Herrens velsignelse på Farmen

Realityprest

”Hele Norges realityprest peker på Jesus og vil sette gode spor hos mennesker,” leser vi i magasinet AGENDA 3:16 1/2021. Mange husker den unge presten, Thor Haavik, fra TV2s program kalt ”Farmen”. Programmet er Norges mest sette realityserie og har gått på TV 2 siden 2001.
Thor spurte allerede den første kvelden på Farmen om en av deltakerne ville høre velsignelsen. Responsen var enorm.
Thor siterte da slutten av en velsignelse:
”Herren velsigne deg og bevare deg fra alt ondt og føre deg til det evige liv. Må Jesu nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds fellesskap være med deg. Du er trygg, du er elsket og du er viktig.”
I flere år etter at storebror Thor ble kristen hadde han godnattstund med søsknene sine. Da fikk de høre historier om tro og Gud.
Thor forteller i intervjuet i Agenda. ”– Det er mange som skriver til meg at de har blitt inspirert til å følge Jesus enda tydeligere i hverdagen sin.”
Jeg setter stor pris på denne setningen: “Du er trygg, du er elsket og du er viktig.”
Kilde:
Tekst Birgit Nersten Lopakci Foto Morten Wanvik i Agenda 3:16.
Jeg har fotografert av forsiden i Agenda 3:16 i nr 1/2021.
Lyngdal 18.03.2021
Trygve Omland
________________________________________
Lyngdal 16.02.2021
Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier '1/2021 21. ảrgang 38 000 lesere AGENDA 3:16 20 ẢR 080660 oronatider: Vi savner aerhet og llesskap Hovedsaken: A leve med ΜΕ Thor Haavik: Prest og realitykjendis leirskredet rammet Gjerdrum Utroskap gräsonen de minste'
Thor Haavik

 

 

 

 

 

Farsdag med gode og vonde minner.

Farsdagen er en amerikansk ide. Den første Father’s Day-markeringen ble holdt 5. juli 1908 i Fairmont, West Virginia. Et halvt år tidligere hadde en stor eksplosjon i byen Monongah drept mer enn 360 menn. 210 av disse var fedre. Grace G. Clayton ble svært grepet av denne hendelsen. Hun foreslo for pastoren i en metodistkirke at det ble arrangert en spesiell minnedag der fedre kunne æres og minnes. Hun hadde selv mistet sin far flere år tidligere.

En annen forklaring på hvordan farsdagen ble til er dette. Sonora Smart Dodd fra Washington begynte å feire denne dagen i 1909 for å ære sin far, William Smart, en veteran fra borgerkrigen.

En tredje forklaring på farsdagen er denne. En kjent kvinne ville feire minnet om sin far som var alene-far for sju barn. Han hadde klart oppgaven som far så godt at det var verd å feire. Dette skal ha begynt i 1910.

Farsdagen ble visst nok ikke feiret i Norden før etter andre verdenskrig. Kjøpmannsstanden var aktivt engasjert da farsdagen ble akseptert i Norden og lagt til andre søndag i november. Farsdagen er lagt til forskjellige dager rundt i verden. I dag er handelsstanden den største pådriver for farsdagen gjennom å reklamere for gaver. Barnehager og skoler kan bruke dagen i et pedagogisk opplegg. I noen familier blir farsdagen markert med en hilsen, en gave eller et familiesamvær.

For noen barn kan et sterkt fokus på farsdagen løfte fram vonde følelser. Hvis far har vært fraværende eller dominerende, kan vanskelige, fortrengte følelser komme opp til overflaten. Hvis barn har opplevd en far som har trakassert eller utførte seksuelle overgrep, trenger barnet nestekjærlighet og faglig omsorg. Alle barn har behov for en far som ser barnet og viser at det er elsket. Å bygge tillit gjennom åpenhet og trygghet er et prosjekt som vi aldri blir ferdig med.

I Bibelen leser vi: Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 2 Mos20,12 .

Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.

[i landet kan også oversettes «på jorden».] Ef 6,2-3.

Bilde på Omland av pappa og meg ca. 1945-46.

Min far døde 57 år gammel i 1970, men jeg hedrer han likevel gjennom takknemlighet for mange gode minner. En god måte å hedre pappa på er å dele gode opplevelser fra levd liv til neste generasjon. Han var en kjærlig far, med stor tålmodighet og smilende nærvær i hverdagen.

Lyngdal 11. November 2018.

Trygve Omland.

Gullkorn fra 1968: Bruk hendene til noe nyttig.

Nyttig bruk av nevene.

