Krigsdagen 9. april 1940 til Dydland i Kvås

Eg vart minna om ei historie som Kjell Stuestøl fortalde i Lyngdalsboka 2007 om skuleveg til Dydland.

9. april 1940 reiste Teodor Stuestøl med kona og deira fem born frå Kristiansand til Dydland i Kvås.  Dei hadde ei dramatisk reise med stopp på grunn av bensinmangel, men dei kom fram til Dydland. Dei budde i ei løe mens Teodor bygde ei tømmerhytte.

Kjell Stuestøl fortel i Lyngdalsboka 2007 s. 3.

Under andre verdenskrig og i åra etterpå gjekk borna på Dydland til Vemestad på skule. Det var lang veg, først ned fjellet til dalen og så utetter dalen frå Kvås til Vemestad. Det er om lag 6 km til saman, 3 km til Kvås og 3 km i dalen?

Utover hausten var det mørkt når vi gjekk og mørkt når vi kom heim.

Om vinteren var det verre. .. Det kunne vere strevsamt når skiene kladda. Kladdane kunne bli mange centimeter tykke. Vi skrapa snøen av og gnei skiene med grovt salt…

Det var farleg skrått og isete. Vi hadde då liggande ei øks som vi hogg spor i isen med så vi kunne komme forbi?

Alle gjekk på ski, unge som gamle, Dorthea Fidjestøl gjekk på ski med med fotsid stakk og kom susande nedover bakkane. Ho brukte ein kraftig stav, og bremsa, og i dei brattaste sat ho på staven.

Kan dette kallast ekstremsport?

 

Lygna ved Kvåsfossen.

Sjå meir om livet på Dydland i Kvås  i Lyngdalsboka 2007.

Trygve Omland

9. april 2014/2018.

Barn og ungdom på Undeland Misjonsgård.

Barn og ungdom er den viktigste målgruppen for alt misjonsarbeid. Naturen på Undeland er midt i blinken for alle alderstrinn. 

Bildet nedenfor viser glimt av muligheter til å oppleve husdyr og gamle hus, kanotur og hopp i trampoline, grilling og lek.

 

Den 7. april 2018 var jeg på misjonsstevne og årsmøte for Lista og Mandal Fellesforening for Norsk luthersk Misjonssamband. Arrangementet forgikk i låven på Undeland Misjonsgård. Barne- og ungdomsarbeidet kom da i fokus: Hvordan kan vi nå fram til den nye generasjonen?

Jeg vil peke på et par tilbud som virker spennende.

1. Motorleir 4.-6. mai 2018. Holy Riders blir med og gir mulighet til å prøvekjøre hvis været tillater det.
 

2. Aktiviteter for barn og ungdom på Undelandsuka 21.-24. juni 2018.

Det er mulighet for en rekke ute-aktiviteter for små og store: Kanopadling, safari i skogen, fotball, bading både i Undelandsvannet og i stamp, kulturløype. Lørdag arrangeres det kanotur til Sølvberget, der det blir grilling av pølser og karbonader til lunsj. Parallelt er det tur gjennom skogen til samme sted. Det er da mulig å gjøre bytte fra å padle til å gå, og omvendt.

3. Undeland blir brukt til samling for konfirmanter blant annet fra menigheter i Hægebostad, Eiken og Flekkerøy.

Jeg har hatt gleden av å ha med barnebarn til Undeland. Det var vellykket. Der er mange ulike muligheter til sport og lek i vakker natur.

 

Dette bildet tok jeg 7. april 2018 på Misjonsstevnet. Er det noen som lengter fram til sommer og snøfritt landskap?

 


.Sommeren på Undeland ser vi fram til. Huset vi ser på bildet, kan gi en opplevelse av hvordan det var å være husmann med liten plass.

Om sommeren er ungdommer fra menigheter i Nord-Tyskland på Undeland. De liker naturen og friheten, og de setter pris på å ikke bli forstyrret. Arrangørene fra Tyskland vil gjerne ha enda mer tid til rådighet på Undeland. 

