Rolf Wesenlund arvet Guds velsignelse

 
Rolf Wesenlund fikk en arv fra sin mor Mary:
Guds velsignelse.
 
 

 

Flere av mor Marys broderte bilder hang i kjøkkengangen hos Rolf og kona Ruth. Det største bildet som var med i Rolfs begravelse passet til den jazzglade familien: Salig er det folk der kjenner frydesangen.

Mor Marys kanskje vakreste broderte bilder henger over inngangen til kjøkkenet hos Rolf og Ruth Wesenlund. Min nåde er nok for deg. Jesu Kristi nåde skaper frydesang, fest og framtidshåp, tenker jeg. Hver gang jeg besøkte Rolf, sa Per Arne Dahl i begravelsen til Rolf Wesenlund, stanset vi ved disse velsignede bildene på vei til kjøkkenets pulverkaffe.

Skal også vi stanse opp på vei videre og la alle sansene fylles av Guds velsignelse?

 Herren velsigne deg
 og bevare deg!

 Herren la sitt ansikt lyse over deg
 og være deg nådig!

 Herren løfte sitt ansikt mot deg
 og gi deg fred!

4 Mos 6,24-26

Tekstvalg: Trygve Omland

Bildet ovenfor som jeg her bruker for å illustrere det å stille seg under Guds velsignelse, fikk jeg fra medarbeidere i Laget i Rogaland. Jeg tror det er tegnet av en kunstner som tegnet for Stavanger Aftenblad.

Lyngdal 31.08.2016/Facebook 31.08.2013.

Guds frelsesplan

Onsdag 7. september skal jeg ha bibeltime på Vemestad bedehus. Temaet er Guds frelsesplan. Her er en forsmak. Velkommen.
 
 

Bildet er tatt i kapellet i Lyngdal nye kirkesenter. Jeg bruker det her som illustrasjon til Guds frelsesplan.
Kunstneren Tone Kjønniksen får oppdraget med å smykke ut Lyngdal kirkesenter, forteller Lyngdals Avis.

 
Med Jesus til Paradis og til jordens ende
Så sa han: “Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!”  Jesus svarte: “Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.” Luk 23,42-43.
 
Jesus frelser på korset
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet. Joh19,30
Jesus står opp fra de døde og sender ut vitner
Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.  Da trådte Jesus fram og talte til dem: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Matt 28,17-19.
 

Med Jesus til jordens ende
Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran demog sa: Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Apg 1,8-11
 
Tekst: Trygve Omland
Lyngdal 30.08.2016

Livet i treet

Livet og treet

 

Livet kan være vrangt og vrient som  et vindskeivt tre.

Livet kan være kronglete som et tre i hardt vær.

Livet og treet i tunge prøvelser søker rotfeste som bærer gjennom grå gråt .

Livet og treet finner hverandre til felles glede og håp.

 

Tekst: Trygve Omland

Sandefjord 27. august 2016.
 

 

A. Skaaheim og P. Lønning om Jesus Kristus

Stedfortrederen Jesus Kristus

To store ledere i Jesu Kristi kirke i Norge døde for kort tid siden. De var tjenere og hyrder i ulike sammenhenger, men de hadde et felles budskap om Jesus Kristus som vår stedfortreder.


Se, korset er tomt. Se, Jesus døde i vårt sted. Se, han lever i dag som vår stedfortreder for Guds ansikt.

 

Den ene lederen, Anfinn Skaaheim (1939-2016), var min overordnede en periode i Norges kristelige Student- og Skoleungdomslag. Han var veldig opptatt av å forkynne rett om Jesus helt fram til han døde. I Agenda 3,16 nr 8/2016 sier han: Bibelen tegner en Jesus som kommer, ikke bare for å være vår venn, men vår stedfortreder, en som ikke bare lider med oss, men først og fremst for oss.

