Avstand og nærhet

Ver du eit bål
Då eg gjekk på Kvåvikstranda i dag, vart eg fascinert av eit bål. Eg gjekk nær bålet. Eg kjende elden. Eg så ljoset. Eg var i varmen. For meg blei bålet ein bodskap. Eg fann fram til diktet av Halldis Moren Vesaas om å vere eit bål.
«Tung tids tale»
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.
Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!
Av Halldis Moren Vesaas, 1945
Bildet kan inneholde: brann, utendørs og natur
Lyngdal 3.12.2020
Trygve Omland

Snakk sammen om dine skuffelser

Tid for samtaler mellom to og tre
Hold avstand. Hold dere hjemme. Hold smittevernsreglene.
Mellom disse og mange andre regler må vi leve i dag.
Hvilke muligheter har vi til å gå videre i livet som er omgitt av strenge og nødvendige grenser? I dag ble jeg minnet om en fortelling i Bibelen der Jesus som viser vei for to skuffede og sørgende mennesker.
Jesus viser seg for Emmaus-vandrerne
Les Luk 24,13-35.
Hva legger jeg merke til?
To mennesker, to av Jesu disipler, snakket om alt som var skjedd. Tida er inne til å snakke sammen. Ta en telefon, spør en du kjenner: Hvordan har du det?
Mens de snakket sammen og drøftet det triste som var skjedd i de siste dager, kom Jesus selv og slo følge med dem. De to trodde at Jesus var død. Men så kom Jesus selv og sa til dem: Hva er det dere går og snakker så ivrig om?
Vi er skapt med to ører, og de skal vi bruke til å lytte på hverandre med respekt. Vi kan stille spørsmål, vise interesse og få i gang en samtale om vonde og vanskelige hendelser. Jesus spurte en gang en blind: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Vi kan så finne fram en bibel av papir eller en bibel på Internett. Så kan vi be Den hellige ånd lære oss om Jesus som Messias. Han som oppfyller Guds løfter, spør: Måtte ikke Messias lide og død og så gå inn til herligheten?
Vi kan så ta den oppståtte, usynlige Jesus med oss inn i hjemmet vårt, be bordbønn og spise sammen. Samtalen kan ende med et undrende spørsmål:
«Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»
Livets vei kan være smal, knudrete og ubehagelig.
Lyngdal 16.11.2020
Trygve Omland
Bildet kan inneholde: tre, himmel, plante, utendørs og natur
Veien fra Kvåsfossen til Fidjestøl
Trygve Omland
Lyngdal 3.12.2020