Sommerfest på Opsal i Lyngdal

Stima Lam ble grillet på Opsal i Lyngdal

Lyngdal bedehusforsamling hadde sommertreff etter gudstjenesten 23.06.2019 hos Asbjørn Opsal. Ca 50 koste seg med stima, grillet lam som ble grillet på stedet og annen grillmat. Verten Asjørn Opsal og Birger Sløgedal styrte med grillingen av lammet. For meg var dette en ny, spennende opplevelse å spise biter at et grillet lam på 18 kilo. Kjøttet var saftig og smaken god. Barna var ivrig med i en konkurranse som samlet barna, de voksne og oss gamle.

 

Fra v. Asbjørn Opsal og Birger Sløgedal
Gratis mat
Lyngdal bedehusforsamling

Hattefabrikken

Asbjørn Opsal fortalte levende og engasjert om hattefabrikken på Opsal fra ca. 1900.

Nedenfor kan du leste et utdrag fra en artikkel om gårdene på Opsal og hattefabrikken.

Gjennom tiden har Opsal vært den mest befolkede gården i den østlige delen av Lyngdal. I 1877 ble en stor eiendomsutskifting avsluttet på Opsal, og gården ble da delt mellom hele 10 eiere. Like før 1900 ble det startet en hattefabrikk på Opsal. Den ble drevet med vannkraft fra elva, og ga arbeid til 15-20 personer. Fabrikken brant ned både i 1905 og 1913. Etter den siste brannen ble fabrikken aldri bygd opp igjen.

Alf Opsahl har også skrev en interessant artikkel om “Hattefabrikken på Opsal” i Lyngdalsboka 1990.

Perlefiske i elva

Asbjørn Opsal fortalte videre om perlefiske i elva gjennom på Opsal. Kan noen hjelpe meg til å finne stoff om dette perlefisket i Lyngdalsboka?

Jeg siterer nedenfor om perlefiske i Litleåna.

Den lille elv i Lyngdal (Liteåni), samt flere bekker var kjent for sitt perlefiske på 16001700-tallet. Perlemuslingen trives i best i bløtt, reint vann med en svak strøm, noe som Liteåna oppfyller. Liteånj skal ha vært kjent som ei god perlefiskeelv utenfor landets grenser. Perlefiske var en kongelig rettighet og et kroneie. Perler skulle ikke selges til fremmede men til kongen. I 163 7 klaget Kong Christian IV over at bøndene solgte perler til fremmede i et brev til lensherre Palle Rosenkrans. Fra 1718 var menn som drev med perlefiske fritatt for verneplikten, noe som i Lyngdal førte til at så mange som 60-70 menn var fritatt i 1769. Utover 1800-tallet forekommer det rovfiske på muslinger, og i 1884 vedtok Stortinget at rettighetene til fisket tilfalt grunneierne (Sigurd Eikeland 1981:10, 131-132).

Elva som før hadde perler

Takk til Asbjørn for en fin sommerfest i en naturperle.

Lyngdal 23.06.2019

Trygve Omland

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag kan fylle oss med stor glede.

 

Glassmaleri fra https://www.timeanddate.no/merkedag/norge/kristi-himmelfartsdag.

 

Kristi himmelfartsdag har ingenting med romfart å gjøre. Dagen er heller ikke en oppmuntring til å reise bort fra jorden og fra de utfordringene vi har i verden.

Dagen er et sterkt kall til å løfte blikket mot Jesus Kristus, den opphøyde, som er ett med Gud vår Far i himmelen. Vi skal løfte blikket og se utover til alle mennesker og til alle slags mennesker som Jesus elsker med en evig kjærlighet. Med blikket festet på Jesus Kristus, vår forsoner og verdens frelser, blir vi sendt til alle folkeslag og spesielt til de som enda ikke er nådd med de gode nyhetene om nytt liv.

Jesus sier til sine vitner: Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.

Jesus løftet hendene over sine vitner og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.

Ti dager seinere kom Den hellige ånd over dem og fylte dem med Guds kraft til å vitne om Guds frelse og til å hjelpe mennesker i nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd.

Til verdens ende skal vi vitne om dette: Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

I mars 1982 var jeg sammen med et reisefølge på Oljeberget i Jerusalem der Himmelfartskapellet står til minne om Kristi himmelfart. Det er et lite bygg med fire vinduer, fem tente lys og et merke i gulvet som skal minne om Jesu fotavtrykk da han forlot stedet. Vi sto i ring og sang: Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike, og Å tenk når en gang samles skal de frelstes menighet.

Reiselederen sa: Se oppover!