 

Lyngdal 9. april 2018.

Trygve Omland

 

 

Svikeren ble den betrodde lederen.

Søndagens tekst  2. søndag i påsketida.

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø lammene mine!16 Igjen, for annen gang, sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: Vær gjeter for sauene mine! 17 Så sier han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: Følg meg! Joh 21,15-19.

Til ettertanke:

1. Hvorfor brukes det her begge navnene  Simon Peter?   

2. Hvorfor spør Jesus tre ganger Simon om han elsker ham?

3. Hva viser at Peter elsker Jesus?

4. Hvorfor sier Peter at Jesus vet alt?

5. Hvorfor kaller Peter Jesus for Herre?

6. Hva slags død skulle Peter ære Gud med?

7. Hva forteller statuen om Jesus og Peter? Se på kroppsholdningen, ansiktene, hendene og staven.

8. Hva slags oppgave fikk Peter?

 

Statue av Jesus og Peter ved Genesaretsjøen. Bildet tok jeg i 1986. Det viser til søndagens tekst.

 

Lyngdal 8. april 2018.

Trygve Omland.

Forsidebilder i norske ukeblader.

Austad Historielag klarte å fylle Austad Grendehus den 5. april 2018 med mennesker som var interessert i musikk, sang og bilder fra Lyngdal og Austad på 1950-1960-tallet. Det ble en minnerik kveld. Helt bak i salen var det lagt ut blader fra før i tida. Jeg ble fascinert av et forsidebilde på Norsk Ukeblad fra april 1946. Da var jeg to år. Nå er jeg 74 år. Forsidebildene på ukebladene har forandret seg mye gjennom 72 år.

 

Kan vi ha håp om å se et forsidebilde på ukeblad i dag med samme motiv som i 1946?

Hva forteller dette bildet om det norske samfunn kort tid etter krigens slutt i 1945?

 

Lyngdal 7. april 2018.

Trygve Omland

Kåret til knekt i UNIFIL/NORBATT XI.

Begrepet Knekt kommer fra tysk. Det er et gammelt ord for soldat eller kriger til fots. Her er det uttrykk for en soldat som har gjort noen tapper som andre kan le av. I forbindelse med Forsvarets utdeling av ca. 2300 medaljer i dag 6. april 2018 til veteraner som har gjort tjeneste i UNIFIL 1978-1998, mimrer jeg om en annen slags markering som gir rom for smil og latter. Humor er et viktig vitamin i en alvorstung hverdag.

Jeg har gjort mange tabber. Da jeg var bataljonsprest i Libanon i 1983, gjorde jeg tre tabber som ble til en triumf. Jeg ble tildelt Sigurd Jorsalfar Orden med rang av Knekt den 12. november kort tid før min tjeneste i De Forente Nasjoner var slutt. Mens jeg knelte, ble jeg med stil slått til knekt i byen Ebel es Saqi i Sør-Libanon. Jeg gjorde tre tabber som mine kollegaer kunne humre og le over.

1. tabbe. Før avreise fra Gardermoen ble Norbatt 11 med 660 personer stilt opp for å bli sjekket av Sjefen for Hæren. Alle formaliteter var nøye øvd inn. Bataljonssjefen og sjefen for Hæren kommer bort til meg, der jeg står i stram giv vakt. Ingen snakker. Stillheten og stundens alvor skaper små indre skjelvinger. Sjefen i Hæren ser rett på meg og spør: Hva er din oppgave? Jeg hadde øvd på å si: Jeg er bataljonsprest, general. Men jeg sier i stedet: Jeg er bataljonsjef, general. Mitt svar ble ikke godtatt. Bataljonsjefen sto rett foran meg. Han ville selvfølgelig ikke gi fra seg sin stilling som sjef. Jeg måtte svare en gang til, og denne gangen ble det rett. Mitt nervøse forsøk på å bli bataljonsjef var mislykket. Mitt kuppforsøk ble en fiasko. Men seinere ble tabben til triumf.

