Månen minner oss om Skaperen og Frelseren.

Månen lyste opp på himmelen i går kveld den 28. april 2018.

Månen ga meg lyst til å se om det står skrevet noe om månen i Bibelen. Jeg har valgt noen eksempler som vi kan meditere over. 

 

1 Mos 1,16-19 Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene.
 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.  Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. 

Sal 8,4-6  Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
 månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det,
 et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
 og kronet ham med herlighet og ære.


[Gud Ordet i grunnteksten kan også bety “himmelske vesener”. Jf. Hebr 2, 7.]

 

Sal148,3  Lov ham, sol og måne,
 lov ham, alle lysende stjerner!
 

Gud vår Herre oppmuntrer månen til å lovprise himmelens og jordens skaper.


Luk21,25 {Når Menneskesønnen kommer}
(Matt 24, 29-31; Mark 13, 24-27)


Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.

 

Lyngdal 29. april 2018.

Trygve Omland

Verdens ende i Tjøme

Søndag 22. april 2018 var vi på familietur til Verdens ende på Tjøme. Vi har vært der  en gang før, og vi kan gjerne gjøre flere turer dit. Det er ingen ende på muligheter til å oppleve nye attraksjoner. Det er som en blå diamant som glitrer og gløder.

Verdens ende

 

Hit har turister søkt seg siden 1930-tallet. Vippefyret er blitt selve symbolet på Tjøme. Det nye nasjonalparksenteret med restaurant troner på toppen med utsikt over blankskurte svaberg, skjærgården og skipsleia. Gode bade-, tur- og fiskemuligheter, og via molo og bro kan man gå helt ut til de ytterste holmene. Grillplass i ruinene av det gamle akvariet.

Sitat fra http://ferdernasjonalpark.no/portfolio/verdensende/

 

 

 

 

 

For meg ble dette det beste på Verdens ende: Blå himmel, blått hav, blått handleri, blankpolerte svaberg, skulptur av kvinne med to barn som speider mot havet og venter spent, bilde av kvinne som bærer tung bør med høy. 

Dei gamle kvinnene 

Sterkare enn alle

er dei gamle kvinnene

dei kan bere sju vaksne søner

på strakt hjarta

løfte opp ein fallen sjømann

med sine krokete fingrar

falda i bøn.

Av Åse-Marie Nesse. 

Frå nomadesongar 1978.

 

Lyngdal 28. april 2018

Trygve Omland

Norsk Militær Tattoo 2018 var en mektig, musikalsk fest.

Norsk Militær Tattoo 20. april 2018 var en fantastisk forestilling preget av taktfaste rytmer, presis presisjon, samhandling og samspill. Kona og jeg var så heldige at vi fikk gratis plasser til denne musikalske festen fordi jeg var veteran i UNIFIL Libanon. Takk til Forsvaret. 

 

 

 

 

Norsk Militær Tattoo (NMT) er Norges største innendørsshow med 800 medvirkende fra mange land i tilfeldig rekkefølge: Nederland, USA, Sveits, Storbritannia, Sverige, Norge, New Zealand, Danmark, Scotland,  osv. Militær Tattoo oppsto i Belgia og Nederland på 1700-tallet.

16 300 publikummer fikk oppleve NMT i løpet av fire forestillinger 20.-22. april 2018 i Oslo Spektrum. Det var ny rekord. Oslo Spektrum har ca 10 000 sitte- og ståplasser.

 Lyngdal 25. april 2018.

Trygve Omland.

Veteraner fra UNIFIL 1978-1998.

20. april  2018 ble det markert at det er 40 år siden Norge sendte  sine første soldater til fredsbevarende tjeneste i Libanon og 20 år siden den siste kontingenten reiste hjem. Bidraget til UNIFIL var et av de største bidragene Norge har hatt i internasjonale operasjoner  med 22 224 norske soldater i Libanon. 

 

Hensikten med Forsvarets markering er å hedre og anerkjenne denne tjenesten. De 21  i NORBATT som døde i perioden

1978-1998, ble hedret med ett minutts stillhet. 

Forsvarets hovedarrangement var på Akershus festning i Oslo. Her var det en markering med felles oppstilling, bekransning av minnesmerke og parademarsj gjennom Oslo.

Paraden ble gjennomført som en del av Tattoo-paraden for Norsk Militær Tattoo. Paraden gikk fra Akershus festning, via Karl Johans gate og Rådhuset, til Rådhusplassen. Marsjen tok ca. 30 min. og var på ca. 2 km. Paraden avsluttet med tale av ordfører i Oslo kommune og minikonsert ved tattookorpsene. De kom fra mange land, og de imponerte med sin eleganse, taktfaste opptreden og vakker musikk. 

