Markering av krigsdramaet i Kvås.

Magne Haugland skriver om dramaet på Rudjordsheia i Kvås.

Den 12. august 1943 ble de to Linge-karene Johan Fredrik Jakobsen Aaros fra Søgne og Tor Hugo van der Hagen fra Farsund omringet av 12 tyske soldater på Rudjordsheia i Kvås i Lyngdal, hvor de opererte en illegal radiosender. Telegrafist Aaros tok av seg headsettet han hadde på seg og tok lynraskt tollekniven fra baklomma og skar over strupen sin, for at Gestapo ikke skulle få tatt ham i live og torturere ham for å få navn  på motstandsfolk i distriktet. Van der Hagen fikk så vidt det var rømt unna tyskerne, og kom seg i sikkerhet til Sverige sammen med den lokale hjelpesmannen Johan Vegge. Sitat fra: www.n247.no/?nyhet=644.

 

 I dag 12. august 2018 var det markering ved hytta som ble brukt som radiostasjon for 75 år siden. Historiespillet Siste telegram fra Rudjordheia ble fremført på stedet der krigsdramaet foregikk. Stykket var skrevet av Magne Haugland, og det ble fremført av Austad teater. Siden jeg ikke var til stede ved denne 75 års markeringen, fant jeg fram et par bilder fra 60 års markeringen i 2003.  

 

Utenfor hytta på Rudjordsheia i 2003 ser vi fra venstre den lokale motstandsmannen Johan Vegge fra Kvås. Dernest motstandsmannenen Gunnar Søndsteby som døde 10. mai 2012,  94 år gammel. Han hadde 14 utmerkelser.

Bak ser vi Hans Fredrik Grøvan. Han fortalte om sin far som startet Milorg arbeidet i Lyngdalsavsnittet, men som måtte gå i dekning på Rudjordshei-hytta da Laudal-organisasjonen raknet høsten 1942.

 

Oppslutningen om markeringen på Rudjordsheia i 2003 var overveldende stor. Til venstre for meg, midt i bildet med blå skjorte, står Peder Govert Govertsen som representerte  Søgne kommune. 

Kjenner du igjen noen på bildet?

Lyngdal 12. august 2018.

Trygve Omland

 

Sjøfart og hagebruk i Grimstad.

Sjøfart, hagebruk og ingeniørkunst.
 

Austad historielag og Lyngdal historielag arrangerte busstur 3. juni 2018 til Sjøfartsmuseet i Aust-Agder, Norsk hagebruksmuseum og Knuden ved E 39. Som en av ca. 50 deltakere vil jeg takke våre ledere for en vellykket reise selv om varmen på ca. 30 grader var i overkant av det jeg liker. Jeg byttet skjorte en gang fordi jeg ble våt av svette. Her legger jeg ut noen bilder fra turen som kan gi små glimt av opplevelser.

Bilder:

1. Guiden i Sjøfartsmuseet var en spirituell forteller som tok oss med på hans hjemmebane. Til venstre på veggen ser vi bilde av Terje Vigen. Besøket ga meg lyst til å se nærmere på Henrik Ibsens rolle i Grimstad innen skipsfart. Jeg ble overrasket over å se en mann som gallionsfigur.

2. Utstillingen i Sjøfartsmuseet viste hvorfor Aust.Agder var det viktigste sjøfartsdistriktet i Norge på 1800-tallet. Det handlet om oppturer og nedturer, om skipsfartsnæringen og seilskip, om sjøfolk som mestret havet og sjøfart i krig og fred.

3. Ibsens urtehage i hagebruksmuseet imponerte ikke like sterkt som skuespillene hans. Blomstene var preget av tidlig og varm vår.

4. Den gamle og grå Storeika på Dønnesmoen imponerer med sin alder på ca. 400 år. Men treet har mistet noe av sin prakt. Et kraftig snøfall i mars i 1985 førte til at antallet greiner ble redusert. En brann i eika i 1995 satte også sine negative spor.

5. Knuden eller Sløyfen som noen sier, kjørte vi gjennom før i tida. Jeg tenkte ikke da på at jeg passerte ingeniørkunst og håndtverk av høy kvalitet.

