Mors omsorg for en sønn

Sjelesorg på det siste


Mor på 89 år og en sønn bodde samtidig på Kvileheimen for syke og gamle. Det jeg nå skal fortelle fikk jeg lov til å dele med andre.

To dager før sønnen døde, ble jeg bedt om komme inn til hans mor på Kvileheimen. Mor var lei seg fordi sønnen var alvorlig syk. Han måtte være på sykehuset. Mor ønsket å besøke han. Men hun var ikke sterk nok til det. Derfor spurte hun meg om jeg kunne gå i stedet for henne å snakke med sønnen. Hun måtte vite om sønnen var rede til å dø. Hun trengte det lyse minnet at sønnen hadde tatt imot Guds frelse i Jesus.

Jeg reiste inn til sykehuset på vegne av en mor.

Har du tatt imot Jesus som din frelser, spurte jeg sønnen.

Ja, sa han.

Jeg kunne da ringe til en pleier på Kvileheimen og be henne si til den omsorgsfulle moren: Din sønn har tatt i mot Jesus.

Rundt halvannen måned etter at sønnen døde, døde også mora. Ingen i menigheten døde mellom sønnens død og moras død.

Dette er kjært minne fra min tid som prest.

Tekst: Trygve Omland, Lyngdal 2016..

Miracles from Heaven

Filmen Miracles from Heaven så jeg på Lyngdal kino 14.09.2016. Mirakler fra himmelen åpnet øyne, ører og alle sanser for det mirakuløse i livet. Det skjer underfulle, små og store hendelser, i hverdagslivet. Vi må bare skjerpe bevisstheten og åpenheten for livet rundt oss. En sårbar, svak, liten sommerfugl er et mirakel.

Filmen handler om ei jente, Anna, på 10 år som får en uhelbredelig sykdom som rammer både barnet og familien med stor kraft. Filmen er en amerikansk, kristen film fra 2016. Den viser hvordan godhet kan kaste lys inn i mørket. En kvinne i mottaket ved et sykehus viser forståelse når mor og datter kommer dit for å få hjelp. En annen kvinne tar den syke jenta og hennes mor med ut på en festlig sigth-seeing i byen Boston der de er på besøk på grunn av sykdommen.

Den syke Anna hjelper et annet sykt barn til tro og til en lys avslutning på livet. Pastoren og menigheten som Anna tilhører, omslutter Anna med godhet. Et unntak er en kvinne i menigheten som påstår at i dette tilfelle det er en sammenheng mellom synd og sykdom, noe som blir avvist i filmen.

Annas mor mister troen på Gud på grunn av datteras lidelser og uforstandige uttalelser om årsak til sykdommen.

Anna faller ned inne i et gammelt, hult tre, og det ser ut som hun kan være død. Mora bøyer kne ved treet og ber fadervår selv om hun har mistet troen på Gud.

Anna får en nær-døden-erfaring av himmelen som gir Anna lyst til å bli der, fordi alt er så fint, flott og fargerikt uten sykdom og lidelser. Filmen slutter med at faren til barnet som døde takket barnet som overlevde sykdom og ulykke for hjelpen hun ga hans datter. Det skjedde da menigheten var samlet og Annas mor fortalte om det som hadde skjedd. Troen på Gud kom tilbake til mora.

Filmen gir ikke svar på lidelsens problem. Men den viser fram verdier som godhet, omsorg, fellesskap i familien og i menigheten, humor og festlige opplevinger, medisin- faglig dyktighet og empati, respekt og medmenneskelig forståelse.

Jeg angrer ikke på at jeg gikk og så filmen.

 

Trygve Omland

Lyngdal 16.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekar i Mandal så mennesket i nød

Falzullah Muradi forteller om en opplevelse i Mandal som kan inspirere alle til å se mennesket som trenger hjelp.