Kilder: Luk 24,46-48; 51-52. Joh3,16.  Ap.gj. 1.8. Rom 8,35.

Lyngdal 29.05.2019.

Trygve Omland

 

Bygge broer mellom bedehus

FULLT I BYREMO BEDEHUS

Siden jeg er 75 år, faller det naturlig å mimre om gode, gamle dager. I Audnedal og Lyngdal kommune har det vært folkemøte i denne uka om Nye Lyngdal kommune. Vi er inne i en grenseoverskridende prosess. Midt i denne situasjonen kom jeg over et utklipp fra Menighetsblad for Nord-Audnedal prestegjeld nr. 5 – 1989. Det viser hvordan Det norske Misjonsselskap (NMS) samlet kvinner på tvers av geografisk grenser. I en tid preget av sentralisering og strukturendringer er det klokt å se seg tilbake for å ta vare på gode erfaringer inn i ei ny tid. Jeg siterer litt fra menighetsbladet fra 1989, da jeg var områdesekretær i NMS.

FULLT I BYREMO BEDEHUS

Misjonstanken er en levende flamme her i dalen, sa områdesekretær Trygve Omland på Byremo bedehus den 31. Mai. Det var det store kvinnestevnet i Mandal og omegne fellesforening for Det norske Misjonsselskap som samlet fullt bedehus, hele 160 kvinner og noen menn som sjåfører.

Temaet for kvelden var ”Jesu Ånd og hånd”. Misjonær Einar Braadland fortalte om betydningen av Jesu hender ved de mange tjenestene som utføres hjemme og ute i misjonsarbeidet.

Mange dyktige hender hadde forberedt stevnet med varme i bedehuset, vakre blomster og veldig god mat. Overskuddet på maten pluss kollekten ga en inntekt på nesten kr. 12 000, -.

Høydepunktet var nok da foreningssekretær Selma Åsen igjen viste seg på talerstolen etter flere måneder med sykemelding. Kvinnen Selma og kvinnestevnet er en sterk innsprøyting med Åndens kraft i form av kjærlighet og utholdenhet.

Byremo damekor sang inderlig og klart om misjonens Herre. (Sitat slutt).

Inspirerende natur nær grensen mellom Audnedal og Lyngdal.

Mye har forandret seg siden 1989, og noe har blitt vanskeligere i samfunn, kirke og bedehus. Siden Audnedal og Lyngdal skal gå sammen om Nye Lyngdal, så åpner det for å tenke nye tanker om samarbeid på tvers av de gamle grensene. Kvinnestevnene samlet misjonsfolket fra flere forskjellige kommuner. Er tida inne til å bygge broer mellom bedehusene i Byremo, Konsmo og Lyngdal i form av årlige stevner? Er vi inne i ei tid der misjonsorganisasjoner som ønsker å inspirere hverandre, kan skape noe sammen?

Kan kvinnestevnet i Byremo bedehus for 30 år siden utfordre oss i dag til å snakke sammen om fellesskap i framtida?

Lyngdal 26. Januar 2019

Trygve Omland.

 

Pensjonistkurs på Åpta Misjonssenter

Anna Johannessen fikk duk av Gud

Åpta Misjonssenter

I høst var det rundt 30 år siden Det norske Misjonsselskap (NMS) hadde pensjonistkurs på Åpta Misjonssenter 10.-12.10.1989. Vi kan snakke om at denne korte teksten er et lite jubileum i det stille. Kurset samlet ca. 20 personer. Vi tok opp emner som var aktuelle for pensjonister. Eberg Antonsen hadde f. eks. foredrag om vi kan stole på folketrygda.

Spontant og sterkt sang vi: ”Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare” Åndelig velsignelse og statlig velferd gikk hånd i hånd. Her vil jeg dele et minne fra min tid som områdesekretær i NMS og leder for dette kurset.

Anna Johannessen fra Spind fortalte på kurset om en duk hun hadde fått av Gud og gitt til Åpta Misjonssenter. Under en basar i Spind helselag skulle de trekke på en duk. Da sa Anna til Gud: ”Hvis jeg vinner den duken, skal jeg gi den til Åpta Misjonssenter.  Vinnernavnet ble lest opp, og det var Anna Johannessen. Vi loddet ut denne duken på kurset.  Fort kom det inn kr. 750.

Anna og Hans Johannessen var trofaste støttespillere for Åpta Misjonssenter gjennom dugnad, gaver og oppslutning om arrangementer. NMS har mange gode grunner til å takke mange slike medarbeidere for omsorg, forbønn og dugnad.