6. Skiltet Knuden er en innbydelse til å ta en stopp og beundre det arbeidsfolk fikk til før i tida med enkle redskaper.

Kilde: Brosjyrer.

Lyngdal 4. juni 2018

Trygve Omland

Hans Majestet Kong Harald 81 år.

I dag er Hans Majestet Kong Harald 81 år. Difor fann eg fram ei bok med tittelen Kong HARALD monarki i medvind og motvind. Boka er utgjeven av Lunde forlag i 1996. Forfattar  er Per Øyvind Heradstveit.

  • Bilderesultat for kong harald

Heradstveit skriv i prologen mellom anna dette.

Nidarosdomen 23. juni 1991. For ei stund sidan fylte Egil Hovlands inngangsmelodi domen. Salme 139 hadde minna sjelene om det innerste innhaldet i høgtida.

Salme 139,1-10 

 Herre, du ransakar meg og kjenner meg.
 Anten eg sit eller står, så veit du det,
 langt bortanfrå merkar du mine tankar.
 Anten eg går eller ligg, så ser du det,
 du kjenner alle mine vegar.
 Ja, før eg har eit ord på tunga,
 veit du det, Herre, fullt og heilt.

Du kringset meg på alle sider,
du har lagt di hand på meg.
Det er for underfullt til å skjøna,
det er så høgt at eg ikkje kan fatta det.

Kvar skal eg fara frå din Ande,
kvar skal eg røma frå ditt åsyn?

Fer eg opp til himmelen, så er du der,
og reier eg lege i dødsriket, så er du der òg.
Tek eg morgonrodens venger på
slår meg ned der havet endar,
så fører du meg jamvel der,
di høgre hand, ho held meg fast. 

Herre, du ransakar meg og kjenner meg.

Kongen knelte ved alteret, og biskop Finn Wagle la si hand på kongens hovud og ba::

Allmektige Gud, se i nåde til ham som her kneler for ditt åsyn.Sign kong Harald den femte, styrk og led han i hans gjerning som Norges konge. 

Så steig Dronning Sonja fram, og biskopen ba for henne.

Til lykke med dagen, Deres Majestet, Kong Harald. 

Kilde for bildet: bing.com om Harald.

Lyngdal 21. februar 2018.

Trygve Omland

 

 

Presten Eilert Sundt fra Farsund med hjertelag.

Byfesten for Eilert Sundt i går den 8. august 2017 var en verdig feiring som jeg ser tilbake på med takknemlighet. Arrangørene i Farsund kommune har gjort en god jobb for å minnes hans fødsel for 200 år siden. Sundt er mest kjent som samfunnsforsker og som sosiologiens far.

 

Kake til folkefesten på torget.

 

Jeg ble interessert i å lete etter spor av Eilert Sundt som teolog og prest, men resultatet var magert. I Norges litteraturhistorie bind 2 fant jeg dette: Eilert Sundt (1817-75) ble cand. theol. i 1846, men gikk ikke inn i geistlig virksomhet før 1869, da han ble sokneprest på Eidsvoll. Videre: Som lærer i religion ved Christiania Tukthus fra 1847 kom Sundt i kontakt med fantefolket i Norge, lærte deres språk og utgav i 1850 Beretninger om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Her kan være en forbindelsen mellom teologen og læreren.

 

Bautaen over Eilert Sundt utenfor Husan i Farsund.

 

I biografien Eilert Sundt Humanist og samfunnsforsker skriver H. O. Christophersen i 1959: Som sogneprest på Eidsvoll følte Sundt seg ofte på gal hylle. Han fikk både materialistene og pietistene mot seg. Men han gikk med iver opp i sin gjerning og gjorde en betydelig innsats for skole- og fattigvesenet i bygden. I en korrespondanse fra Eidsvoll til Verdens Gang heter det i 1975, kort før Sundts død: Kjærligheden betegner hvert Stig han tager. Han er den fattiges Ven og Forladtes Beskytter. Allsteds er han for at gjøre seg kjent med Folk og Forhold. Videre leser vi: Det er en sann glede både for lærerne og barna når presten kommer på skolen. I en biografi er det en redaksjonell kommentar: Om vi har opfattet Ting rigtigt. saa hører Eilert Sundt nok egentlig til den lidet talrige Flok af Mennesker, som forstaar med Hjertet, mens de fleste andre forstaar med Forstanden. Det er i hjertelaget som er hans særmerke og storhet.