De ansatte ved Mandal bibliotek var veldig hyggelige. Det virket som om de ikke bare var interessert i bøkene, men også i menneskene som kom for å låne dem, …det eneste stedet jeg likte meg, var på biblioteket….Den som sto mest på for å få det til ( med frivillig arbeid for meg) var en dame som het Torunn. …Kan hende hun til og med kunne hjelpe meg – eller kjente noen som kunne trykke på de rett knappene? …Før jeg visste ordet av det, var jeg i gang med å fortelle kortversjonen av historien til Torunn (om min oppgave  som tolk for  Det Norske Forsvar i Afghanistan) …At denne samtalen skulle bli starten på en prosess som til slutt endte på den norske statsministers bord, hadde vel ingen av oss kunnet drømme om.

Disse få setningene gir et lite glimt av hva en bibliotekar i Mandal kan bety når hun ser et medmenneskes behov. Jeg anbefaler boka Ingen bror får bli igjen til alle som er interessert i hvordan en flyktning kan oppleve dramatiske opp- og nedturer.

En kamptolks beretning om krigen i Afghanistan og Norges svik er skrevet av Faizullah Muradi  i samarbeid med Jon Gangdal. Boka kom ut på Gyldendal Forlag i 2015.

Valg av tekst: Trygve Omland, Lyngdal 15.09.2016

 

Gleden i Herren

Bibelen er breddfull av glede. Går vi inn i Bibelen og leser, finner vi mange kilder til glede. Ordet glede finner vi 328 ganger i Bibelen. Prøve en reise gjennom Bibelen. Gå inn i Bibelen og se om du kommer ut med glede.

 

 

Dette bildet er tatt fra avisen SE og les som ble utgitt av Det Norske Bibelselskap i forbindelse med en aksjon om Bibelen til alle. Jeg var med i en komite for denne aksjonen. B og L Creative Service A/S har laget reklamen for Bibelen.

Gleden i Herren er en utømmelig kilde til glede under harde prøvelser og  ulykker. Fil 4,4 fikk jeg etter en bilulykke. Ulykken gjorde meg ikke glad, men den seirende Jesus Kristus som er Herren over liv og død, gjorde meg glad. Gleden i sannheten er slitesterk og tåler mye. Gud fyller oss med all glede i troen på Jesus Kristus.

Han er vår sang og vår glede.

Her er noen eksempler på glede i Bibelen:

For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. 2 Kor8,2.

Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
1 Kor13,6.

 

Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. Rom15,13.
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Fil4,4
 
 
Bilde- og tekstvalg: Trygve Omland, Lyngdal 14.09.2016
 
 
 

 

 

Bøker som bilder og budskap

Barnebarn hviler på gulvet foran ei bokhylle. Hun ser sliten ut. Liker man ikke å lese bøker, kan man bruke dem som dyne og dorme av litt. Bøker er best når de brukes.

 

Bilder og tegninger kan åpne for sider ved en tekst som vi ikke har sett før.

Går vi inn i Bibelen, kan vi komme ut igjen med gleden i Herren. Fil 4,4: Gled dere i Herren, igjen vil jeg si dere: Gled dere i Herren.

Dansen rundt gullkalven.

Hvem eller hva er gullkalven i 2016?

Tegningene er tatt fra avisen SE og les utgitt av Det Norske Bibelselskapet. Jeg var med i en komite for mange år siden om Bibelen åpen for alle. Avisen ble laget av B&L Creative Service A/S.

Tekstvalg og bilder: Trygve Omland,  13.09.2016

World Trade Center mot terror i framtida?

Vi satt ved middagsbordet. Da fortalte ett av barnebarna at hun skulle arbeide med en oppgave på skolen om terror. Frykten for terror har blitt en del av hverdagen mange steder i verden. 22. september 2015 besøkte jeg stedet der to tårn i New York  ble rasert på et øyeblikk av terrorister for 15 år siden i går.

Ground Zero kalles området på Manhattan i New York, der World Trade Centers to tvillingtårn stod frem til de ble ødelagt i et terrorangrep 11. september 2001.

På Ground Zero så jeg ned i et åpent sår av betong og hardt materiale. Kontrasten til den brutalt harde betongen var vann, levende vann, vann som rant, vann som rant hele tiden. Vann er liv. Vann renser stygge sår. Vann skaper nytt liv og vekst. Vann gir håp for framtida.