Den andre lederen som døde for kort tid siden, er Per Lønning (1928-2016). I Dagen.no den 2. april 2015 sier han blant annet: Det som gjør Jesu død så enestående er at den er stedfortredende. Hans død er vår død. Den siste strid med døden, den siste kampen, kommer vi ikke utenom. Men både i fortvilelse og i takk kan vi huske at han døde vår død. Vi har ikke noen annen vei videre enn Ham.

Budskapet om Jesus Kristus som vår stedfortreder bør bli tydeligere i forkynnelsen framover. Skaaheim og Lønning tegnet for oss en bibelsk Jesus som vi trenger å høre mer om.

Hva betyr det at Jesus er vår stedfortreder?

Mitt vitnesbyrd er dette:

Jesus, Guds Sønn, som er ett med oss i alt, han er vår representant og stedfortreder overfor Gud. Han tok på seg den straffen vi fortjener for våre synders skyld, for våre forsømmelser og vår egoisme og alle våre bomskudd på Guds bud. Det Jesus gjorde, det gjorde han i vårt sted, på våre vegne, for oss. I Guds øyne var det som vi selv gjorde det. Vi må aldri bli trøtt av å tale om Jesus som vår stedfortreder innfor Guds ansikt. Igjen og igjen må vi forkynne kjernen i vår kristne tro til stadig nye generasjoner.

Tekstvalg og foto: Trygve Omland

25. august 2016.

Internasjonal fest i kirkesenteret

I går kveld 22.08.2016 var vi på internasjonal fest i Lyngdal kirkesenter sammen med tre av våre kurdiske venner fra Syria. Fin fest, sa den ene som kan mest norsk. Våre gjester satte stor pris på å lytte til musikk på et instrument som er kjent i Midt-Østen. Det var ekstra stas at gutten som spilte er fra Syra. Den velsmakende maten vi spiste, var preget av tradisjoner fra mange land: Syria, Iran, Afghanistan og assyrisk oppskrift. En stor gjeng med flyktninger hadde tryllet fram spennende, sunn mat.

 

Ikon malt av Ossama Mossleh fra Syria

Sokneprest Ragnhild Lied fortalte om særpreget ved ikon-kunsten. Kirsti og Svein E. Sandvold viste fram en stor utstilling med ikoner malt av den syriske flyktningen Ossama Mossleh. Han forsøker å livnære familien sin med maling av ikoner som var til salgs i kirkesenteret. Ossama ble født i Damaskus i Syria i 1970. Han vokste opp i Gamlebyen nær huset til Ananias som vi leser om i Ap.gj. 9. Hans skolevei gikk i Den gata som kalles den rette. Men nå er han flyktning som forsøker å ta vare på familien. Kona er libaneser.

Foto og tekst: Trygve Omland

Lyngdal 223.08.2016

 

Kong Olav til alters i Asker kirke

Kong Olav i Asker kirke

Når jeg leser noe som engasjerer meg, får jeg lyst til å dele det med andre. Da jeg nylig leste om Kong Olav som var en folkekjær konge, fikk jeg lyst til minnes han. Her er en side av kongens liv.

 

Jeg har fotografert bildet fra boka Kongen på kirkevei, Lunde forlag, 1986, Oslo., s. 126. Siden Skaugum ligger inn under Asker kirke, har menigheten der ofte hatt kongelig besøk. Her ledsages kong Olav av sokneprest Trygve Woxen 17. januar 1960.

Kong Olav var en trofast kirkegjenger i Asker kirke. Han gikk alltid til alters når det var nattverd. De som jobbet i Asker kirke, oppdaget at noen i menigheten syntes det var stas å knele ved siden av kongen under nattverden. Enkelte ganger kunne det nesten bli trengsel ved alteret. Menighetsrådets formann fikk i oppgave å knele ved siden av kongen for å verne han mot unødig oppstyr. Dette måtte Ola Valland, klokkerdiakonen i menigheten ta seg. Han så det som sin plikt å hjelpe til at Hans Majestet fikk en så normal kirkegang som mulig. Når kongen hadde vært framme ved alteret og skulle levere sitt beger, måtte han stå i kø som de andre. (s. 49).