Jeg ble overrasket over at det var så mange tilskuere i Oslos gater. Vi gikk forbi Stortinget og så opp til Slottet. Langs gatene sto det tett med mennesker som avspeilte mangfoldet i hovedstaden. Mange brukte mobiltelefon til å å ta bilder og videoer. Flere steder var det hestlort som tydet på at det hadde vært ridende politi i gatene tidligere. 

Jeg var i NORBATT, UNIFIL, kontingent XI fra slutten av mai til slutten av november 1983 som bataljonprest. Det var festlig å treffe igjen noen av de jeg jobbet sammen med.

 

Oberst og bataljonsjef Martin Hjelmervik Ness til venstre. Jeg husker spesielt da vi feiret hos Ness at speiderne i Ebel Es Saqi hadde ryddet byen for søppel.

 

 Lars Haukås til høyre som jeg hadde godt samarbeid med som sjåfør.

 

Til venstre Sven Erik Eiksjø kalt Dennis var aktiv i Norbatt Radio, der jeg også laget programinnslag.

 

Lyngdal 24. april 2018.

Trygve Omland.

 

Godt forhold mellom Amerika og Kina.

Det kan være spennende å følge lange historiske linjer mellom små og store steder. Ved veis ende på en liten heiegård på Birkestøl i Lyngdal bodde det på slutten av 1800-tallet en barneflokk på fire. To ble boende på Birkestøl, Malene f. 1890 og Martin f. 1898, begge ugifte. To reiste til Amerika, Abraham f. 1898 og Jakob f. 1893. Terje Rom overtok gården i 1952.

 

Bildet av Robert Rom. Han bodde mange år i Amerika.  Her står han foran huset på Birkestøl som pastor J Jacobsen kom fra. De to hadde det til felles at de var knyttet til Amerika.

 

Terje har funnet mange interessante dokumenter på den lille, avsides gården på 70 dekar, derav 12 dekar dyrket mark. I går fikk jeg et hefte av Terje fra 1920 med årsrapporter fra De evangeliske Frikirkeforeninger i Nord Amerika som var norske og danske, ser det ut til. J Jacobsen står det på tredje side skrevet med hånd. Dette må være navnet på Jakob fra Birkestøl som i 1920 var 27 år. Han ble pastor i Amerika.

Det som vekket min nysgjerrighet var noe som sto skrevet om forholdet mellom Kina og Amerika.  I dag 18. April 2018 er det politiske forholdet mellom de to stormaktene kjølig og spent. Går vi ca. 100 år tilbake i tid berettes det i heftet fra 1920 om kirke og misjon at et godt forhold var rådende mellom Amerika og Kina, og Kina ventet alt godt fra Amerika.

En kvinne forteller i heftet om store vekkelser i Kina, om folk i Kina  som hadde vendt seg bort fra sine avguder for å tjene den levende Gud.

Flere templer er overdratt til misjonen. Disse var nå omordnet til steder for bønn, sang og evangelisk forkynnelse. Rå røvere og hedenske soldater hadde vist de kristne respekt. Gud hadde på en særskilt måte beskyttet dem under opprørene, fortalte kvinnen.

 

Bildet over. Jeg besøkte noen menigheter i Kina i 2013, to ganger i fullsatte kirker. Bildet under er fra en svart menighet i Amerika som vi besøkte i 2015. Se alle flaggene fra forskjellige land. Menighetene rundt i verden og den verdensvide kristne kirken er en viktig ressurs med sikte på fellesskap og fred.

.

 

Jeg tenker: Kan det ligge skjulte muligheter i kirke og misjon til å styrke tilliten mellom store land som Kina og Amerika?

Lyngdal 18. April 2018.

Trygve Omland

Presten med de gode replikkene.

I går 16. april 2018 satt fire menn i Lyngdal bibliotek og leste aviser og pratet om løst og fast. Presten Theisen ble tema. Jeg husker ikke grunnen til det. Men det førte til at jeg i dag fikk lyst til å dele noen historier om den gode presten fra Spind.

Presten Eilert Nikolai Theisen var født 1877 på Reisvåg i Spind. Han var en sindig og alvorlig mann.

En som var sammen med Theisen i militærtjeneste, har fortalt en historie til ettertanke om Theisen. Når det ble kveld og dagens tjeneste var slutt, forsvant han. De lurte på hvor han ble av. Noen gjettet på at han var på stevnemøte med ei jente. En dag ble de enige om å utforske dette. De vaktet på ham og fulgte med han på avstand. Da de kom et godt stykke inn i marken, kom de over han bak en stor stein. Det viste seg at han hadde bønnestund bak steinen. Det gjorde et sterkt inntrykk på soldatene. De fikk høye tanker om ham. Hvis Theisen var blitt ertet før, ble det helt slutt på det.

