den helligste og Den høyeste Gud, Herren over synlige og usynlige krefter, er med oss. Han gjør en gang slutt på krig, tror jeg. Han skal skape en ny himmel og en ny jord.
Jeg har tillit til at Gud er vår tilflukt og styrke. Gud er vår faste borg, vårt vern og vår sikkerhet. La oss vende oss til HAN, Jesus Kristus, vår frelser og si:
”Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.”

Meditasjon ut fra Salme 46 i Bibelen og vår tid.
Trygve Omland
Foto og tekst Lyngdal 31.03.03.2020.