Denne historia kom jeg over da jeg leste ei bok om sangeren, diakonen Ola Valland.

Kilde: Dehli, Toralf, Han trøstet meg, Lunde forlag 1994, Oslo. Biografisk bok om Ola Valland.

 

Lyngdal 22. august 2016

Trygve Omland

Kong Olav som forbilde etter OL

Minnet om Kong Olav på ski kan oppmuntre de nedstemte norske deltakerne etter sommer-OL i Rio.

Vi kjenner enda etterdønningene etter OL i Rio og lyden av gråt og klage over dårlige resultater for de norske deltakerne og lederne.  

Ingen gull. Ingen sølv.

Men er ikke bronse  bra? Hurra for håndballjentene som ga oss mange spennende sekunder. Og så heier vi på kongene våre.

 

Bildet: Kong Olav og kronprins Harald på ski.

På denne blåmandagen kom jeg over et oppmuntrende utklipp om Skikongen, Hans Høyærverdige Majestet, Kong Olav, Vinterkongen. Han gikk på ski i Nordmarka. Kongen tok seg gjerne en skitur mens han ventet på at skiløperne på femmila skulle komme i mål etter vel tre timer. Kong Olav brukte tida godt mens han ventet.

En gang slo kronprins Harald følge med sin far på ski. Han ble liggende et godt stykke etter faren. Da møtte kronprinsen brått en annen mann som ropte: Dersom du nå setter opp farten, kan du få se Kongen.

Dette har Kong Harald selv fortalt.

I mine øyne er vår humoristiske konge i dag Seilerkonge og Sommerkonge.  

22.08.2016

Foto og tekst etter avisutklipp av Trygve Omland

Korset er Guds kraft ute og inne.

Lørdag kveld var jeg på konsert bak låven i Herdal med Vokal og gjestesangerne: Einar Foss Kvavik, Hannah Salvesen og Marthe Persson. Søndag formiddag var jeg  tilstede ved  innvielsen av Lyngdal nye kirkesenter. Begge steder sto korset i sentrum i min bevissthet.

 

 

Bak låven i Herdal var det plassert et lysende kors i skogen som vi kunne hvile våre øyne på. Jesu Kristi død på korset for våre synder sto sentralt i konserten ute i Guds frie natur. Men jeg tenkte ikke bare på budskapet i sangene. Slanke og skakke  bjørketrær og fine furu- og grantrær sto foran oss i skogkanten. De var budbærere om den mektige skaperen av all vekst. Spenningen før konserten var stor for arrangørene. Måtte de avlyse konserten på grunn av regn etter at alt var grundig forberedt? Det nesten tre time lange programmet med sang, musikk og mye mat kunne gå sin gang uten en dråpe regn. Som en bonus ble myggen borte. Lovsangen bak låven løftet seg opp i mørket og bølget inn i skogen til skogens konge som fikk bruk for de store ørene sine. Kanskje danset elegante rådyr til Guds ære i takt med rytmene i sangen og musikken.

 

 

I kirkesenteret kunne vi slappe helt av fra værmeldinger, mygg og mørket. Lyset fra Han som sa bli lys, kom inn til oss gjennom mange og store vinduer. Men jeg vil spesielt huske og vende tilbake til et lite rom uten vinduer, et rom for bønn og ettertanke. Der traff jeg en person som skilte seg ut. Hun tok meg med ut av rommet og sa at det er ikke et rom til å skravle i. Kanskje er dette stillhetens rom et av de viktigste steder i det nye kirkesenteret. Vi trenger dette rommet med et enkelt alter og et kors på veggen rikt på symboler.

 

 

Kunstneren fokuserte i sin hilsen på et øye øverst på korset. Gud ser den enkelte, og vi skal prøve å se hverandre. Gud blunker til oss.

Enten vi samles i Guds store katedral bak en rød låve i kanten av en skog eller vi samles i et av de mange gudshusene i Lyngdal, er ordet om korset det eneste som kan sette oss i frihet fra vår synd og skyld og fra Guds straff. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Rom. 1,17.