2. tabbe. I offisersmessa i Libanon var det et rom hvor vi kunne henge fra oss utstyr som vi ikke ha bruk for i messa. En dag hengte jeg fra meg utstyret på feil knagg. Bataljonssjefen kom også til messa. Han hadde en fast knagg på veggen. Den var nå okkupert. Det er en alvorlig sak å bruke knaggen som tilhører den øverste sjefen i bataljonen. I løpet av kort tid ble det avslørt hvem som var synderen. Bataljonpresten forsøkte for andre i gang å tilrive seg stillingen som bataljonsjef. Denne pinlige affæren ble siden en brikke i begrunnelsen for å erklære meg som knekt. Tabben ble til en triumf.

3. tabbe. Jeg ledet rundt ti bibelturer fra Libanon og inn i Israel som hver gang varte i tre dager. Turene var populære blant menige soldater og offiserer. Jeg delt ut ca 200 felttestamenter (nytestamenter) til ca 200 som var med på turene. Under en tur kjente jeg ubehag i magen. Vi var i Betlehem og besøkte grotten som vises fram som Jesu fødested. Jeg leste utdrag av juleevangeliet om at dere er i dag en frelser født. Jeg tror julens budskap berørte mange i grotten. Seinere sitter vi rundt et bord på en restaurant i Betlehem som bugner av arabiske matretter. Jeg orker ikke å smake på noen delikatesser. Min mage har meldt om indre opprør. I bussen på vei til Jerusalem ba jeg intenst til Herren Jesus, julens juvel. Vi stoppet på Oljeberget. Jeg fant meg en plass ved noen tomme brusbokser. Der kom bønnesvaret ut av munnen. Det veltet ut. Jeg kjente meg lettere. Nå kunne jeg gå rolig med tom mage ned til Alle Nasjoners Kirke i Getsemane og knele ved alterringen for å takke for bønnesvaret. Noen mente at det ikke var mange prester som hadde spydd på Oljeberget. Selv om dette kan kalles en tabbe, så ble også det til en triumf.

 

PS: Jeg er medlem av Edru Livsstil Det Norske Totalavholdslag. DS. 

Lyngdal 6. april 2018.

Trygve Omland

Bataljonsprest

Forsvarets medalje til UNIFIL-veteraner.

Forsvaret deler i dag ute ca. 2300 medalje til veteraner for tjeneste i Libanon.

På 31 forskjellige steder i landet vil Forsvarets avdelinger gjennomføre markeringer med medaljeseremoni for UNIFIL-veteraner 6. april 2018. Jeg har allerede fått denne medaljen for tjeneste i Libanon i 1983. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble ikke innstiftet før i år 2000, to år etter at de siste UNIFIL-soldatene hadde kommet hjem. Nesten 3000 personer vil delta på arrangementene 6. april. Rundt 2300 av disse vil motta medalje.

I forbindelse med markeringen for å anerkjenne innsatsen til veteranene vil jeg gi et glimt fra en dramatisk dag i Libanon.

Valg mellom selvmordsangrep og Aksjon Menneskeverd.

Det er søndag morgen den 23.10.1983 i Ebel Es Saqi. Jeg forbereder en preken på engelsk om How do we see God? Joh 12,44-50. Stillhet preger rommet. Den siste setningen jeg har skrevet er : And Jesus himself says: Anyone who has seen me has seen the Father. Da kommer løytnant Svarstad inn raskt. Han er informasjonsoffiser. Han har hørt på radio. Han sier at det har vært et selvmordsangrep i Beirut. 300 kg sprengstoff har eksplodert. Over 100 amerikanere er drept. Drapstallet var langt høyere.