Her på Ground Zero bygges et minnesmerke og et nytt tårn, «Freedom Tower» som vil være høyere når man tar med antennen og spiren. På det området som ikke brukes av den nye skyskraperen fikk det norske selskapet Snøhetta tildelt jobben med å lage et minnesmerke. Ground zero er den engelske betegnelsen på det nøyaktige punktet på bakken som markerer detonasjonspunktet for en bombe. For bomber som er ment å detonere i luften refererer ground zero til punktet på bakken rett under bomben i detonasjonsøyeblikket.


På kantene rundt det firkanta hullet kunne vi lese navnene på de som døde i terrorangrepet. Personene skal ikke bli borte og glemt.


Kan denne lille fuglen være en fredsdue som gir oss nye og nyttige tanker om hvordan  vi kan forsøke å skape forsoning og fred mellom oss mennesker? Jeg møtte denne duen på Ground Zero. Se på himmelens fugler, sa en som blir kalt fredsfyrsten. Han har gitt oss en utfording som gjør oss helt avhengige av Gud.

Se hva sier Jesus Kristus i Matt 5,43-48:
Dere har hørt det er sagt: `Du skal elske din neste og hate din fiende.`
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.
Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Hvem våger å satse på dette radikale budskapet?

Når jeg ser hele Bibelen i sammenheng, skjønner jeg at vi trenger politi, rettsvesen og militært forsvar. Vi har rett til straffe den onde gjerning og verne oss mot ondskapen. Likevel åpner Jesu ord om å elske sin fiende for en kjærlighet fra Gud som vi ikke har tatt nok i bruk.

Tekstvalg og bilder:Trygve Omland

Lyngdal 20.10.2015/14.09.2016

 

 

Behagelig lyd i ubehaget

Hvordan kan det bli behagelig i en ubehagelig situasjon?

Jeg lå og hørte på en sterk, støyende, stygg lyd som jeg ikke kunne komme bort fra. Dunk, dunk, dunk, hørte jeg.

 

Minner fra behagelige turer langs Lista-kysten kan gi gode minner som hjelper i  ubehagelige situasjoner.

 

Men så kom fantasien meg til hjelp. Den ubehagelige lyden minnet meg om motorlyden i trebåten til svigerfar. Dunk, dunk, dunk, dundret båtmotoren i vei. Det var en behagelig lyd full av fine øyeblikk. Plutselig var jeg inne i mange behagelig situasjoner på sjøen.

Jeg var på vei til ei hytte ved sjøen sammen med familien. Sjøen plystret og plasket rundt båten. Skummet danset. Motoren duret som monoton musikk. Stemningen var god.

Motoren dundret mindre når vi kjørte båten i lav fart for å fiske. En myk, mild fred fylte meg med behagelige følelser. Jeg satt i båten med snøret ute i sjø. Velsmakende, vakre hvillinger beit på kroken, og beinfylte berggylt som egnet seg til fiskesuppe, fikk snart hilse på svigermors gryte.

Tankene tok brått en tur innom en sjokkerende, ubehagelig situasjon. Jeg trodde jeg hadde tatt en hel film med mange bilder fra en båt- og hyttetur. Filmen med 36 bilder skulle jeg ta ut for å fremkalle dem. Men så viste det seg at jeg hadde gjort en feil. Jeg hadde ikke tatt ett eneste bilde. Filmen var ikke festet riktig i apparatet. Likevel ble dette ubehaget en god avledning fra i den ubehagelige dunkelyden.

Etter 30 minutter var det dunkende ubehaget borte. Jeg hadde da lært noe om verdien ved å lytte til tanker fra behagelige og ubehagelige  minner.

Tekst og bilde: Trygve Omland 10.09.2016.

Sterke kvinner på Broadway og i Brooklyn

Sterke kvinner på Broadway og i Brooklyn

Lyngdal Filmklubb viste kvalitetsfilmen Brooklyn på mandag 5. september 2016. Filmen handler om Eilis, en ung, irsk kvinne som får mulighet til å emigrere til Brooklyn på 1950-tallet. Hun viser oss hvor komplisert og konfliktfylt livet kunne være for emigranter i spenningsfelt mellom forventninger på hjemstedet og nye forpliktelser i Amerika. Eilis rives nesten i stykker mellom familiebånd i Irland og nye muligheter i Brooklyn som nygift i Amerika med en kjekk gutt med italienske røtter.

