Gud er vår tilflukt og styrke

Hvem er Gud?

 

1. Gud er vår tilflukt.
Ordet tilflukt er en person eller et sted som vi flykter til når vi er i nød og fare. Tilflukt gir beskyttelse og trygghet. I Libanon i 1983 ble jeg en natt oppsøkt og vekket. Vårt område var beskutt. Jeg måtte så fort som mulig komme meg inn i mitt tilfluktsrom. Dette opplevde jeg under tjeneste i FN i Libanon. Det er viktig at vi vet hvor tilfluktsrommet er, og det er helt nødvendig at vi bruker det. Tilfluktsrommet er ikke bare mitt. Det er vårt, vårt felles rom. Gud er personen og stedet vi skal flykte til og samles. Å ta sin tilflukt til brukes ofte i bønner og rop om hjelp og frelse.
Herre, min Gud, jeg søker tilflukt hos deg.
Frels meg og berg meg fra alle som jager meg! Salme 7,2.

2. Gud er vår styrke.
Videre synger vi: Gud er en hjelp i nød og alltid nær. Et usynlig virus kalt corona truer oss alle i hele verden. Vi jages av et ondt virus som vi vet lite om. Usikkerhet om framtida skaper angst og frykt. Vi kjenner oss svake, vaklende og veike. Store og små nasjoner opplever kaos og katastrofe. Men Gud vil hjelpe oss gjennom og videre, tror jeg.
På salmistens tid var det andre trusler: Jorden skaker, fjellene vakler i havets dyp, vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Vi ser for oss jordskjelv som ryster fjell og hav. Folkeslag buldrer og bråker. Mektige riker opplever trengsel, og de trues på livet av dødens krefter. Situasjonen snører dem sammen og gjør det trangt å puste.

3. Vi har tillit til Gud.
På tross av truende trusler har vi tillit til Gud, himmelens og jordens skaper, Herren over universet og historien. Gud er midt i byen, midt mellom menneskene der de bor i Jerusalem og i andre byer og bygder i hele verden. Gud hjelper oss når morgenen gryr, og natten må vike. Den helligste og Den høyeste Gud, Herren over synlige og usynlige krefter, er med oss. Han gjør en gang slutt på krig, tror jeg. Han skal skape en ny himmel og en ny jord.
Jeg har tillit til at Gud er vår tilflukt og styrke. Gud er vår faste borg, vårt vern og vår sikkerhet. La oss vende oss til HAN, Jesus Kristus, vår frelser og si:
”Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.”

Meditasjon ut fra Salme 46 i Bibelen og vår tid.
Trygve Omland
Foto og tekst Lyngdal 31.03.03.2020.

Pinse peker på Guds Ånd

Den hellige ånd kommer over oss.

Vi har nettopp hatt Kristi himmelfartsdag, og snart skal inn i pinsehøytida. Vi lever etter Kristi himmelfartsdag under Jesus Kristi velsignelse.

Mens Jesus velsignet disiplene, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Luk24,51. Jesus løftet hendene som prestene pleide å gjøre. I hendene hans var det merker etter at han ble spikret til et kors for å sone for våre synder. Fra Jesu munn og hender får vi nåde og fred fra Gud vår Far.

Vi leser i Bibelen om denne enestående hendelsen i pinsa, 50 dager etter påske:

”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Apg 1,8-9.

Mens vi venter på at Jesus skal komme igjen synlig, lever vi som Jesu disipler og Guds barn under Herrens velsignelse. Jeg husker et møte her på Heimen fordi jeg glemte å si fram velsignelsen. En mann reiste seg da opp og sa: Vi har ikke fått velsignelsen. Så måtte jeg si:

Herren velsigne deg

 og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg

 og være deg nådig!

Herren løfte sitt ansikt mot deg

 og gi deg fred! 4 Mos 6,24-26.

 

Nåde og fred lyser ut fra Guds ansikt

Under Herrens velsignelse er vi på vei til pinse som minner oss om Den hellige ånds gave. Ånden kommer oss til hjelp i mange slags situasjoner. Jeg husker spesielt Åndens hjelp i en tung og vanskelig oppgave. Som prest måtte jeg dra til en ung kvinne som hadde to små barn og fortelle at hennes mann var død i en ulykke. Da jeg svingte ut fra prestegården med dødsbudskapet, kom Jesu løfte til meg: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. Jeg har siden tenkte på dette som et løfte om kraft til kvinnen, barna og meg. Alle skulle vi inn i en veldig vond framtid. Men vi var ikke alene i tragediene. Jesus var med oss, og han hadde gitt oss sin hellige Ånd med kraft til komme oss videre i livet.

Apostelen Paulus skriver til alle kristne menigheter:

Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 1 Kor12,7.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Kor12,13.

Be uavbrutt, skreiv Paulus.  På alle steder, i alle slags situasjoner og til alle tider kan vi be i Jesu navn. I Bibelen leser vi at Den hellige Ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Rom 8,25-27.

Når vi glemmer hva vi skal be om, hjelper Ånden oss til å be uten ord og uten hukommelse. Ånden som bor i deg, som er Guds barn, tar over ansvaret for dine bønner.  Når vi blir skrøpelige og mangler evnen til å finne ord som vi kan be med, så ber Ånden for oss, i vårt sted og på være vegne. En mann sa til kona: Han der oppe vet det. Gud som ser alt og alle, vet hva vi trenger å be om.

Gjennom hele min tid som prest og kristen i mange slags situasjoner har Salme 37,5 hjulpet meg.

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. (Oversettelsen fra 1930).

Legg din vei i Herrens hånd!

Stol på ham, så griper han inn. (Oversettelsen fra 2011).

 

Du kan bare si: Herre Jesus Kristus, her er jeg, ta imot meg, la meg være i din hånd.

Så skal Gud gjøre det som er etter hans vilje. Han griper inn i vårt liv på en eller annen måte.

 

Dette er et utdrag fra manus for andakt på Lyngdal bo- og servicesenter (Heimen), 3. Juni 2019. Jeg var på møtet sammen med Rom musikkor som er nesten 60 år gammelt. Det er det eldste kristne koret i Lyngdal i dag, så langt jeg vet. Ansatte på Heimen fortjener stor takk for at det kom mange på møtet. De hjalp mange som trengte hjelp med rullestolen sin. Jeg tror vi var ca. 40 personer samlet.

 

Trygve Omland