Lyngdal er klar for Tour of Norway 2019

 

Årets sykkelritt Tour of Norway startet i Stavanger 28. mai 2019. På Kristi himmelfartsdag starter 3. etappe i Lyngdal.
Denne etappen er 180 km lang. TV-bilder fra rittet går ut til nærmere 100 land.

qrf

Bilde 1. “Lyngdalskua” står ved Kirkeveien i frodig gress med Lyngdal prestegård som bakgrunn.

hdrpl

Bilde 2. Sykkelrittet skal passere Lyngdal kirke på Kirkeveien fra Alleen, Lyngdal sentrum.

qrf

Bilde 3.” Lyngdalskua” står ved parkeringsplassen for Lyngdal Dyrskue som nå er et fuktig, friskt matfat for de som produserer melk og melkeprodukter.

fznor

Bilde 4. Presthølkrysset ved rundkjøringen er det offisielle startpunktet for 3. etappe. Kvåsveien fra krysset til Kvås kirke stenges fra kl. 13.40 til 14.20.

 

Lyngdal 31. mai 2019

Trygve Omland

Vår langs veier i Lyngdal og Sandefjord

 

Vakre verdier langs veien 

Når kastanjene blomstrer i Høylands alle

Kastanjer i Lyngdal

I den nedre del av Østre Høylandsvei står det fire kraftige kastanjetrær som en sammensveiset søskenflokk. Når trærne viser fram sine hvite, rosa blomster i mai, er det som våren og sommer synger sammen i en duett. Jeg fikk lyst til å dele en blomst fra Høylands alle ved hjelp av fotoapparatet. Ser du den første strofen i sangen, spirer sangen i ditt hjerte, og vi går mot lysere tider.

Våren i Paris skal være vakker 
Wiens har for lengst fått verdensry
Det er vel og bra nok men jeg takker
Kom med våren i min egen by

I Wikipedia leser vi: «Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé» er en norsk vals og sang, komponert av Kristian Hauger med tekst av Gunnar Kaspersen. Sangen er mest kjent i Jens Book-Jenssens fremførelse. Sangens tittel henspiller på kastanjetrærne langs Bygdøy allé i Oslo, og at oslo-våren er den deiligste – der «mangt et under kan skje».Book-Jenssen spilte inn låten første gang i mars 1950 med Øivind Berghs bristolorkester. Men det var først da han spilte inn låten på nytt i 1956 – med arrangement av Egil Monn-Iversen – at låten ble en stor slager. «Når kastanjene blomstrer i Bygdø Allé» ble siden en av Jens Book-Jenssens store signaturmelodier, og kan i dag betegnes som en evergreen i norsk musikkhistorie.Lars Lillo-Stenberg spilte inn låten i 2000 på albumet Oslo.

 

Ikke glem verdiene i grøftekantene

Sandefjord

Kan grøftekanter langs veier gi grobunn for vakre vekster?
Ja, i Sandefjord, så jeg gule blomster glitre som gull i grøfta.
Overser vi lett verdier i veikanten?
Glemmer vi at Skaperen skaper liv der vi glemmer å se?

Jeg ble minnet om blomstenes verdi for bier og andre insekter.

Lyngdal 29.05.2019

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag kan fylle oss med stor glede.

 

Glassmaleri fra https://www.timeanddate.no/merkedag/norge/kristi-himmelfartsdag.

 

Kristi himmelfartsdag har ingenting med romfart å gjøre. Dagen er heller ikke en oppmuntring til å reise bort fra jorden og fra de utfordringene vi har i verden.

Dagen er et sterkt kall til å løfte blikket mot Jesus Kristus, den opphøyde, som er ett med Gud vår Far i himmelen. Vi skal løfte blikket og se utover til alle mennesker og til alle slags mennesker som Jesus elsker med en evig kjærlighet. Med blikket festet på Jesus Kristus, vår forsoner og verdens frelser, blir vi sendt til alle folkeslag og spesielt til de som enda ikke er nådd med de gode nyhetene om nytt liv.