Illustrasjonsbilde som jeg tok  04.04.2013 i Hong Kong. Misjonær Annie Skau Berntsen blir husket i Håpets Havn  i Hong Kong med en åpen bibel og en bønnestein. Jeg fant her en sammenheng mellom en prest i Norge og en misjonær utsendt fra Norge.

I 1921 ble Theisen utnevnt til residerende kapelan i Kristiansand Domkirke. Han var godt likt. En gang han skulle forrette ved en kirkelig handling, kom han tidlig til kirka. Han gikk da ut av kirka og røykte pipe. Formannen i menighetsrådet kom da syklende forbi. Da han så Theisen, bremset han opp sa: Tror du Vårherre brukte å røyke da han vandret her nede på jorden? ? Det vet jeg ikke, men han syklet ikke, svarte Theisen.

Under 2. Verdenskrig i 1942, da Theisen var sokneprest i Gamlebyen menighet i Oslo, ble han stilt for en tyske gestaporett. De klaget over at han hadde nektet å jordfeste en nazist.  Det må være en misforståelse, sa Theisen, for jeg skulle med glede jordfeste alle nazister i Norge.

Når noen spurte ham om hans særlige interesser, svarte han blant annet: Å være en kristen og hjelpe andre til å bli det.

Kilde: Artikkel i Vårt Land 23. April 1980 av Andreas Sæveland.

Lyngdal 17. April 2018.

Trygve omland.

Guds menighet er jordens største under.

Mens verdensriker stiger og de synker, … 

Er natten lang, er kampen full av kvaler, …

Som en kontrast til krigen synger vi om håpet at:

Kristus er i all evighet den samme,

og fast hans rike på sin klippe står.

Kirken går mot fullkommenhetens vår.

Slik kunne vi fortsette å vise fram kontrastene mellom krigen og Kristus.

Guds menighet er  et annerledes folk.

Fangen var den første forfatteren som ble fengslet av nazistene under krigen. Etterpå skreiv han boka I nazistenes fengsel. Han skriver : Jeg lærte en ting denne tiden, som jeg alltid kommer å være takknemlig for:

min kropp med dens elendighet er min, men den er ikke meg.

Salmen er oversatt til dansk, svensk og engelsk, og den finnes blant annet i den danske salmeboken (2002) og den finlandssvenske (1986).

Slik slutter salmen:

Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel,

men kjemp frimodig – se, jeg kommer snart!

Lyngdal 2018

Trygve Omland

Kilder:

Store Norsk Leksikon.

Norsk salmebok.

Lundes sang & salmeleksikon.

 

Nils Abrahamsen fra Lyngdal kjent for god sang og musikk.

Nils Abrahamsen fra Lyngdal hadde mange flotte programmer i NRK Radio søndag morgen. Vi så han også på TV-skjermen i forbindelse med sangprogrammer. Jeg kom tilfeldig over hans navn.

Nils burde bli mer kjent blant oss som bor i Lyngdal i dag 14. april 2018. I 1998 ga han ut på Lunde forlag boka Sangtimen med Nils Abrahamsen. Det er 20 år siden denne boka kom ut, altså et lite jubileum. Siden vi liker kua her i Lyngdal, siterer jeg et lite vers fra denne boka:

Melke ku, du og du,
la nå melken strømme.
Når den står, snart vi får
tykk og deilig rømme.

 

Bildet fra www.vl.no

Jeg, Trygve Omland, siterer fra Wikipedia: Nils Abrahamsen
Født 4. april 1945 (73 år)
Beskjeftigelse Journalist, dirigent
Nasjonalitet Norge
Nils Abrahamsen (født 4. april 1945 i Lyngdal) er en norsk sangmann og programleder for NRK.[1][2]

Han er oppvokst i Lyngdal, flyttet til Bergen rundt 1970 og skrev hovedfagsoppgave ved Bergen lærerhøgskole om Ten Sing i 1977. Så fikk han i 1978 jobb som programsekretær i musikk for NRK og ble den første ansatt utenfor Marienlyst. Allerede i 1979 var han på plass med Musikk landet rundt fra et orkesterkurs i Nordfjordeid.

Han ledet dobbeltkvartetten Bergen Jubilee Singers (etablert 1975) samt skrev både melodier og og arrangement. De vant prisen for årets kristne plate av ungdomsbladet Treff, for deres plate «Lead me».

Fra 1980 til 1992 ble han nasjonalt kjent som musikalsk ansvarlig i TV-serien Syng med oss som sendte direkte korsang fra Grieghallen under ledelse av Bjørn Tore André (1928?1996). Med Håkon Dahl ledet han i 1980 «Salmer og sanger vi gjerne hører», og året etter Musikk landet rundt: Fra Hordaland.

