Kva er Kvitsundag?

Det engelsk navnet på pinse er Whitesunday. På nynorsk heter pinse Kvitsundag. Kvit minner om kvite dåpskjoler. På 500-tallet var antallet dåpskandidater i pinsa  så stort at pinse ble sidestilt med påske som dåpstid.

Kvit kjem frå norrønt hvítr og er fargen ein får når heile lysspekteret vert reflektert. 

Kvit finner vi i flere sammenhenger: Kvitekrist, Kvitveis, Kvitsund, Kvitfjell.

Kvitekrist kom til Norge som Jesus Kristus for å frelse oss.

Kvit eller hvit kan i vesten være symbol for fred og det gode. I kristen sammenheng kan kvit stå for renhet og uskyld. Jeg forbinder også kvit og hvit med glede, f. eks. ved bruk av kvit/hvit brudekjole. 

Elias Blix skreiv i 1885 ei salme på ti vers, der begrepet Kvit er brukt et par ganger om pinse.


Kved upp, Guds folk, syng høgt i kor!
No er det kvitsunhelg paa jord,
Guds ande kjem med heilag glod.
Kved upp, Guds folk, med helgaljod!

 

Velkomen sæle kvitsundag!
No kjenna me Guds andedrag,
no vaknar livet ved hans ord,
som skapning ny utyver jord.

 

Mine tanker går til et kjent ord i Det gamle testamentet: 

Jes 1,18 {Guds tilbud om nåde}
 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
 Om syndene deres er som purpur,
 skal de bli hvite som snø,
 om de er røde som skarlagen,
 skal de bli hvite som ull.

Den hellige ånd vitner om Kvitekrist. Alle kvite/hvite blomster som Gud har skapt  minner meg om rikdommen i Guds rike og rausheten i Guds godhet.

 

Lyngdal 23. mai 2018.

Trygve Omland
 

 

Når kastanjene blomstrer i Lyngdal alle…

Når jeg går opp eller ned Høylandsveien på Rom i mai, får jeg besøk av en setning fra en sang:

Når kastanjene blomstrer i Bygdø Alle. 

 

Denne kastanjeblomsten trenger vi ikke reise til verdensbyer som Oslo, Paris, Wien eller Roma for å nyte. Vi har den i minibyen på Rom, vi kan bare stoppe i drabantbyen i Lyngdal. Syng, syng og vær glad for byen og bygda du har.

 

Når kastanjene blomster i Bygdø Allé Mel: Kristian Hauger  Tekst: Gunnar Kaspersen 
  

Våren i Paris skal være vakker

Wiens har for lengst fått verdensry

Det er vel og bra nok men jeg takker

Kom med våren i min egen by 


 
Refr: Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé

Fins det ikke et mer bedårende sted ? 

La Paris kalles vårdronningen blant byer og berømmes for strålende avenyer.

Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé kan mangt et under skje. 


 
Rundt omkring i verden fikk jeg lytte

til så mangen vårsangs poesi

Det var skjønt men jeg vil ikke bytte

med min egen vårbys melodi. 


 
Refr 
 
 
Oslopike du mitt hjertes kårne

høst og vinter er du like kjær

Sommerkledt syns jeg du er bedårne

aller søtest syns jeg at du er 
 
Refr

 

Lyngdal 21. mai 2018.

Trygve Omland

Personen Den hellige ånd peker på personen Jesus.

Den hellige Ånd kommer til alle som tar imot Jesus. Det er underet i pinsa.Den hellige Ånd er en person, ja, Gud selv, ett med Gud vår Far og Jesus Kristus vår Frelser.

Jeg vet ikke hvilken kilde dette bildet er tatt fra. 

Glimt av pinse til ettertanke: 

1. Bibelens begrep for Guds ånd henger språklig sammen med ordene pust, åndedrag, inspirasjon, begeistring og vind.

2. Bibeltekst for pinsedagen. Jesus sier til sine disipler:

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
    21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.
 Joh 14,15-21.

3. Tredje del av trosbekjennelsen handler om Den hellige ånd.

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Den apostoliske trosbekjennelse

4. Salmen Måne og sol (Norsk salmebok nr. 240) av den svenske salmedikteren Britt G. Hallquist, har tre korte vers der det siste handler om Den hellige ånd:
Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. 

Lyngdal 20. mai 2018
Trygve Omland