Karsten Alnæs skriver i Historien om Norge bind III: I synet på moralen uttrykker Sundt den gjengse oppfatning blant prestene på denne tiden: Samfunnet kan ikke bestå uten at forplantningen og seksualiteten foregår innenfor familiens ramme.

Carl Fredrik Wisløff skriver i Norske Kirkehistorie II om Eilert Sundt som opplysningsmann innen kretsen av grundtvigianere. Sundt var en av inspiratorene for de første Arbeidersamfunn. Hans engasjement for å hjelpe mennesker i sosial nød kan være motivert ut fra teologistudiet, tenker jeg. Sundt og flere andre forsøkte hver på sin måte å gjøre en innsats i møte med den nye arbeiderklassen rundt midten av 1800-tallet.skriver Wisløff. 

 

kransen som ble lagt ned ved minnemarkeringen utenfor Husan 8. august 2017.

 

For meg har 200 års jubileet for Eilert Sunds fødsel blitt en inspirasjonen til å lese noe mer om pioneren innen samfunnsforskning som også var prest en kort periode.

Trygve Omland

Lyngdal 9. august 2017.

Olsok som utfordring i framtida.

I dag er det Olsok. Olsok eller Olavsdagen er feiringen av Olav den helliges dødsdag, 29. juli 1030, i følge Store Norske leksikon. Olavs dødsdag står som en av de viktigste dagene i Norges historie når det gjelder tro og moral.  Kristen tro kom inn i vårt folk gradvis gjennom en lang prosess. Olsok skal minne oss på at den Gud som Olav forkynte hadde seiret, selv om det gikk så merkelig til at han seiret gjennom nederlag.(Carl Fr. Wisløff i Norsk Kirkehistorie bind I)

 


 

Bildet er tatt i kapellet i Lyngdal kirkesenter. Kunstneren som har laget korset i kapellet, er Tone Kjønniksen.

 

En vekker

Jeg fikk en vekker i dag da jeg leste Vårt Land 29. juli 2017. Overskriften for et intervju var: Vanskeligere å være kristen enn muslim.

Jeg leste videre. KrFU-leder Ida Lindtveit Røse tror det kan være vanskeligere å være kristen enn å være muslim for unge i dag. Mange i Norge har et negativt forhold til kristendom, og ønsker derfor å ta avstand fra den kristne tro, mens de ikke har det samme behovet for å kritisere for eksempel Islam. Samtidig møter kanskje muslimer fremmedfrykt og rasistiske utsagn som kan være veldig utfordrende, sier Lindtveit Røse til Vårt Land.

Hvis dette er en rett analyse av å være unge i Norge i dag i forhold til religion, har vi mye å gripe tak i når det gjelder framtida for kristen tro og utfordringer fra fremmedfrykt og rasisme.

Olsok kan være startskuddet for å tenke grundigere gjennom hva vi vil de unge i framtida skal lære om kristen tro og hva de skal erfare ut fra forskjellige religiøse ståsteder.

Trygve Omland

Lyngdal 29. juli 2017

Folket strekker seg mot de kongelige.

Jeg gratulerer Kong Harald V og dronning Sonja med 80 års dagen.

 

Bilderesultat for Harald Sonja 80 år

bing.com/images

Jeg tenker nysgjerrig tilbake i mitt eget liv for å finne berøringspunkter til de kongelige. Som liten gutt var jeg med til Oslo sammen med mine foreldre, en onkel og ei tante. Jeg husker at onkel kjørte bilen så sakte at andre biler måtte stå stille for at vi kunne kjøre forbi. Men enda bedre husker jeg gleden ved å ta på slottet, det kongelige slottet. Jeg berørte noe uvanlig, noe viktig, noe jeg kunne være stolt av. Jeg kunne si at jeg hadde tatt på SLOTTET.

