Klokkergården bygdetun i Lyngdal

Klokkergården bygdetun i Lyngdal har blitt naturpark og kulturpark som kan gi ro i sinnet. Jeg anbefaler alle å slentre rundt i stillheten og se på gamle bygninger som er stappfulle av historie og minner. Bygdetunet ser nå velstelt ut med friske, grønne plener og røde og hvite kulturbygg.
I dag velger jeg å vise bilder av Gamle Å skole der jeg var elev i seks år, og Vintland skole som representerer grendeskolene.
Videre ser vi Veggje poståpneri i kveldsstemning med Lyngdal kirke i bakgrunnen. Begge bygningene bringer gode og triste budskap om liv og død.
Elva langs Klokkergården hadde lite vann i dag, men var likevel verd et bilde av frodige vekster.
Bygdetunet består av et misjonsmuseum, Vintland skole, Låven, Gamle Å skole, Veggja Poståpneri og Smia. Her er mye å se på og studere.
Misjonsmuseet ligger i bygdas første skolebygning som ble reist på initiativ fra sokneprest Gabriel Kirsebom Kielland. Hans kone Gustava Kielland regnes som grunnlegger av kvinnemisjonsbevegelsen. Vi ser Lyngdal prestegård, der Kielland bodde, fra veien inn til bygdetunet. Kilde: Wikipedia.
Jeg opplever at samspillet mellom kirke, misjon, skole, posthus, natur og kultur kommer fint fram i Klokkergården bygdetun.
Jeg savner Lyngdal landbruksmuseum som viser en viktig side ved Lyngdals historie og identitet. Kan det plasseres i bygdetunet mellom Låven og Veggje posthus i mindre format enn tidligere tenkt? Eller blir det et større museum der delene til landbruksmuseet er lagret?
Lyngdal 27.06.2021 og skrevet på  blogg 05.07.2021.
Trygve Omland
Å skole og Vintland skole
Veggje poståpneri
Lyngdal prestegård
Elva Lygna ved Bygdetunet

Kom til den hvitmalte kirke

Guds fred
Vi gikk kveldstur på den smale veien langs elva Lygna til Å skolehuset, der jeg som barn lekte og lærte for livet.
I dag gikk tankene tilbake til oppveksten i Lyngdal kirke. Og tankene tok veien til en gammel sang: “Kom til den hvitmalte kirke.” Bildet av kirken og sangen bærer meg videre på troens små og store stier. Mitt favorittord i Bibelen er nå Fil 4,7. “Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” I 2006 fikk hjerteinfarkt. To ganger var jeg på sykehuset i Arendal for å få satt inn stent. Jeg var da 62 år. Nå er jeg passert 77 år. Jeg har fått mange gode år, men også tider med uro i sinnet og tankene. Men Guds fred, freden fra Gud, er gyldig og god selv om jeg kan kjenne på angst og spenning i brystet iblant. Freden i Gud er et faktum selv om følelsene kan tyde på noe annet. Hjertet som sentrum i min person er et trygt, fast  forhold til Kristus Jesus vår frelser. Når vi setter vår lit til Han, vil han bevare oss, beskytte oss og berge oss i liv og død, i tid og evighet. Med hjerteinfarkt kan det følge tunge tanker og tanker som er mørke. Men i Messias, den salvede kongen, Jesus Kristus, vil Guds fredstanker bære oss gjennom alt. Vi skal vende oss til Gud og sette vår lit til Guds løfter.
Her er sangen:
Jeg minnes en kirke der hjemme,
så fredfullt I granenes ly
Fra tårnet lød klokkenes stemme,
og kalte på land og på by
Ref.:
O kom kom kom kom
Kom til den hvitmalte kirke
O kom til Guds fredlyste hus
Enn – lyder så titt I mitt øre
Klokkeklemtet og granenes sus
Den fredfulle hvitmalte kirke,
står klart I mitt sinn preget inn
Den høynede hverdagens virke,
den stemte til andakt mitt sinn
Den fredfulle hvitmalte kirke
Tar alle så trygt i sin favn.
Den leder all hverdag og virke
Den er los til en tryggere havn
Ved kirken der hjemme nu hviler,
så mange som var meg så kjær
Med tårevåt øye jeg smiler,
med tanken på dem som er der
Engang når mitt øye skal briste,
og hjerte opphører å slå
Jeg ønsker at også min kiste,
en plass der ved kirken skal få
Tekst og melodi: «The Church in the Wildwood» William S. Pitts (1830-1918)
Norsk tekst: ?
Lyngdal FB 19.06.2021. Blogg med tillegg til FB 02.07.2021
Trygve Omland
Kan være et bilde av tre, natur og gress

La humla suse.

La humla suse.
I dag hørte jeg humler suse langs stien mot elva Lygna nær Å skole. Vi fulgte humlas hurtige bevegelser på jakt etter mat. Det hørtes ut som humla laget himmelske lyder i glede over lekre smaker i skjønne blomster. De ropte hurra for friheten og festen i Guds hage. La humla suse. Den er truet på livet.
Jeg fant et dikt om det gode liv som humle.
Pæren og humlen
Av Arild Nyquist
Pæren var så veldig trist
fordi den hang på en pærekvist
ville så gjerne bli en humle
som kunne suse av sted
og rumle
som kunne rumle av sted til kongens slott
og spise litt deilig humplekompott!
som kunne rumle og brumle og rumle
og være en tykk og fornøyd liten humle
og ikke henge fast på en kvist
og bestandig være så pæretrist.
Lyngdal FB 22.06.2021    02.02.2021
Trygve Omland
Humla
Lyngdal 02.07.2021