Selvmordsbomberen hadde som mål å ramme Den multinasjonale styrken i Beirut. Han kjørte inn i US Marine-basen i Beirut. 241 mistet livet. Tjue sekunder seinere  er det hovedkvarteret til et franske regiment som går i luften. 58 blir drept.  En ukjent gruppe som kaller seg Islamic påtok seg ansvaret. USA hevdet at Hezballah sto bak.  (S. 99 i boka : kamp for fred UNIFIL i Libanon – Norge i UNIFIL 1978-1998.av Wegger Strømmen og Dag Leraand.)

I Norge har de Aksjon Menneskeverd på TV, og vi med via Radio Norbatt. Den norske FN-styrken ga kr 28 000 til Aksjon Menneskeverd. I Beirut raste brutaliteten.

Vi hadde grunn til å søke etter Jesu ansikt, så vi finner Guds trofaste kjærlighet, rettferdighet, forsoning og fred, tenker jeg.

Aksjon Menneskeverd blir det alltid behov for i kampen mot ondskapen, og for fred og frihet.

Se mer: https://itjenestefornorge.no/bidrag/271

Lyngdal 6. april 2018.

Trygve Omland

 

Søkte Allah Fant Jesus

Jeg leser nå ei bok om en troende muslim som møter kristendommen. Nabeel Qureshi søkte Allah, men han fant Jesus. Han gransket grundig islamsk og kristen litteratur. Det ga ham nye vennskap. Gjennom en kristen studiekamerat møter han sterke argumenter for Jesu oppstandelse og rett til å hevde at han var Gud. En kristen som hette Mike, la fram flere grunner for at Jesus var oppstanden.

 

Bildet viser forsida til boka.

Faktum nummer en er at Jesus døde ved korsfestelse. 

Se side 150-157. Mike sa at forskere er enstemte på at Jesu død på korset er en av de sikreste hendelsen i historia.

Faktum nummer to er at Jesu grav var tom få dager etter korsfestelsen.

Den kristne bevegelsen var grunnlagt på at Jesus hadde blitt reist opp fra de døde og ikke lenger var død. Hvis Jesus fremdeles hadde vært i graven, kunne hans motstandere ha hentet liket og gått gjennom gatene for å vise det fram. De fleste jøder trodde på legemlig oppstandelse og på at den døde kroppen ville bli oppreist på den ytterste dag og forvandlet til en udødelig kropp. Jesu disipler påsto at Jesus var stått opp fra de døde, og at det var hans døde kropp som sto opp igjen. Ledere på Jesu tid som var mot Jesus, påsto at Jesu disipler hadde stjålet Jesu døde kropp, og da var graven tom.

Faktum nummer tre er vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse. Ved flere anledninger trodde Jesu disipler at de så Jesus som oppreist fra de døde. Også fiender av Jesus kunne bevitne at Jesus hadde vist seg. Jesu disipler var villig til å gå i døden for troen på Jesu oppstandelse. Mennesker som hadde vært motstandere av Jesus, var seinere villig til å dø for troen på oppstandelsen, nemlig Paulus og Jakob.

Disse tre grunnene til at Jesus ble oppreist fra de døde, er presentert på en kortfattet måte her. Jeg viser for øvrig til grundigere argumentasjon i boka Søkte Allah Fant Jesus som er på 300 sider. Boka kom ut i 2015 på Lunde forlag, 3. Opplag i 2016. Den er oversatt til norsk ved Stefan Fisher-Høyrem. Den opprinnelige utgaven på engelsk kom ut i 2014.

Lyngdal 4. April 2018.

Trygve Omland.

Påskeaften på Audnastrand leirsted samlet mange.

Påsken er Guds redningsaksjon for alle mennesker.Han vil at alle skal bli frelst gjennom troen på Jesus Kristus. Derfor må vi rope ut til alle i hele verden at Jesus er død for våre synder og oppreist til nytt liv. Hver den som tror på HAN skal ikke gå fortapt. Bildet av redskapet til å redde mennesker fra å drukne i elva ved Audnastrand, kan minne oss på påsken poeng.

