Om skogen og mosen i dikt og sitater

En tur i skogen får tankene til å svinge i ord og fantasi.

Skogen var i løvspretten; den sendte god lukt med vinden til alle sider, og minte om liv i løvsalen.
Av Knut Hamsun.

 

Dernede hele skogens hær,
alvorlig, sortblaa, top i top,
mens ensom paa en veirbar hei
en furu raker vindskjæv op.
Jeg stanser mine tankers gang.
Thi se! I solnedgangens ild
den lutende mot himlens bryn
sig tegner kjempemessig vild.
Av Aasmund Olavson Vinje.

 

Ty skogen är god som fordom
och vänlig och innerlig,
det finnes ej längre samklang
emellan honom och mig.
Av Gustaf Fröding, 1891.

 

Moser er planter, de er ofte små, men kan i enkelte miljø stå for en vesentlig andel av primærproduksjon (fotosyntese) og artsdiversitet slik som på myr og i fjellet.
Store norske leksikon.

 

Lyngdal 4. Mars 2020
Foto i dag ved Birkestølsveien og valg av tekster ved Trygve Omland.

Havet utenfor Haviksanden på Lista

Eg lengtar ut mot åpent hav

Sveinung Hølmebakk delte ut boka si “Usynlige spor” etter konserten i Lyngdal kirkesenter 19. januar 2020. Takk for den kraftfulle konserten om kvardag og kristen tru. Eg vart inspirert til å finne fram fotografi eg har teke. Det er godt å berre sjå og la tankane flyte fritt…

Eg fekk i dag lyst til å dele med dykk eitt vers frå boka som fører meg ut til havet, ut til Haviksanden på Lista, ut til ei strand eg kan vende tilbake til på nytt og på nytt.
Eg ser fram til nye turar til Haviksanden, ut mot åpent hav…

Eg lengtar ut imot det blå.
der mine tankar kan gå fritt,
der eg kan høyra hjartet slå,
der eg får att, det eg har gitt.

Lyngdal 2.03.2020.
Trygve Omland

Henrik Wergeland om bekken.

Bekken går i engen

Bekken går i engen,
bekken godt seg morer nok.
Springer over rot og stokk,
og over høye stener.

Bekken ler bak grener,
hør den ler i gresset godt.
Alt hva der er sort og grått
kan bekken ikke like.

Liten bekk vil gnide
stenens stygge ansikt hvitt,
vasker den så jevn og tidt
med bølgene som glider.

Tre av tolv vers er tatt fra et dikt av Henrik Arnold Wergeland. Han var født 17. juni 1808 i Christianssand, død 12. juli 1845 i Christiania. Han elsket å skrive om naturen.

Bildet viser noe av bekken fra Jovannet til Birkestølsveien i Lyngdal ved den første broa.
I dag, 29.11.2019,  inviterte været oss til å ære Skaperen ved å vandre langsomt på en gammel heievei.

Lyngdal .
Trygve Omland.

 

Is-kunst på en heievei

Is-kunst

Den Største Kunstneren
kan bruke
et hull i veien
til å skape
kunst

av vann og kulde

av skitt og søle.


 

Bildet: Opplevelse i møte med en oval isflate.

Birkestølsveien i Lyngdal 29.11.2019

Justert 2.12.2019
Trygve Omland