Mi mor, Thorhild, var begeistret for de kongelige. I kjøkkenet hadde hun lenge en tallerken på kjøkkenskapet med bilde av kronprinsesse Mærtha av Sverige (f.1901- d.1954, gifte med Olav i1929). Alle som stakk hodet inn forbi, kunne lett se at her bor en som er fan, supporter og tilhenger av kongehuset. Til jul og gebursdag likte mamma å få bøker om de kongelige med mange bilder i. Jeg tror ikke hun leste mye i bøkene, men bildene førte henne inn i en verden som var fjern fra hennes, og som likevel var hennes egen verden.

Da jeg studerte teologi i Oslo, fikk kronprins Harald grønt lys fra sin far, Kong Olav, etter ni års ventetid, at han kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Nysgjerrig møtte jeg opp ved Oslo Domkirke i 1968 for å være nær de kongelige, når det ble lyst for dem. Det var noe eventyrlige over denne begivenheten.

Da Kong Olav fylte 80 år i 1983, var jeg bataljonsprest i FN i Libanon. Selv om vi var langt borte fra Norge, ble vi med på feiringen av gebursdagen til Norges konge. Vi fikk tilsendt spekemat og annen mat som minnet oss på at vi hørte til i Norge, der kongen hette Olav og var 80 år.

Siden jeg var i Libanon i 1983, gikk jeg glipp av det historiske øyeblikket da Kong Olav avduket statuen av Olav den hellige ved Lyngdal kirke. Men jeg har fått med meg at vi har mye å takke prost Paul G. Birkeland og Snorre for.

Kong Olav V som ble født i 1903 og døde i 1991. Vi husker alle blomstene til ære for en folkekjær konge som lå strødd som et fargerikt teppe i hovedstaden.

I dag var det naturlig å finne fram boka av Per Øyvind Heradstveit fra 1996 om Kong Harald monarkiet i medvind og motvind. Jeg fant også fram en kassett som viser filmklipp fra Kongeparets festreise i Vest-Agder 1998. Kong Harald og Dronning Sonja med følge spiste da på Heddan gård. Fem år etterpå kom min kone og jeg til Heddan gård for å feire 35 års bryllupsdag. Vi skal alltid holde oss bak de kongelig, men vi kan jo ta med noen romantiske glimt og si: Vi har også spist der det eventyrlige kongeparet spiste i Hægebostad.

Denne kongelige mimringstimen avslutter jeg i Kvås, ei lita bygd med store ambisjoner. Da jeg fikk høre rykte om at Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit skulle komme gjennom dalen fra Hægebostad, kjørte jeg opp til Jokerbutikken for å se det unge, eventyrlige paret. Jeg sto klar med fotoapparatet og ei hand til å vinke med. Selv om sjåføren med de kongelige holdt fartsgrensen, så jeg lite til det unge paret. Men jeg var der, jeg grep sjansen, jeg satte pris på sekundene sammen med de kongelige. Jeg sto mellom den store kongelige, svarte bilen i fart og en av de 443 små Jokerbutikkene i Norge, da framtidas kongepar passerte meg. Jeg strakk meg mot de store som en av de små i landet. Men jeg husker ikke når dette skjedde. Kan noen hjelpe meg?

Trygve Omland, Lyngdal 10. mai 2017.

Fredsarbeid ut fra fredsdagen 8. mai 1945.

Sosiale medier under krigen i 1940-1945

På fredsdagen 8. mai  1945 er det interessant å tenke på radioens betydning under 2. verdenskrig. Gode nordmenn gjemte radioen sin i vedstabel, i bikube, i kubbestol og på andre lure skjulesteder. En kvinne fortalte meg at det var hennes tur til å høre på radioen 7. mai 1945. Da fikk hun høre fra London at Tyskland hadde kapitulert. Er det mulig for oss skjønne den gleden hun kjente?