Jeg har tatt vare på en fortelling om Hans Nielsen Hauge som jeg hørte i en andakt på radioen 6.04.1968. 

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) kom til et gjestgiveri, slo seg ned ved ovnen, ville varme seg. Været var mørkt og kaldt. Da kom klokkeren i bygda inn. Han likte ikke Hauge og ba han fjerne seg. Hauge satt likevel. Det var kaldt. Da slo klokkeren til Hauge med neven. Hauge reiste seg, tok den våte frakken på og sa: Jeg har også to never som jeg kan bruke til å slå med, men jeg vil heller bruke dem til å gjøre noe nyttig og godt. Så gikk han.

Klokkeren ble forfjamset og ville at Hauge skulle bli. Men nei. Da fulgte klokkeren etter Hauge, og Hauge fikk hjelpe mannen.

Samfunnsbyggeren og lekpredikanten Hans Nielsen Hauge vitnet om sin kristne tro gjennom kroppsspråket ved å bruke nevene til noe nyttig.

Hvordan kan vi i dag bruke hendene våre til å gjøre noe godt i stedet for å slå, såre og  skade andre? Hvordan kan vi vinne over vold og det vonde ved å bli venner?                                     

 

Lyngdal 31. juli 2018

Trygve Omland.

Tro og håp på Allehelgensdag.

Salme 121 er mitt fyrtårn på Allehelgensdag. På gravsteinen til mamma og pappa er det hogd i stein et sitat fra denne salmen: Min hjelp kommer fra Herren.
Fortellingen om mine foreldre, slik jeg har forstått den, er denne. Mamma leste Salme 121 for pappa da han skulle på Farsund sykehus høsten 1970.  Han kom ikke hjem til Rom igjen, men jeg tror han kom hjem til Jesus Kristus. Han døde i troen på HAM som sin frelser.
Mange lyse minner fyller sinn og tanker. Jeg lever videre i takknemlighet for håpet om at vi ved troen på Herren Jesus Kristus skal bli reist opp fra de døde til et evig liv i en ny jord og en ny himmel. 
Sal 121,1-6
En sang ved festreisene.
 1 Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
 Hvor skal min hjelp komme fra?

 2  Min hjelp kommer fra Herren,
 himmelens og jordens skaper.


 
 3  Han vil ikke la din fot vakle,
 din vokter vil ikke blunde!
4  Se, han blunder ikke og sover ikke,
 Israels vokter.

 5  Herren er din vokter,
 Herren er din skygge
 ved din høyre hånd.

 6  Solen skal ikke skade deg om dagen,
 heller ikke månen om natten.

7  Herren skal bevare deg fra alt ondt.
 Han skal bevare ditt liv.
8  Herren skal bevare din utgang og din inngang
 fra nå og til evig tid.
 
 
Bildet viser at Lyngdal menighet tar godt  vare på sin kirke som et synlig hjem. Enda viktigere er det at kirken er en levende forsamling av Guds folk som vitner om det kristne håpet.
 
Gang på gang har vi hørt på kirkegården når folk står rundt en kiste som skal senkes ned i jorda:
Jeg er oppstandelsen og livet, sier Herren. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg , skal aldri i evighet dø. Joh 11, 25-26.
 
Lyngdal 4.11.2017
Trygve Omland.
 
 

Hva er sannheten?

Jeg har samlet noen ord om sannhet som vi kan tygge på og tenke på. Disse ordene passer ikke inn i ei tidsklemme, men kanskje i ei tid du kjeder deg og kan ta deg tid til å dykke i dybden.

Hva større har vi mennesker å gi det enkelte mennesket enn sannheten? Fritt etter Goethe.

Hva er sannhet? sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.  Men dere har den skikken at jeg gir dere en fange fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge? Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver. Joh 18,38-40. Den skyldfrie Jesus ble dømt til døden.

Det er ingen ekte sannhetssøker som ikke først begynner med å adlyde den snnhet som han kjenner. Erling Ruud.

Sann filosofi er oppriktig søken etter sannheten, mens teologi er læren om sannheten som har funnet oss.

Sannheten er så tilslørt i vår tid, og løgnen står seg så godt, at man ikke kan kjenne sannheten igjen med mindre man elsker den. Pascal.

For å være sann må en religion kjenne vår natur. Den må kjenne dens storhet og dens elendighet, samt grunnen til dem begge. Hvilken religion uten den kristne har kjent dette? Pascal.

