Rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet

Rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet
På Kvåvikstranda i Lyngdal ble jeg fascinert av lange røtter som lå tett sammen og ga vann og næring til en bukett med trær. Bølger hadde skylt innover røttene og gravd bort sand, men røttene holdt trærne på plass.
Bildet av røttene fikk meg til å tenke på en bønn som Paulus ba i følge Ef 3, 14-21 i Bibelen. Denne teksten kan egne seg godt til å meditere over. En god ide kan være å slå opp noen av henvisningene.

Ef 3,14-21 {Bønn om styrke og innsikt}
Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
[Derfor bøyer jeg mine knær Etter et innskudd, v. 2-13, fortsetter Paulus sin bønn. -> v. 1.]
15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
<2 Kor 4, 16; Kol 1, 11>
17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
<Joh 14, 23>
18 Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
[bredden … dybden universet i dets fire uendelige dimensjoner.]
<Kol 2, 2 f>
19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
<Fil 2, 13; Kol 1, 29>
21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
[Amen hebr. for “det står fast”, “det er sikkert og sant”. = amen.]
<Rom 16, 27; Gal 1, 5; 1 Tim 1, 17; 2 Tim 4, 18; Jud 25>

Her er et lite utdrag av denne kjente bønnen om styrke og innsikt.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef3,17
Kilde: Bibelen oversatt i 2011
Lyngdal 9.11.2020
Trygve Omland
Bildet kan inneholde: tre, plante, utendørs, natur og vann

Bønn til Skaperen

Vei videre for ”Viddas mor”
Gamle fortellinger kan vekke ny interesse når man blir pensjonist. Jeg fant ei spesiell historie i en tale jeg holdt i Greipstad kirke 4. November 1979. Temaet var ”Ut av trengsel – inn i lovsang”.
Signe kunne en gang ikke finne hjem på vidda fordi tåka var tett som graut. To netter sov hun ute under en berghammer. Hun var uten en matsmule, og hun ble vissen i kroppen og litt redd.
Hun forteller. ”Da gjorde jeg noe lurt, jeg knelte ved en berghammer og ba om hjelp fra min skaper. Og i samme øyeblikk ble jeg fylt av en kraft som jeg ikke kan forklare. Men frykten var som blåst vekk. Og da jeg løftet hodet, så jeg at skoddhavet hadde delt seg. En vei med tykke vegger på hver side lå der og viste meg retningen. Men det rare var at bak meg var skodda like tykk. Jeg er ikke i tvil om at noen hjalp meg den gangen. Ja, det er jeg så sikker på som jeg heter Signe.”
Fortellingen har jeg tatt fra Hans Meliens bok ”Viddas mor”.
Den kom ut på forlaget Grøndal & søn. Oslo i 1975. Den handlet om samekvinnen Signe Danielsen fra Elgå som ble født 1895.
Vil du lese mer om Signe, kan du åpne her: https://www.grenselandet.no/…/signe-danielsen-med…
Illustrasjonsbildet er tatt nær Kvåsfossen i Lyngdal.
Foto og valg av tekst:
Lyngdal 9. Nov. 2020
Trygve Omland
Bildet kan inneholde: plante, tre, utendørs og natur

Kirkebygg som veiviser

Kan et kirkebygg preke og peke på veien til lyset?
En prest i England famlet i tett tåke på vei til katedralen i York. Utenfor kirka var det vanskelig å finne fram. Men så fant han ei dør inn til kirka. Da han åpnet den, ble han forskrekket. Han så ei klar solstrime midt i kirkerommet. Han stusset. Så han et mirakel? Utenfor kirkebygget stengte tåka for lyset, men inne i kirka var lyset tydelig. Hvorfor var det slik? Hvor kom lyset fra? Han løftet blikk oppover. Da så han et vindu høyt oppe i kirketårnet. Lyset strålte inn gjennom vinduet fordi kirketårnet rakk høyere opp enn tåka.
I morgen 1. november 2020 er det Alle Helgens søndag. Vi lever i en tid preget av fortviling, forvirring og famling i tett tåke. Hvor kan vi finne lys i mørket og håp for framtida? Jeg løfter blikket oppover til Gud som sa i tidens morgen: Bli lys, og det ble lys. Jeg leter fram ord i Bibelen og leser om verdens lys.
Jesus, verdens lys
Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»Joh 8,12.
Jesu disipler, verdens lys
Jesus sier: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,14-16.
Gjennom troens vindu tar vi imot verdens lys fra Jesus og hans disipler. Lyset fra Gud når helt ned til oss.
Bilde av Lyngdal kirke midt mellom gravene.
Trygve Omland.
Lyngdal 9.10.2020
Bildet kan inneholde: himmel, sky, tre, plante, hus og utendørs