Jesus sier til sine vitner: Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.

Jesus løftet hendene over sine vitner og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.

Ti dager seinere kom Den hellige ånd over dem og fylte dem med Guds kraft til å vitne om Guds frelse og til å hjelpe mennesker i nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd.

Til verdens ende skal vi vitne om dette: Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

I mars 1982 var jeg sammen med et reisefølge på Oljeberget i Jerusalem der Himmelfartskapellet står til minne om Kristi himmelfart. Det er et lite bygg med fire vinduer, fem tente lys og et merke i gulvet som skal minne om Jesu fotavtrykk da han forlot stedet. Vi sto i ring og sang: Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike, og Å tenk når en gang samles skal de frelstes menighet.

Reiselederen sa: Se oppover!

Kilder: Luk 24,46-48; 51-52. Joh3,16.  Ap.gj. 1.8. Rom 8,35.

Lyngdal 29.05.2019.

Trygve Omland

 

17. mai i Lyngdal 2019

  1. mai ved Lyngdal bo- og servicesenter 2019

Jørg Hadland holdt appell utenfor Lyngdalsheimen. Han fokuserte sterkt på verdiene frihet og menneskeverd. Vi har ikke lov til å tråkke på noen.
Feiringen uten for Lyngdalsheimen av friheten har vært et fast innslag i mange år. Vil årets fest bli historisk?
Barn og ungdom sto i spissen for frihetsfeiringen. Barnekoret Soul Kids, Speiderne og Indremisjonskorpset deltok. Takk!

Flagget hjemme minner meg på verdiene frihet, fred, og vår kristne tro.

 

Jørg Hadland hadde appell

 

Samlet utenfor  Lyngdal bo- og servicesenter

 

Indremisjonskorpset spiller
Barnetoget passerer Nygård nær Lyngdal kirke

 

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

Da jeg skulle ha gudstjeneste i Libanon en gang i 1983, ønsket en løytnant som hadde besøkt hjemlandet Norge, at vi skulle synge om det vakre og frie landet vårt. Jeg merker meg spesielt bønnen: Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

Folketoget

Å barneskole krever en bedre skole
Russen i kjent stil
Debattinnlegg om vindmøller
Brannvesen er på plass og demonstrerer at de har vann.

Til lykke med friheten og freden, og la oss huske å be om fred og frihet i alle land for alle folk.

 