Har du et minne fra Åpta Misjonssenter, så kan du dele det her til glede for noen.

Lyngdal 19.01.2019

Trygve Omland.

Om bønn for syke på Lyngdal bedehus.

Hva tenker jeg på etter gudstjenesten 02.12.2018?

Lyngdal bedehusforsamling hadde fokus på Norsk Lærerakademi Høgskole. Leder for strategisk utvikling ved Høgskolen, Rolf Kjøde, talte ut fra søndagens tekst Matt 21, 10-7.

For det første ble jeg på nytt minnet om Jesu ord: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Veien til fornyelse og vekst går gjennom bønn. Det har vist seg i kirkens historie. Bønn og omsorg for syke er spesielt viktig. Kjøde utfordret forsamlingen til å ta mer i bruk olje ved bønn for syke. Da jeg var prest i menighetene i Søgne, Greipstad og Finsland ba vi noen ganger for syke ut fra Jak 5, 14-16. Herren skal reise den syke opp, leser vi i Bibelen. Å bli oppreist kan bety å få kraft til å tåle og bære sykdommer i Herrens kraft, eller det kan bety å få en delvis bedring, eller bli mer eller mindre frisk. Det viktigste er at hele personen blir lagt i Herrens hånd der og da, så ansvaret for hele livet ligger i Gud, i hans vilje og løfte. Det er viktigere å være fri og frigjort i Kristus Jesus enn å være frisk. Vi synger:

Det er makt i de foldede hender. 

I seg selv er de svake og små,

men mot allmaktens Gud du dem vender.

Han har lovet at svar skal du få.

Tekst: Trygve Bjerkrheim. 1955.

 

 

For det andre ble jeg minnet om høsten 1976. Jeg hadde da et stipend på fire uker på NLA. Hovedtemaet var Transcendental meditasjon og kristen tro. Leif Michelsen var min veileder. Jeg bodde like ved biblioteket på akademiet, og jeg fikk god tid til å studere. Temaet var aktuelt for meg som skoleungdomsprest og siden som lærer ved Kristen videregående skole i Lyngdal. Kristen meditasjon ble også et relevant tema i undervisningen.

For det tredje måtte jeg finne fram ei bok som kom ut på Luther Forlag og NLA-forlaget i 1995 om OPPGJØR OG OPPBRUDD. Boka handler om en student som begynte på NLA uten å vite at det var en kristen høyskole. Møtet med et kristent studiemiljø førte først til en dyp personlig krise som endte med at hun fant tilbake til sin barnetro.

For det fjerde er jeg takknemlig for kunnskapen og inspirasjonen jeg selv har fått fra NLA. Det gleder meg å lese om hvordan NLA har utviklet seg og vokst på 50 år fra starten i 1968 til 2018. I dag har NLA studiesteder både i Bergen, Oslo og Kristiansand. Studenttallet ligger nå på vel 2500, og personalet teller rundt 250. Ved starten i 1968 var det 56 studenter.

Tanker etter en gudstjeneste kan sette spor lenger enn vi ofte tror.

Lyngdal 3.12.2018

Trygve Omland

Julemesse i Lyngdal kirkesenter for første gang.

Julemesse for Det Norske Misjonsselskap 2018 
var for første gang i Lyngdal kirkesenter. 

 

Bildet  fra Lyngdal kirkesenter minner om Julens sentrum: JESUS.


Da jeg var der, så det ut til å være så godt som fullt. På det meste var det 300 personer inne på en gang i følge Jan Ove Løland i Lister 24. 
Det kom inn minst rundt 237 000 kr. 
Julemessa er et åpent møtested for mange forskjellige mennesker i ulik alder. I dag måtte jeg finne fram til et SAT 7 intervju på YOUTUBE med Mirjam fra Irak.

 Myriam er en irakisk flyktning som sammen med familien ble tvunget til å flykte fra hjemmet sitt da ISIS tok kontroll over hjembyen deres i 2014. TV-kanalen SAT-7 møtte Myriam i en flyktningeleir i Kurdistan. Myriam kjenner ikke på hevn i forhold til det som har skjedd med henne og familien.

Det Norske Misjonsselskap støtter den arabiske kristne TV-kanalen (SAT-7) som tar opp sosiale problemer og er en kristen stemme inn i et område med svært få kirker. Filmen er produsert av SAT-7, norsk oversettelse: John Steinar Dale
Sammen med flere kristne organisasjoner i Norge er NMS med på å støtte en kristen TV-kanal i Midtøsten. 
Jeg har valgt å vise fram et eksempel på program som når langt ut. 

Lyngdal 19. november 2018

Trygve Omland