Filmen fikk meg til å tenke på en teaterforestilling jeg så på Broadway i 2015 om Matilda, et barn med bein i nesa.

 

 

Boka om Matilda handler blant annet om jenta Matilda på 7 år som ble helt oversett av sine foreldre. De var bare opptatt av seg selv, av jåleri og materialisme. En kvinnelig lærer oppdaget at barnet var et geni som hadde magiske evner. Rektor på skolen trakasserte Matilda grovt. Rektor var et maktmenneske uten selvinnsikt og uten empati. Foreldrene og rektor måtte til slutt flykte på grunn av deres ugjerninger og maktmisbruk. Matilda og læreren fant hverandre, og læreren tok over ansvaret for Matilda.

Bøkenes verden ble redningen for Matilda. Foreldrene og rektor kunne ha ødelagt barnet med sin autoritære og egoistiske holdning.

Er Matilda en revolusjonær? Er hun et forbilde og en ressurs for barn som undertrykkes av en autoritær pedagogikk?

Lærer Honey og barnet Matilda har funnet hverandre. De står sammen mot de ødeleggende kreftene og ser etter mulighetene hos menneskene.

Boka Matilda kom ut i 1988, ble filmet i 1996 og ble musikal blant annet på Broadway i 2013. Illistrert av Quentin Blake.


Roald Dahl (født 13. september 1916 i Llandaff ved Cardiff i Wales, død 23. november 1990 i Great Missenden i Buckinghamshire) var en norsk-britisk forfatter som blant annet har skrevet en rekke novellesamlinger preget av en utsøkt svart humor med overraskende vendinger, foruten rundt 30 burleske og fantastiske barnebøker hvor mange er blitt filmatisert. https://no.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

Bilder og tekstvalg: Trygve Omland, Lyngdal 8.september 2016.

Guds vilje for alle mennesker

Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1. Tim 2,4.
Han (Jesus Kristus) er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1 Joh2,2.
 
Gud frelste:
Noah og hans familie
Isak som faren Abraham var villig til å ofre
Moses som drepte en egypter
David som brøt seg inn i et ekteskap, drev hor og sørget for at mannen Uria ble drept
Peter som nektet for at han kjente Jesus
Paulus som forfulgte de kristne
 
Jeg jobbet med temaet Guds frelsesplan som jeg skal si noe om på Vemestad bedehus i kveld kl 19.00. Gud ga meg en sterk opplevelse av hans kjærlighet og makt til å frelse. Vårt ansvar er å lytte til Guds ord, ta det til seg og tro på frelseren Jesus Kristus.
 
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16.
Gud vil at vi ikke skal gå fortapt. Ved troen på Jesus kan vi slippe å gå fortapt.
 
Tekstvalg: Trygve Omland, Lyngdal 7. september 2016.

Bibelskolen i Grimstad en naturperle

Vi var på tur til Bibelskolen i Grimstad (BiG) søndag 4. september 2016, og vi ble imponert over skolens plassering i en naturperle med vid, vakker utsikt mot havet og med kort avstand til sentrum i byen.

 

I dette huset for elever bor det en elev fra Kvås.

Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av Normisjon, en internasjonal misjonsorganisasjon med hovedbase i Norge. Skolen ble stiftet i 1982 og har siden da utrustet studenter til livet med Jesus. Skolens visjon er Forvandlede mennesker ? en forvandlet verden.

Elevene ved BiG kommer fra hele landet og noen ganger utlandet. Skolen rommer opptil 70 studenter på hovedkurset, 25 på TT og et uvisst antall på linjen World Wide Walk (i 15/16-kullet har WWW 35 studenter).

Informasjonen er fra: https://bibelskolen.no/informasjon/om-skolen/

Bilde og tekstutvalg: Trygve Omland, Lyngdal den 6.09.2016.