 

 

Påskeaften på Audnastrand lørdag mellom langfredag og påskedagen er i ferd med å bli en god tradisjon i Indremisjonsforbundet. I år var det ca. 60 påmeldt til middagen og møtene, og det ble 28 % økning i forhold til i fjor. Folk kom fra Flekkefjord til Kristiansand og de indre bygder. Edvard Foss loste forsamlingen trygt gjennom samling med velsmakende kaffebord, påskeglimt i ord og toner, festmiddag og festkveld med gode historier og grundig undervisning ut fra Bibelen.  Jørgen Tønnessen talte tydelig Guds ord, og Kjellaug og Einar Mydland spilte og sang med høy kvalitet på innhold og fremføring.

 

 

Kveldens gjest som ikke var kunngjort, ga noen få glimt fra sitt liv som prest. Han fortalte blant annet om et lederkurs i Skolelaget på Horve leirsted i Rogaland da 26 elever ønsket å bli bedt for personlig på et møte 1. Januar 1973. Etter forbønnen var det et vitne- og bønnemøte som varte i en og en halv time. Det var personlige tanker, visesang, dikt, fri bønn, syndsbekjennelse og forslag til sang. Salmen Kom, Hellig Ånd med skapemakt ble sunget i starten av møtet på Horve. Gud svarte virkelig på den bønnen.

Påskesamlingen på Audnastrand varte i nesten seks timer. Det ble god tid til å prate med kjente og utkjente. På slutten kom det fram to spontane vitnesbyrd. En kvinne fortalte at hun hadde fått et lite kort av en prest som underviste på Kveldsbibelskole i Kristiansand i 1979. Hun hadde da vært preget av sorg og savn fordi hennes mor nylig var død. På kortet sto det en hilsen fra Bibelen. Der sto at vi kan kaste alle vår bekymringer eller sorger på Jesus, for han har omsorg for oss. Oppmuntringen hadde hun tatt vare på i nesten 40 år. Ved utgangsdøra takket en annen kvinne for en god kveld. Hun fortalte kort at hun hadde vært rusavhengig før i tida, men nå var hun fri.

Lyngdal 31. Mars 2018.

Trygve Omland

Dine hender er fulle av blomster. 

Dine hender er fulle av blomster hørte jeg noen synge på vei inn til Jesu grav i kirka som er bygd der vi tror han ble gravlagt.

Salmen ble sunget i en kø av mennesker som var på vei inn til graven. Jeg føler nesten at jeg hører salmen enda mange år etterpå.
 


1 (I) Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til? (II) Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. (I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 


 
2 (I) Dine lepper er fulle av sanger. Hvorfor denne glede, hvor kom den fra? (II) Fra den grav der hans legeme hvilte – han stod opp, og verden ble fylt med sang. (I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
3 (I) Dine øyne er fulle av glede. Si, hva har de sett for å få slik glans? (II) De har sett Herren Jesus! Han lever! Han gir livet mening og lys hver dag. (I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
4 (I/II) Nei, det trengs ingen blomster til graven! Jesus, du stod opp og du bor blant oss! Våre øyne er til for å se deg. Hendene er til for å tjene deg. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

 

Tekst og melodi av Marcello Giombini 1970. Oversatt til norsk av Svein Ellingsen i 1976. Vi sang salmen som vekselsang mellom jenter og gutter i dag 1. april 2018 i Lyngdal bedehusforsamling. 

 

I Gordons Golgata er det godt å lese i Bibelen om den tomme graven, og så se en stein som er veltet bort. Se, Jesus lever. Graven er tom. Blomstene kan vi gi til andre enn Jesus. Siden han lever, legger vi ikke blomster på grava hans. 

Lyngdal 1. april 2018.

Trygve Omland