Lengsel etter fred i Libanon

Jeg er født 14.01.1944, altså nær 16 måneder før freden kom. Krigene husker jeg selvfølgelig ingenting om. Men freden har jeg grunn til å flagge for og takke for spesielt i dag den 8. mai 2017. Mange blir i dag født inn i grusomme kriger mange steder rundt i verden. Jeg glemmer ikke en gutt i 1983 ca. 15 år gammel fra Libanon som lengtet etter varig fred. Jeg leste engang for han Matt. 5,9 på engelsk: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Les det en gang til, sa han. Nå er det ca. 49 år siden han ble født. Hvordan har han det? Lever han?

 


Bilde:
I dette huset med mange merker etter skudd bodde jeg i Libanon i seks måneder i 1983 som bataljonsprest. Jeg lærte da å sette mer pris på sangen og sannheten i bønnen: Gud signe vårt dyre fedreland,/og lat det som hagen bløma./Lat lysa din fred frå fjell til strand…

Libanon klarer ikke lenger å håndtere strømmen av syriske flyktninger. Landet står overfor økonomisk og politisk kollaps, advarer myndighetene. Rundt 1,1 millioner syrere har så langt flyktet til det lille nabolandet med om lag 4 millioner innbyggere, leser vi i VG på nett 4. juli 2014.
 
Tvangsevakuering i Finnmark og Nord-Troms
Vi må ikke glemme krigens grusomheter i Norge 1940-1945. Høsten 1944, da jeg enda ikke var ett år, beordret Adolf Hitler tvangsevakuering av Nord-Troms og Finnmark. Bygninger skulle brennes, infrastruktur raseres, buskap slaktes. 50 000 innbyggere ble evakuert med tvang. 25 000 motsatte seg ordren. Slik presenteres en fersk bok i 2016 av Asbjørn Jaklin med tittelen Brent jord 1944-1945. Heltene. Ofrene. De skyldig. Jeg leste boka med ekstra stor interesse fordi jeg har fungert som prest en kort periode i Lyngen i Nord-Troms og i Vardø i Finnmark i 1992. Vi feiret da i Vardø kirke at det var 50 år siden sykehuset i Vardø ble bombet. Natten til 1. mars 1942 ble katastrofal. Sykehuset brant ned og 18 pasienter mistet livet.
 
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, sa Jesus.
 
Trygve Omland
Lyngdal 8. mai 2017.
 
 

 

Hans Majestet Kong Harald 80 år

Kong Harald sier i et intervju:

Det er makt i de foldede hender.

Vi ønsker Herrens velsignelse over kong Haralds 80 års dag og dagene som kommer.


Harald vigsles til konge i Nidarosdomen.

Jeg var i Oslo utenfor Oslo Domkirke da forlovelsen for kronprins Harald og Sonja ble kunngjort i 1968. Det var et historisk øyeblikk fylt med kjærlighet, verdighet og store forventinger og spenninger.

Jeg vil trekke fram et annet historisk øyeblikk da Kong Harald ble vigslet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Kong Harald tok to steg fram, og biskop Finn Wagle la si hand på Kongens hode og ba:

Allmektige Gud se i nåde til ham som her kneler for ditt åsyn. Sign Kong Harald den femte, styrk ham i hans gjerning som Norges konge.

I et intervju med Per Øyvind Heradstveit offentliggjort i ei bok i 1996 sier Kongen at forbønn gir styrke. Sitat: Det gir en solid basis for den gjerning jeg skal utføre. Forbønn fra tusener bidrar til å sette tjenesten inn i en større sammenheng. Vi er satt inn i et større fellesskap. Det er kraft i de foldede hender. Det føles godt at menneskene ber for selve kongegjerningen. Sitat slutt.

Kilde.

Forfatter: Heradstveit, Per Øyvind, boktittel: Kong HARALD Monarkiet i medvind og motvind, Bilderedaktør: Arne Knudsen, Lunde Forlag Oslo 1996.

Bildet fotograferte jeg av fra denne boka side 176, NTB, Bjørn Sigurdsøn.

Trygve Omland

Lyngdal 21.02.2017.