Festival for utvandring og innvandring?

Sist søndag – den 3. juli 2016 – var vi på gudstjeneste i Kvinesdal kirke under utvandringsfestivalen. Mye av liturgien og mange av salmene var preget av festivalen gjennom bruk av engelsk. Sangen Shine Your ligth var en glødende rød tråd i presten Skiftuns tale. Han gjentok: Jesus, Shine on me, Shine in me, Shine through me.

 Kilde: Jeg fant sangen på http://www.sing-and-pray.de/texte/shine_your_light.html.

 

Kvinesdal kirke 3. juli 2016

Shine Your light,
Shine Your light,
Shine Your light
On me, Jesus.

You are the morning star,
My precious one.
Almighty guard You are,
Great things You’ve done.
Through all eternity,
I give You praise.
A bright new song I sing,
Stand face to face.

You are the great I am,
The King of Kings.
Red rock of ages,
My urge to sing.
Through all eternity,
I will proclaim.
You won the victory,
I bless Your name.
 

Da vi kom til Liknes før gudstjenesten så vi noen få mennesker som var ute på veien. Flere av dem var tydelig innvandrere. Inne i kirka så det også ut til å være innvandrer til stede. På kirkekaffien kom jeg i samtale med en ung mann fra Syria som hadde bodd et par år i Libanon. Rollene endres. Før reiste tusenvis fra Kvinesdal til Amerika som utvandrere, nå kommer mange innvandrere til Kvinesdal fra asiatiske og afrikanske land. Hvordan vil dette virke inn på festivalene i framtida i Lister?

Vi besøkte utvandrermuseet i Kvinesdal. Jeg velger ut et bilde av en koffert med verktøy til en snekker som symbol for utvandringen. De fleste av de som reiste til Amerika, var på jakt etter arbeid og etter å tjene penger. For mange var det en lengsel etter større frihet enn den de opplevde i Norge. Kan vi lære noe av dette i dag i møte med innvandrere. Frihet og arbeid er stikkord for mange.

 

Koffert med verktøy.

Foto og tekstvalg: Trygve Omland

Lyngdal 5. juli 2016

 

Regnbuen som Guds tegn

I går så jeg Guds tegn rett utenfor huset vårt. Bildet viser regnbuen som er et tegn fra Gud. Han sier at  aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod.  

 

 

Gud Herren, himmelens og jordens skaper, verdens frelser, sier i følge 1. Mos. 9: 

11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.
          
   
12 Og Gud sa:
          Dette tegnet setter jeg
          for pakten mellom meg og dere
          og hver levende skapning som er hos dere
          i kommende slektsledd til alle tider:
          
   
13 Jeg setter buen min i skyene,
          den skal være et tegn på pakten
          mellom meg og jorden.
          
   
14 Når jeg samler skyer over jorden
          og buen blir synlig i skyene,
          
   
15 da vil jeg tenke på pakten
          mellom meg og dere
          og hver levende skapning,
          alt kjøtt og blod.
          Aldri mer skal vannet bli til en storflom
          som ødelegger alt kjøtt og blod.
          
   
16 Når buen viser seg i skyene,
          vil jeg se den og tenke på den evige pakten
          mellom Gud og hver levende skapning,
          alt kjøtt og blod på jorden.

17 Gud sa til Noah: Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.

 

Foto og tekstvalg: Trygve Omland

Lyngdal 1. juli 2016

Audnedal og Lyngdal i samme båt

Audnedal og Lyngdal kommune går inn i historiebøkene som de to eneste kommunene i Agderfylkene som klarte å slå sammen  to kommuner. 1. juli 2016 er en merkedag som kan feires i framtida. Selv om meningene er ulike om hele prosessen, vil jeg gratulere de to kommunene. Dere klarte mer enn de fleste, og flere kan komme etter dere.

Tre bilder kan fortelle litt om utfordringene framover.

 


Et oppmuntrende uttrykk kan være: Vi er i samme båt.  Båten ligger klar i Audnedal på grensen til Lyngdal. Der er en åre til hver kommune. Sammen må vi skyve båten ut på vannet. Siden båten er liten, kan vi si til hverandre: Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten. Lykke til med å ro i takt og med en gode tone.Audnedal og Lyngdal kommune må nok finne fram en større plog enn denne som jeg fant i Audnedal nær grensen til Lyngdal. Gjengrodde jorder må pløyes på nytt. Moderne redskaper må brukes for å pløye seg gjennom kraftig krattskog og uventede utfordringer. Lykke til med kreative diskusjoner som skaper nye muligheter for bedre tjenester i kommunen. Kanskje blir noen beboere i andre kommuner misunnelige på de som vil og våger mer enn andre.

 

Dette lille huset fra Rom som nå er flyttet til Undeland, kan stå som et symbol for at små kommuner kan få til noe stort sammen. Undeland Misjonsgård kan bli et enda viktigere  møtested for folk i Audnedal og Lyngdal. Er det ikke en god ide å legge et kommunestyremøte hit for å styrke samarbeidet og dyrke dugnadsånden?

Foto og tekst: Trygve Omland

Lyngdal 1. juli 2016.
 

Ode til Songdalen

Jacob Bjoraa var en sentral person i Songdalen da jeg var prest der fra 1978 til 1988. Han var trofast tilstede på gudstjenester i Greipstad kirke og andre samvær på Bethel bedehus, og han deltok aktivt i kulturlivet blant annet med sang. Skolen var en hovedsak for denne allsidige mannen.Jeg husker spesielt et maleri der motivet var de tre korsene på Golgata. To kors sto tomme. Jesus hadde tatt den ene røveren med seg inn i Paradis. Den andre røveren hang igjen på korset fordi han ikke ba og sa:  Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!

 

 

Da jeg fylte 50 år, inviterte jeg noen menn blant annet fra Søgne og Songdalen til vårt nye hjem i Lyngdal.  Fra personer i Songdalen fikk jeg et kunstverk som var laget av Jacob Bjoraa. Ode til Songdalen var tittelen. Venstre del av bildet er fra 1992, og høyre del er fra 1993, og jeg fikk det i 1994. Bildet er det første du møter  i ganga vår. Ode til Songdalen er et høystemt lyrisk dikt. Ode betyr sang. Er det noen som vet om en eller annen har laget tone dette diktet?

Foto og tekst: Trygve Omland

1. juli 2016