Sokrates mente at sannheten lå innpakket i hvert eneste menneskehjerte. Derfor kan ikke sannheten bringes et menneske utenfra. En lærer kan bare være fødselshjelper, han stimulerer eleven til å oppdage sannheten ved seg selv og i seg selv. Som kristen tror vi på en sannhet utenfra. Søren Kierkegaard.

Jesus kommer til oss utenfra og sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh14,6.

 

 

Søk sannheten, for den finnes, men bare på ett eneste sted, hos den som selv er veien, sannheten og livet, sa den svenske forfatteren August Strindberg. Like før han åndet ut og døde tok han Bibelen og la den på sitt bryst og sa til sin datter: Nå er alt forbi, men denne er den eneste rette!

Jesus ber til sin Far for de som tror på han: Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Joh17,17.

Utvalg av tekster: Trygve Omland, Lyngdal 31.03.2017.

Den hellige Ånd er avgjørende viktig.

Hva er viktig når vi studerer Bibelen som Guds ord?


Bildet: Rød for Guds kjærlighet og duen for Den hellige Ånd, de kommer ovenfra og utenfra til den som tar imot Jesus Kristus.

Professor John Nome ved Det teologiske Menighetsfakultet underviste oss teologistudenter i faget religionsfilosofi.

Plutselig stoppet han opp i forelesningen og spurte oss studenter: Hva er særlig avgjørende for oss teologer å være oss bevisst?

Ingen våget å svare. Professor Nome med doktergrad i filosofi og i teologi sa da:

Den hellige Ånd!

Han sa: Er vi ikke bevisst dette, er vi ikke gode teologer. Han slo ut med høyre hånd for å demonstrere det. Så understreket han hvor helt avgjørende Den hellig Ånds nærvær er.

Minne fra studietida på Menighetsfakultetet februar 1969.

I dag fant jeg denne opplevelsen skrevet ned i min dagbok. I dag på en trist dag i Den norske kirke fant jeg fram til

1 Kor 2,9-10:

Men som det står skrevet:
 Det intet øye så og intet øre hørte,
 det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
 det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Dette er mitt vitnesbyrd. Jeg tror på Den hellige Ånd.

Trygve Omland

30.01.2017, Lyngdal

Takk for gratulasjoner: Jeg er i Herrens hender.

Kjære alle og enhver som har sendt meg gratulasjon på min 73 årsdag. Det er berikende å høre til i et stort fellesskap i Norge og i utlandet. Jeg hilser dere med mitt favorittord i Bibelen:

Salme 37,5 
 Legg din vei i Herrens hånd!
 Stol på ham, så griper han inn.

Da jeg ble ordinert til prest i Lund kirke sommeren 1971, vitnet jeg ut fra Salme 37,5. Siden har jeg levd i dette ordet som gir trygghet under skiftende forhold. Guds hånd holder. Biskop Kaare Støylen og de som var med på å be for meg med håndspålegging, er døde. Lund kirke der jeg ble ordinert, er brent ned. Men Guds mektige, trofaste og varme hånd lever, og der ligger jeg med alle min feil, forsømmelser og fall. I Herrens hånd hviler jeg i Jesu soningsverk på Golgata, i syndenes forlatelse og i håpet om oppstandelse og evig liv.Jeg kan synge med i Jeg er i Herrens hender.

 

På Henie Onstad kunstsenter kjøpte jeg denne plakaten med bilde av en utstrakt, åpen hånd til alle på flukt. Det Norske Flyktningeråd brukte denne plakaten et år som refuge/tilflukt 20.06-18.08. Vi har bruk for Guds hånd, og Gud har bruk for våre hender for å nå ut til mennesker på flukt.

Lyngdal 16.01.2017

Trygve Omland

Bønn om fred i USA og alle land.

Jeg fikk lyst til å minne om Frans av Assisis fredsbønn med utgangspunkt i  Ground Zero. Det er tomten der tvillingtårnene World Trade Center stod inntil de ble ødelagt i terrorangrepet 11. september 2001. På Ground Zero ble det bygget et minnesmerke og et nytt tårn. Måtte det bli et fyrtårn for fredsskapende holdninger og handlinger i 2017.

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.

På Ground Zero i New York  i  2015 så jeg ned i et åpent sår av betong og hardt materiale. Kontrasten til den brutalt harde betongen var vann, levende vann, vann som rant, vann som rant hele tiden. Vann er liv. Vann renser stygge sår. Vann skaper nytt liv og vekst. Vann gir håp for framtida. Håp om mer fred og rettferdighet og frihet. 

Herre
gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen

Trygve Omland

Lyngdal 10.01.2017