Høsten 1982 sa Sverre Kjelsberg (født 1946) at Abrahamsen hadde misbrukt hans Ellinors vise (forøvrig skrevet av Klaus Hagerup, født 1946) ? «ikke uvanlig» repliserte Abrahamsen i en avisnotis.[3]

I 1988 stod Den norske misjonsallianse bak da Abrahamsen besøkte norske kolonier i Hong Kong, Taiwan og Manila med den norske sekstetten «Freedom Quartet» som sang negro spirituals.[4]

I 1989 var Abrahamsen sentral da NRK dekket de 37. Festspillene i Bergen på P1 og P2. I og med NRK Hordalands utvidelse i 1992 ble han påtenkt å lage program for Norgesglasset sammen med Svein Haaland og Kjell Fuglehaug.

Etter tredelingen (til P1, P2 og P3) ledet han fra oktober 1993 Sangtimen på P1 søndagsmorgener,[5] et program som hadde sin siste sending 26. april 2015.[6] Fra 2005 ble det sendt fra hans hjemsted Stord.[7]

Lyngdal 15. april 2018.

Trygve Omland.

Forløper til Anne Cath Vestlys familiepark.

 Under Kaffekoppen i Lyngdal kirkesenter tirsdag 10. April 2018 ble Anne Cath Vestlys familiepark og museum presentert. Gaute Ubostad delte sine vyer og visjoner om museet og parken ved Myrveien på en engasjerende måte. Han talte til en stor forsamling.

 

Bildet av Anne-Cath Vestly er fra Store Norske Leksikon, bildet er ved Erlend Aas/NTB Scanpix gjengitt med tillatelse sto det under bildet.

 

Jeg kom etterpå til å tenke på noe som skjedde våren 1994 i området. I en artikkel om Lokale livsårer fra Lyngdal Jordbruksskole skreiv jeg i Lyngdalsboka 1994 side 2 om en ny natursti i det området der familieparken skal være.

Gjennom tekster og bilder i Farsunds Avis og Fædrelandsvennen  ble naturstien gjort kjent. Løypa er utmerket for folk i alle aldre, skreiv en journalist. Jeg skreiv videre:

Vil du forlate bilen og bruke beina, kan du parkere ved hagebrukssenteret (nå nedlagt) og så finne naturstien på andre siden av veien. Langs stien ser du informasjonsskilt om trær, dyr og naturskjøtsel. Du ser uvanlig mange slags trær som edelgran, sypress, lerk og kristtorn. Du kan se rådyr i skumringstimer morgen og kveld.

Naturen er et synlig resultat av praksisundervisning for en halv klasse ved grunnkurset på Lyngdal Jordbruksskole. Løypa er halvannen kilometer lang, men målet er ei løype som er tre til fire kilometer. Lærer Oddvar Skårland var en sentral person i prosjektet om natursti.

 

Kan denne lille naturstien være en forløper til en stor familiepark?

Bildet av Anne-Cath Vestly er tatt fra https://nbl.snl.no/Anne-Cath_Vestly

Bildet av lærer Oddvar Skårland med elever er fotografert fra Lyngdalsboka 1994.

Lyngdal 13. April 2018

Trygve Omland.

 

Fjøsvarme og varme kuer.

 

Fjøsvarme er et dikt av Kaspara Mørk. Jeg vil her fokusere på en strofe i diktet som kan passe til temaet melk. Hele diktet har fem strofer eller vers, og det står skrevet i boka Bonden i norske dikt, 1988. Tegningen er også tatt fra denne boka. Det passer godt til Lyngdalskua før i tida.

 

 

Je finner bøtta og mjølkekrakken

Og pusser juret slik je er vant.

Je hviler hue i krøttervangen

Mens froa stiger mot bøttekanten.

Vi som har melket ei ku med hendene, kjenner oss igjen i dette diktet. Fjøsvarmen og varmen fra magen på ku var lik om du melka i Lyngdal eller på gården Bjerke i Kråkstad.

Kaspara Mørk ble født på Borud Mellom i Enebakk i 1904. Hun var eldst av fire søsken. Moren døde da Kaspara var ti år gammel, så hun måtte tidlig ta ansvar. I 1930 giftet hun seg med Anton Mørk på gården Bjerke i Kråkstad. Kaspara Mørk viste oss poesien i det jordnære. Hun skrev både prologer, dikt og sketsjer.

Mørks beste dikt er de som formidler stemninger og små opplevelser som gir ettertanke.Folk kjenner seg igjen i dem, noe som også er et tegn på et godt dikt. Det geniale ved Kaspara Mørk er at hun vokste opp i en tid da gamle, verdifulle tradisjoner ennå ble holdt i hevd. Hun begynte å skrive for alvor først da disse tradisjonene holdt på å forsvinne.

Kilde:  Sitat fra http://www.des-norge.no/ski-historielag/lokalhistorie/00/16pers/m..htmiden er sist oppdatert: 15.05.06

Lyngdal 12. April 2018.

Trygve Omland