Muslim ga oss frihet til å lese fra Bibelen.

Tyrkia er inne i en farlig utvikling nå. Det frister ikke like mye som før å reise som turist til landet.
I mars 2012 var jeg på reise i Tyrkia i apostelen Paulus fotspor i Antalya, Efesos, Antiokia og Perge. Reiselederen vår var muslim. Han visste lite om apostelen Paulus. Han ba meg fortelle om Paulus og Johannes i forbindelse med steder vi besøkte. Jeg og to deltakere til leste lange stykker fra Bibelen i bussen. En prest i reisefølge  ga muslimen en bibel.
 
 

Bildet: Kristen tro kan formidles på mange måter, også gjennom kunst og et teppe i Tyrkia som viser Jesus som innstifter nattverden.

 
Vår muslimske reiseleder ba om mer kunnskap om Paulus. Jeg sendte derfor e-mail til ham etter turen med utdrag fra Bibelen om Paulus og Johannes på svensk. Vår reiseleder hadde studert i Sverige to år, og han likte svensk bedre enn engelsk. Gjennom gjensidig åpenhet og ærlighet om vår ulike tro ble vi gode venner. Han sa i bussen at det er viktig å vise respekt for hverandre. Han var 30 år og jeg var 68, da jeg opplevde dette  i Tyrkia 2012. 
 
Broen mellom oss er Guds kjærlighet og vår vilje til å lytte til hverandre. Jeg snakket med han i telefonen fra Norge etter at vi kom hjem. Da var han på reise med folk fra Bergen. Jeg møtte større åpenhet for å lese fra Bibelen i bussen i Tyrkia enn jeg kan forvente i det offentlige og politisk korrekte Norge i dag. Hvorfor har det blitt slik?
 
Jeg minnes med glede denne opplevelsen fra 2012, mens vi nå opplever at Tyrkia i 2017 står i fare for å få et mer autoritært presidentstyre. La oss be om at kristne og andre minoriteter I Tyrkia får oppleve større grad av frihet i framtida. Det er viktig at vi ser det enkelte individ og møter den enkelte person med vennlighet og vilje til å samtale åpent.
 
Trygve Omland
Lyngdal 25.12.2017.

Finner vi kristne i Tyrkia?

Tragediene med terror i Tyrkia tårner seg opp som en langvarig trussel. Men jeg har også opplevd glimt av gode muligheter i landet, da jeg var turist i 2008 og 2012. Jeg legger ved par bilder for å få fram noen andre sider ved landet.

 

 

Da jeg var i Tyrkia i 2008, besøkte vi en kristen kafe. Siden de ikke får lov å bygge nye kirker, må de tenke kreativt. En kafe kan brukes til å spre kristen litteratur og fungere som et møtested for kristne. Symbolene på vinduet i kafeen kan forkynne betydningen av fisken, korset og stjernene. St John fører tanken til en person i Bibelen.

 

 

Tepper til å ha på gulvet eller veggen finner vi mange av i Tyrkia. Kristne motiver finner vi også på noen tepper, selv om landet har få kristne. Muslimene  dominerer. Religionsfriheten er sterkt begrenset.

Tyrkia har gitt grønt lys til byggingen av den første kristne kirken i landets moderne historie. Kirken skal stå i Istanbul, opplyser landets daværende statsminister.Siden den moderne tyrkiske republikken ble grunnlagt i 1923 har myndighetene kun tillatt renovering av eksisterende kirker i Tyrkia. Det er bare rundt 100.000 kristne i Tyrkia, som har en overveldende muslimsk befolkning på rundt 80 millioner. Kristne og andre religiøse minoriteter får lov til å praktisere religionen sin med visse begrensninger: Den ortodokse kirke kan for eksempel ikke utdanne prester, mens utenlandske predikanter har problemer med å få arbeidstillatelse. SE http://www.nettavisen.no/nyheter/kristen-kirke-skal-bygges-i-istanbul/8526335.html

Foto og valg av tekst: Trygve Omland
30. juni 2016
 

 

 

 

Løft fram Den Norske Kirkes fredsbønn midt i terroren

Tyrkia er igjen rammet av terror. Atatürk-flyplassen ved storbyen Istanbul ble i kveld angrepet av selvmordbombere som også skal ha løsnet skudd. Gjerningsmennene ankom flyplassen i en taxi. Minst 36 personer er drept, og over 100 skal være skadet. Tyrkiske myndigheter oppga natt til onsdag antallet sårede til 147. Tallene på døde og skadde har økt siden jeg skreiv setningen foran.

Kilde: http://www.aftenposten.no/verden/Istanbul-terror-Dette-vet-vi—dette-vet-vi-ikke-585481b.html

Bak på bildet: Hagia Soifia i Istanbul i Tyrkia høsten 2008.

 

I går kveld 28.06.2016 før vi skulle sove, kom det igjen nyheter om terror i Tyrkia. Jeg var i Tyrkia som turist i 2008 og i 2012. Istanbul var viktig turistmål i 2008. Vi satt en dag på gulvet litt utenom strømmen av mennesker i Den Blå Moske høsten 2008. Vår guide i Tyrkia fortalte der i den muslimske helligdommen  om hvordan Jesus hadde komme inn i hans liv og gjort han til en kristen. Han hadde opprinnelig en muslimsk bakgrunn, men var nå guide for kristne turister som var på reise i regi av Den Norske Israelsmisjonen. Denne sterke opplevelsen kom for meg midt i nye nyheter om terror. Jeg begynte også å tenke på Kirkens fredsbønn fra 7. januar 1949 som jeg har brukt av og til som prest. Midt i mismotet over misbruket av makt kan vi sammen be Kirkens fredsbønn.

 

Bildet. Den Blå Moske i Istanbul  i bakgrunnen. Reiseleder Bjørn Helge Sandvei  deler med oss av sin enorme kunnskap og visdom. 

Jesus sier: Be for dem som mishandler dere. Matt 5,44.

 

Foto og tekstvalg: Trygve Omland

Lyngdal 29.06.2016

 

La oss be kirkens fredsbønn slik den er nå.

Allmektige, evige Gud, du som kan lede og bøye menneskers hjerter, vi ber deg:
Hjelp og styrk alle dem som i dag har det store ansvar for fredens sak i verden.
Ta i din mektige hånd nasjonenes ledere,
vend deres hjerter til deg og gi dem kraft i striden mot alt som vil forføre oss til det som ondt er.

Gi fred på jorden, og hjelp din kirke å fremme freden mellom folkene.
Vern vårt folk og våre hjem mot krig og splid, og la oss bygge og bo i frihet og fred i dette vårt kjære fedreland som du har gitt oss.
Hjelp oss å tjene deg med troskap og sammen med alle jordens folk å stå fast i striden mot det onde, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

Fastsatt av Kirkemøtet 1995 som
Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II