Foto og tekst: Trygve Omland

Lyngdal 21. august 2016.

 

  

Hvor kan vi lese lekser?

I går var jeg på Havik på Lista der jeg for mange år siden satt og studerte fag før jeg skulle opp til en eksamen. Det var et inspirerende miljø å lese  i: Sol, sand og strand, bølgende fjellknauser og blå bølger i det åpne havet med høy blå himmel over.

Her på Havik studerte jeg en gang før en eksamen. Finnes det bedre miljø til studier?

Nå har skolene startet opp igjen. Elevene skal i gang med å lese lekser. Da gjelder det å finne steder å lese i som motiverer til lekselesing. For noen år siden fikk jeg innsyn i lekselesing på et noe uvanlig sted. Fantasien finner ofte fram til nye muligheter.

 

 

Lekselesing i grisehuset på Lyngdal Jordbruksskole

Jeg ga noen elever og lærere ved Lyngdal Jordbruksskole følgende oppgave: Fortell om en spennende, morsom eller oppmuntrende opplevelse på internatet. Svarene skulle jeg bruke i skolens informasjonsblad Lyngdalsbandet.

En elev, ei jente, fortalte om lekselesing i grisehuset om natta. Vi skulle ha prøve i samfunnslære. Natta før prøven satt et par av oss i grisehuset og leste til prøven fra kl 02.00 til 04.30. Så gikk vi inn i dusjen. Deretter gikk vi inn på rommet Kl 05.00 for å lese videre til prøven. Den natta sov jeg to timer, fortalte eleven, og føyde til: Resultatet på prøven er jeg godt fornøyd med.

Det kan vel ikke kalles griseflaks. Resultatet kom som følge av hardt arbeid i et inspirerende miljø, tenker jeg.

Jeg lurer på hvor elevene nå for tiden leser til prøver på skolen. Skolen har verken griser eller grisehus.

Trygve Omland

Lærer på Lyngdal Jordbruksskole/Kristen Videregående Skole 1992-2009.

 Ole Fladstad, innbyr du til å lese lekser der grisehuset var før?

Foto og tekst: Trygve Omland, foto det første bildet: Ingebjørg Omland.

Lyngdal 19.08.2016

Årstidene farger livet

Sommeren synger på sitt siste vers. Høsten høres like om hjørnet.

Innhøstingen av mat til husdyrene er snart i mål. Høsten minner oss også på livets høst. Hvite, grå, grønne og rosa rundballer forteller oss at høstens tid har mange farger. I år har rosa rundballer rusket opp i gamle vaner. Rosa vitner om rause bønder.

 

 

Norske bønder støtter opp om brystkreftsaken ved å plassere rosa rundballer langs veikanten, kan vi lese. Det ble bestilt inn rundt 10 000 ruller med rosa plast og alt er utsolgt. Dette blir igjen til cirka 200 000 rundballer som vil prege kulturlandskapet i Norge.
Dette skal gi både penger og oppmerksomhet til kreftforskningen. Bra bønder!

 

 

Hvordan kan blomster med grått skjegg styrke selvfølelsen hos oss som har grått hår?

Sju grunner til at grått hår er fantastisk i følge sol.no:

1. Grått hår gjør at du ser enda flottere ut. 2. Du sparer penger ved ikke å farge håret grått. 3. Grått hår kan være tegn på god helse, mener noen spanske forskere. 4. Mange finner sølvrevene attraktive på menn. 5. Grått hår er grovere, så du slipper volumløst hår. 6. Folk i alle aldre, kan få grått hår, så det er ikke alltid tegn på alderdom. 7. Grått hår er trendy.

 

Herren vår Gud sier:

Jeg er Han, helt til dere blir gamle,

jeg vil bære helt til håret er grått.

Jeg har alt gjort det.

Jeg løfter, jeg bærer og berger. Jes 46.4.

 

Bilder fra Lista i dag.

Foto og tekstvalg: Trygve Omland

Lyngdal 18.08.2016