Lyngdal 17. 2019
Trygve Omland

Gullsteder i Lyngdal

Gullsletta Gulltjødna Gullknuten i Lyngdal
Hvorfor finner vi så mye gull i tre navn på steder ved E39 mellom Oftedal og Herdalen i Lyngdal?
Oddleif Lian i Lyngdal III Gard og folk s. 333, skriver at det må være en sammenheng mellom disse tre navnene, men deres felles opphav er uklart. Han mener at gullnavnene ikke skyldes naturlige forekomster av gull eller funn av gullgjenstander.
Likevel kan navnene komme av at folk trodde der var gull eller gullskatter som var gjemt i området. Fantasien kan få oss til å drømme om gullkantede håp for framtida. Folk som har bodd i dette området var ikke rike på hverken gull eller annet glitter.
En annen mulig tolkning av navnet er å se det i overført betydning. Navnet kan da framheve visse gylne, gullaktige, gode sider ved stedet. Navnet roser stedet som noe verdifullt og vakkert.
Vi var på Gullsletta sist lørdag. Naturen viste da fram en overflod av hvitveis og liljekonvall.
Gulltjødna lå klar til å bli forgylt av sola og lyset. Gull forbindes med sola. I det åpne landskapet er det mulig å oppleve gullmorgener.
Gården Gullknuten kan jeg se for meg skjult og skjermet fra den gamle hovedveien fra 1870. Der har jeg en gullgruve av gode minner fra elgjakt. Sammen med blant annet Helge Rom har jeg stått mang en morgen kledd i høstfarger utenfor huset i Gullknuten klart til å jage elg.
Er det naturens skjønnhet som skinner gjennom de tre navnene med gull i? Jeg er spent på hvordan disse tre gullstedene vil se ut når E39 er ferdig bygd ut som firefeltsvei. Kan vi da tenke oss at metaforen gull passer perfekt som beskrivelse av landskapet?
En tredje mulig tolkning av gullnavnene kan ha noe å gjøre med språk og tradisjon. Det første leddet i navnene – gull – kan komme fra det gammelnorske mannsnavnet Gulli. Navnet på en hovedperson på en gård kan bestemme navnet på en gård eller et område.
Jeg fikk lyst til å reflektere litt mer rundt gull. På slutten av 1800-tallet ble det gjort store funn av gull i Australia, Sør-Afrika og Nord-Amerika. Det samme vil neppe skje i Gullsletta, Gulltjødna eller Gullknuten. Men vi kan jo leke litt videre med gullnavnet. Fantasien er gratis til forskjell fra det gulrøde gullet som har et vakkert utseende, er kostbart og gir en varig verdi.
Gull er sammen med jern og kobber et av de første metallene som er brukt av menneskene. Gull betyr egentlig gult metall. Gull får oss til å tenke på fargen gul og noe som skinner. Gull forbindes med det beste som gullmedalje, gullpalme, gullgutt eller gullalder. Banker med gullreserver og gullmynter kan gi oss gull i blikket.
278 vers i Bibelen inneholder ordet eller ordene gull. Vi kan se på et par eksempler. I Apg3,6 leser vi: Peter sa: “Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!” I Åp21,21 leser vi om et syn inn i en ny himmel og en ny jord, der gatene gjennom byen på den nye jord var av rent gull. Navnet Jesus og det nye universet overgår alt gull.
Bilde av Gullsletta og Gulltjødna
Lyngdal 7. Mai 2019
Trygve Omland
Kilder:
Bibelen
Oddleif Lian, Lyngdal III Gard og Folk, Lyngdal kommune 1986, s. 333.
Yann De Caprona, Norsk etymologisk ordbok, Kagge forlag, 2014, 5. Opplag, s.1332-1333

Sentrum i vår kristne tro

Jesus som vår stedfortreder

Misjon er fremfor alt å fortelle om Jesus som vår stedfortreder. Det ble klart for meg igjen under 1. Mai-møte i Lyngdal bedehus.
Tilstrømningen til de to bibeltimene var så stor at det måtte bæres inn ekstra stoler. Norsk luthersk Misjonssamband hadde ansvar for arrangementet.

Apostelen Paulus skriver: For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. 2 Kor 5,14-15.


Jesus, vår Frelser og Herre, gjør seg til ett med oss. Han identifiserer seg helt med oss. Han ble menneske av kjøtt og blod. Og så døde han en gang for alle.
Dette er mat for vårt åndelige gudsliv. Det er en skatt vi aldri blir ferdig med å se på, ta imot og takke for. Jesus, Guds Sønn, som er ett med oss i alt, han er vår representant og stedfortreder overfor Gud. Han tok på seg den straffen vi fortjener for våre synders skyld. Han sonet på korset for våre forsømmelser og vår egoisme, ja, for alle våre bomskudd på Guds bud.
Det Jesus gjorde på korset, det gjorde han i vårt sted, på våre vegne, for oss. I Guds øyne var det som om vi selv gjorde det. Vi må aldri bli trøtt av å tale om Jesus som vår stedfortreder for Guds ansikt. Igjen og igjen må vi forkynne kjernen i vår kristne tro til stadig nye generasjoner.
Jeg tror på Jesus som vår stedfortreder, ikke fordi det virker fornuftig eller vitenskaplig. Men Gud har ved sin Ånd åpenbart for oss i Bibelen at Jesus er vår stedfortreder.

 

Bildene har jeg fotografert i Å bedehus. De er malt av Ansgar Mørland. Hele maleriet ser du på en vegg i Å bedehus som alle kan se fra sin stol. Stikk innom å studere bildet/bildene av påskens drama.

Lyngdal 2. Mai 2019
Trygve Omland